Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
VASTUVÕTT 1. KLASSI

2020-21 õ-a I klassi astujate laste vanematele toimub infotund esimesel võimalusel ning kui enne pole võimalik, siis augustis. I klass astumiseks vajalikud dokumendid saatke palun kooli e-postiga.

Kooli kodulehel on nimekiri vajaminevatest õppevahenditest.Tekkivate küsimuste korral pöörduge kooli juhtkonna või 1. klassi õpetajate J. Lukanen ja H. Jermolajev poole.   1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. 1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult aadressil :avaldus;ankeet. Täiendavalt esitab lapsevanemvanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;lapse koolivalmiduskaart.Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.   Kooli kodulehel on nimekiri vajaminevatest õppevahenditest.Tekkivate küsimuste korral pöörduge kooli juhtkonna või 1. klassi õpetajate J. Lukanen ja H. Jermolajev poole.   1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. 1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult aadressil :avaldus;ankeet. Täiendavalt esitab lapsevanemvanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;lapse koolivalmiduskaart.Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.   2020-21 õ-a I klassi astujate laste vanematele toimub infotund esimesel võimalusel ning kui enne pole võimalik, siis augustis. I klass astumiseks vajalikud dokumendid saatke palun kooli e-postiga. It's definitely not about low price of which is the best web hosting but more related to trustworthy services. I was really not looking cheapest provider, but tried to find indication of the best web hosting reliability.
VASTUVÕTT 1. KLASSI
VASTUVÕTT 1. KLASSI
It's definitely not about low price of which is the best web hosting but more related to trustworthy services. I was really not looking cheapest provider, but tried to find indication of the best web hosting reliability. We controlled best web hosting website and acknowledge trustworthiness of their technical systems. They offer safe environment for best hosting website, full article UK hosting reviews by araweb.co.uk it is about web hosting in UK and reliable services, which guarantee 100% of absolute quality mostly for long time use. I used UK web hosting for myself and suggest also for you. sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
VASTUVÕTT 1. KLASSI VASTUVÕTT 1. KLASSI

VASTUVÕTT 1. KLASSI

2020-21 õ-a I klassi astujate laste vanematele toimub infotund esimesel võimalusel ning kui enne pole võimalik, siis augustis.
I klass astumiseks vajalikud dokumendid saatke palun kooli e-postiga.

VASTUVÕTT 1. KLASSI

Kooli kodulehel on nimekiri vajaminevatest õppevahenditest.

Tekkivate küsimuste korral pöörduge kooli juhtkonna või 1. klassi õpetajate J. Lukanen ja H. Jermolajev poole.

 

 

 

1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

 

Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult aadressil :

 

Täiendavalt esitab lapsevanem

  • vanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)
  • sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;
  • lapse koolivalmiduskaart.

Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.

 

2020-21 õ-a I klassi astujate laste vanematele toimub infotund esimesel võimalusel ning kui enne pole võimalik, siis augustis. I klass astumiseks vajalikud dokumendid saatke palun kooli e-postiga.
Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: