Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

 VASTUVÕTT 10. KLASSI  Lähte Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimiseks saab valida nelja õppesuuna vahel: TEHNOLOOGIALOODUSMEEDIASPORT Õppesuundade lühitutvustuse leiate SIIT.  Vastuvõtukatsete korraldus  Vastuvõtt toimub konkursi alusel, kus arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel. Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli tunnistusel on puudulikud hinded.Lisaks sooritab kandideerija vastuvõtukatsete käigus kohapeal:kirjatöö kohapeal etteantud teemal;vestluse vastuvõtukomisjoniga.Vastuvõtukonkursil arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel.Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulikke hindeid. Sisseastumiskatsetel osalemiseks toimub registreerumine e-posti aadressil:  Registreerumisel esitada järgmised andmed:õpilase ees- ja perenimi;praegune kool;Lähte Üg-s valitav õppesuund (meedia, tehnoloogia, sport);õpilaskodu vajadus;kandideerija kontaktid (e-posti aadress ja telefon),Registreerimise e-kirjale tuleb lisada digitaalselt hinneteleht (alates septembrist kõigi ainete jooksvad hinded).   VASTUVÕTT PÕHIKOOLIKLASSIDESSE Lähte Ühisgümnaasiumi põhikooliastmesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.  1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. 1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult aadressil .Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.  Avaldus Lähte ÜG põhikooli astumiseks (.rtf 0,1Mb) Ankeet Lähte ÜG põhikooli astumiseks (.rtf 0,4Mb)   Üleminekuklassidesse vastuvõtt Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.    VASTUVÕTT 10. KLASSI  Lähte Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimiseks saab valida nelja õppesuuna vahel: TEHNOLOOGIALOODUSMEEDIASPORT Õppesuundade lühitutvustuse leiate SIIT.  Vastuvõtukatsete korraldus  Vastuvõtt toimub konkursi alusel, kus arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel. Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli tunnistusel on puudulikud hinded.Lisaks sooritab kandideerija vastuvõtukatsete käigus kohapeal:kirjatöö kohapeal etteantud teemal;vestluse vastuvõtukomisjoniga.Vastuvõtukonkursil arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel.Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulikke hindeid. Sisseastumiskatsetel osalemiseks toimub registreerumine e-posti aadressil:  Registreerumisel esitada järgmised andmed:õpilase ees- ja perenimi;praegune kool;Lähte Üg-s valitav õppesuund (meedia, tehnoloogia, sport);õpilaskodu vajadus;kandideerija kontaktid (e-posti aadress ja telefon),Registreerimise e-kirjale tuleb lisada digitaalselt hinneteleht (alates septembrist kõigi ainete jooksvad hinded).   VASTUVÕTT PÕHIKOOLIKLASSIDESSE Lähte Ühisgümnaasiumi põhikooliastmesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.  1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid While searching for in depth information about best web hosting and did not find it anywhere, finally I saw one remarkable page, which had great articles
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse
While searching for in depth information about best web hosting and did not find it anywhere, finally I saw one remarkable page, which had great articles We controlled web hosting best and acknowledge trustworthiness of their technical systems. I am confident about their ideas. Find top notch page of which web hosting is best to learn top quality for hosting web in UK, this is araweb.co.uk I read it two times and understood top web hosting much better. Now I have also broader info about crafted quality mostly for long time use. I used hosting UK web for myself and suggest also for you. sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

 

VASTUVÕTT 10. KLASSI 

 

Lähte Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimiseks saab valida nelja õppesuuna vahel: 

 • TEHNOLOOGIA
 • LOODUS
 • MEEDIA
 • SPORT 

Õppesuundade lühitutvustuse leiate SIIT.

 

 

Vastuvõtukatsete korraldus 

 

Vastuvõtt toimub konkursi alusel, kus arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel. Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli tunnistusel on puudulikud hinded.

Lisaks sooritab kandideerija vastuvõtukatsete käigus kohapeal:

 • kirjatöö kohapeal etteantud teemal;

 • vestluse vastuvõtukomisjoniga.

Vastuvõtukonkursil arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel.

Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulikke hindeid.

 

Sisseastumiskatsetel osalemiseks toimub registreerumine e-posti aadressil:  

Registreerumisel esitada järgmised andmed:

 • õpilase ees- ja perenimi;
 • praegune kool;
 • Lähte Üg-s valitav õppesuund (meedia, tehnoloogia, sport);
 • õpilaskodu vajadus;
 • kandideerija kontaktid (e-posti aadress ja telefon),

Registreerimise e-kirjale tuleb lisada digitaalselt hinneteleht (alates septembrist kõigi ainete jooksvad hinded).

 

 

VASTUVÕTT PÕHIKOOLIKLASSIDESSE

Lähte Ühisgümnaasiumi põhikooliastmesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.

Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.

 


1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult aadressil .

Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.

 


rtf Avaldus Lähte ÜG põhikooli astumiseks (.rtf 0,1Mb)
rtf Ankeet Lähte ÜG põhikooli astumiseks (.rtf 0,4Mb)

 

 

Üleminekuklassidesse vastuvõtt

 

Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:

 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.

 

 

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: