Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

VASTUVÕTUKATSED 10.klassi toimuvad 27. ja 28.aprillil algusega kell 10.00. Lähte Ühisgümnaasiumi lahtiste uste päev 14.aprillil 10.00   Vastuvõtt 10. klassi  Lähte Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimiseks saab valida kolme õppesuuna vahel: TEHNOLOOGIAMEEDIASPORT Õppesuundade lühitutvustuse leiate SIIT.  Vastuvõtukatsete korraldus  Vastuvõtt 10. klassi toimub konkursi alusel, selleks toimub kohapeal:kirjatöö kohapeal etteantud teemal;vestlus vastuvõtukomisjoniga;spordisuunda kandideerijate kehalise võimekuse katsed (kaasa tuleb võtta spordiriided).Vastuvõtukonkursil arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel.Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulikke hindeid. Sisseastumiskatsetel osalemiseks toimub registreerumine e-posti aadressil:  Registreerumisel esitada järgmised andmed:kandideerija ees- ja perenimi;praegune kool;Lähte Üg-s valitav õppesuund (meedia, tehnoloogia, sport);õpilaskodu vajadus;kandideerija kontaktid (e-posti aadress ja telefon),Registreerimise e-kirjale tuleb lisada digitaalselt järgmised dokumendid:9. klassi tunnistus;hinneteleht (alates septembrist kõigi ainete jooksvad hinded).   VASTUVÕTT PÕHIKOOLIKLASSIDESSE Lähte Ühisgümnaasiumi põhikooliastmesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.  1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. 1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult aadressil :avaldus;ankeet. Pärast eriolukorra lahenemist ning tavategevuse taastumist esitab lapsevanemvanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;lapse koolivalmiduskaart.Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.    Üleminekuklassidesse vastuvõtt Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.   VASTUVÕTUKATSED 10.klassi toimuvad 27. ja 28.aprillil algusega kell 10.00. Lähte Ühisgümnaasiumi lahtiste uste päev 14.aprillil 10.00   Vastuvõtt 10. klassi  Lähte Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimiseks saab valida kolme õppesuuna vahel: TEHNOLOOGIAMEEDIASPORT Õppesuundade lühitutvustuse leiate SIIT.  Vastuvõtukatsete korraldus  Vastuvõtt 10. klassi toimub konkursi alusel, selleks toimub kohapeal:kirjatöö kohapeal etteantud teemal;vestlus vastuvõtukomisjoniga;spordisuunda kandideerijate kehalise võimekuse katsed (kaasa tuleb võtta spordiriided).Vastuvõtukonkursil arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel.Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulikke hindeid. Sisseastumiskatsetel osalemiseks toimub registreerumine e-posti aadressil:  Registreerumisel esitada järgmised andmed:kandideerija ees- ja perenimi;praegune kool;Lähte Üg-s valitav õppesuund (meedia, tehnoloogia, sport);õpilaskodu vajadus;kandideerija kontaktid (e-posti aadress ja telefon),Registreerimise e-kirjale tuleb lisada digitaalselt järgmised dokumendid:9. klassi tunnistus;hinneteleht (alates septembrist kõigi ainete jooksvad hinded).   VASTUVÕTT PÕHIKOOLIKLASSIDESSE Lähte Ühisgümnaasiumi põhikooliastmesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.  1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Vane This is the fact, that there are exellent best website hosting available, but they are hard to find at first place.
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse
This is the fact, that there are exellent best website hosting available, but they are hard to find at first place. Probably because they tell complex ideas of which web hosting UK in really simple terms, it is definitely worth of reading. Their idea about durability is very well explained and understandable even on first reading. Deeper explanation of web hosting in the UK for deeper Hosting by araweb.co.uk it is interesting because web hosting in UK they describe is really informative and in depth overview of remarkable results after long story. I read about web hosting UK and now I know about it much more. sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

VASTUVÕTUKATSED 10.klassi toimuvad 27. ja 28.aprillil algusega kell 10.00.

 

Lähte Ühisgümnaasiumi lahtiste uste päev 14.aprillil 10.00

 

 

Vastuvõtt 10. klassi 

 

Lähte Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimiseks saab valida kolme õppesuuna vahel: 

 • TEHNOLOOGIA
 • MEEDIA
 • SPORT 

Õppesuundade lühitutvustuse leiate SIIT.

 

 

Vastuvõtukatsete korraldus 

 

Vastuvõtt 10. klassi toimub konkursi alusel, selleks toimub kohapeal:

 • kirjatöö kohapeal etteantud teemal;
 • vestlus vastuvõtukomisjoniga;
 • spordisuunda kandideerijate kehalise võimekuse katsed (kaasa tuleb võtta spordiriided).

Vastuvõtukonkursil arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel.

Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulikke hindeid.

 

Sisseastumiskatsetel osalemiseks toimub registreerumine e-posti aadressil:  

Registreerumisel esitada järgmised andmed:

 • kandideerija ees- ja perenimi;
 • praegune kool;
 • Lähte Üg-s valitav õppesuund (meedia, tehnoloogia, sport);
 • õpilaskodu vajadus;
 • kandideerija kontaktid (e-posti aadress ja telefon),

Registreerimise e-kirjale tuleb lisada digitaalselt järgmised dokumendid:

 • 9. klassi tunnistus;
 • hinneteleht (alates septembrist kõigi ainete jooksvad hinded).

 

 

VASTUVÕTT PÕHIKOOLIKLASSIDESSE

Lähte Ühisgümnaasiumi põhikooliastmesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.

Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.

 


1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult aadressil :

 

Pärast eriolukorra lahenemist ning tavategevuse taastumist esitab lapsevanem

 • vanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)
 • sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • lapse koolivalmiduskaart.

Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.

 

 

 

Üleminekuklassidesse vastuvõtt

 

Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:

 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.

 

 

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: