Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Stipendiaadid

201412. märtsil 2014 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon kuulutada seekordse stipendiumi (320 eurot) laureaadiks Lähte Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilase Laura Kivijärve.Laurat on tõstetud esile kooli ajakirjanduse aktiivse edendajana.Ta on olnud kaks aastat koolilehe Lügemik peatoimetaja ning esitanud nii ajakirjanduslikke kui ka omaloomingulisi töid mujalegi. Laura teine hobi fotograafia on leidnud samuti praktilist rakendust. Et talle meeldib ka kunst ja käsitöö, peab Laura plaani minna edasi õppima Viljandi Kultuuriakadeemiasse.Stipendiumitunnistus anti laureaadile pidulikult üle 14. märtsil, Maie Paju 75. sünniaastapäeva eel Lähte Ühisgümnaasiumis. Õnnitleme!   201314. märtsil 2013 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon kuulutada seekordse stipendiumi (200 eurot) laureaadiks Lähte Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilase Triinu Egliti.Triinule on omane aktiivne ellusuhtumine. Tema hobide loetelu on pikk: tantsimine, laulmine, korvpall, saalihoki, suusatamine, näitlemine, fotograafia ... Näiteks peale rahvatantsu harrastamise on ta loonud ka oma tantsugrupi ning laulnud aastaid ansamblis Tiidelii. Peale selle on tänuväärt Triinu panustamine ka teiste noorte arendamisse.Stipendiumitunnistus anti laureaadile pidulikult üle 15. märtsil, Maie Paju 74. sünniaastapäeva eel Lähte Ühisgümnaasiumis.  20129. märtsil 2012 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon jagada seekordse stipendiumisumma kahe Lähte Ühisgümnaasiumi õpilase vahel.Võrdse suurusega stipendiumi (160 eurot) pälvisid Hanna Selgis (12.h) ja Keiu Kaur (9.b).Stipendiumitunnistused anti pidulikult üle 15. märtsil, Maie Paju 73. sünniaastapäeva eel Lähte Ühisgümnaasiumis.  201115. märtsil 2011 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon kuulutada seekordse stipendiumi (320 eurot) laureaadiks Lähte Ühisgümnaasiumi 8.a klassi õpilase Anna Edela.Anna on aktiivne tütarlaps. Peale spordi pakub talle huvi ka joonistamine ja näitemäng. Tema joonistusi peetakse isikupärasteks, ta on osalenud näiteks „Maa ja ilma” laulu- ja tantsupeo joonistusvõistlusel. Juba viiendat aastat sõidab Anna mitu korda nädalas Tartusse, et osaleda sealse näitemängustuudio Altermann tegevuses.Stipendiumitunnistus anti laureaadile pidulikult üle 18. märtsil, Maie Paju 72. sünniaastapäeval Lähte Ühisgümnaasiumis.  20105. märtsil 2010 otsustas Maie Paju nim stipendiumi komisjon kuulutada seekordse stipendiumi (5000 krooni) laureaadiks Lähte Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilase Elen Tammeti.Elen Tammet on mitmekülgsete huvidega tütarlaps, keda huvitab nii kunst kui ka tantsimine. Vabal ajal ta joonistab. Elen on osalenud Tartu maakonna joonistusvõistlustel, üleriigilisel karikatuurivõistlusel ja rahvusvahelisel joonistusvõistlusel „Magic Memories”. Elen kavandab ka rõivaid.Elen kuulub oma kooli show-tantsu rühma ja Tartu tantsuklubisse DanceArt. Tema ühiskondlik aktiivsus leiab väljendust õpilasomavalitsuses, kus ta esindab 9. klassi, ning Eesti Gaidide Liidus. Ülejärgmiseks õppeaastaks on Elen võetud vastu YFU vahetusprogrammi Austraalias.Stipendiumitunnistus anti laureaadile pidulikult üle 19. märtsil Lähte Ühisgümnaasiumis. Päev varem, 18. märtsil tähistasime Maie Paju 71. sünniaastapäeva.Täname kõiki stipendiumifondi toetajaid ja ootame edaspidigi annetusi, et anda iga aasta märtsis välja Maie Paju nim stipendiumi.  200916. märtsil 2009 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon jagada seekordse stipendiumifondi suurusega 5000 krooni võrdselt kahe stipendiaadi vahel.Viienda Maie Paju nim stipendiumi laureaadid on Lähte Ühisgümnaasiumi 8. klassi õpilane Kelly Pärnalaas ja 11.h klassi õpilane Kerli Liikvart.Kelly on saanud tänaseks kõige enam tunnustust kujutava kunsti konkurssidel – ta on andekas maalija, sammudes nõnda Maie jälgedes. Kelly töö “Mina Eesti kodanikuna” sai 2008. aastal üle-eestilisel konkursil eripreemia. Lisaks on ta osalenud aineolümpiaadidel ja tegeleb spordiga.Kerli tunneb huvi eelkõige fotograafia vastu. Ta on edukalt osalenud konkurssidel “Märka mind 2007”, “Meie vald meie riigis” ja J. Liivi nim joonistusvõistlusel. Mullu kirjutas Kerli kooli uurimistöö teemal “Fotod reklaamides”.Stipendiumitunnistused anti laureaatidele pidulikult üle 18. märtsil Äksi Andrease kirikus peetud mälestuskontserdil „Maie Paju 70“, kus astusid üles Maie endised ja praegused õpilased ning Lähte naiskoor ja Haaslava meeskoor. 18. märtsil 2009 oleks Maie Paju saanud 70-aastaseks. 2008Stipendiumikomisjon otsustas oma 10. märtsi koosolekul anda 2008. aasta stipendiumi suurusega 5000 krooni Tanel Aruojale.Tanel Aruoja õpib praegu Lähte Ühisgümnaasiumi 11. reaalklassis. Ta on juba mõnda aega tegelenud aktiivselt loodusvaatluse ja loodusfotograafiaga. Koolis on märgatud tema erilist oskust panna tähele looduses toimuvat. Tanel on fotokaameraga jäädvustanud nii taimi, pisikesi putukaid kui ka suuri loomi, näiteks põtru. Muu hulgas on Tanel Aruoja teinud kirjalikku kaastööd loodusajakirjadele. Lähte Ühisgümnaasiumi õpetajate sõnul on Taneli õnnestunud loodusfotod innustanud ka kaasõpilasi sama alaga tegelema hakkama.Tänavune stipendiaat on koostanud oma loodusvaatluse põhjal uurimistöö „Vöötkaku levikust Eestis viimase kümne aasta jooksul“ ning osalenud loodusfotode konkurssidel. Tema töid on märgitud ära näiteks 2007. aasta looduse aasta foto konkursil ja Timberlandi metsiku looduse fotokonkursil. 14. märtsil, Maie Paju 69. sünniaastapäeva eel. 2007Stipendiumikomisjon otsustas oma 9. märtsi koosolekul anda 2007. aasta stipendiumi suurusega 5000 krooni Liina Kraunile.Stipendiumitunnistus anti laureaadile üle 15. märtsil Lähte koolimajas.Liina Kraun õpib praegu Lähte Ühisgümnaasiumi 11. h klassis. Liina tegeleb neljandat aastat fotograafiaga ning stipendiumi toel kavatseb ta osaleda Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia põhikursusel, et lihvida oma tehnilisi oskusi. Ta on võtnud osa mitmest fotokonkursist, näiteks 2004. aastal sai ta loomafoto konkursil eriauhinna. Lisaks tunneb tänavune laureaat huvi filminduse ja joonistamise vastu ning on saavutanud kõrgeid tulemusi nii emakeele kui ka võrkpalliga tegeledes. 15. märtsil 2007, Maie Paju 68. sünniaastapäeva eel.  2006Stipendiumikomisjon otsustas oma 12. märtsi koosolekul anda 2006. aasta stipendiumi suurusega 5000 krooni Lähte Ühisgümnaasiumi 11. h klassi õpilasele Mari Juhanile. Stipendiumitunnistus anti laureaadile üle 17. märtsil Lähte koolimajas. Mari Juhani oli alates 5. klassist Maie Paju õpilane, osales aktiivselt kunstiringis ja on õppinud Tartu lastekunstikoolis. Tema töid on ära märgitud paljudel kunstikonkurssidel.Stipendiumikomisjon tõstis esile Mari Juhani uurimust „Maie Paju – meeldejääv inimene, õpetaja ja kunstnik“. Selle 2005. a sügisel valminud töö ülesandeks oli avada mälestuste kaudu Maie Paju isiksus. Mari Juhani küsitles õpetaja endisi kolleege, õpilasi ja sõpru, refereeris ajakirjandust ning kasutas allikana ka Maie Paju isiklikku arhiivi. Uurimistööst selgub, et Maie iseloomustamisel kasutasid paljud sõnu huvitav, laia silmaringiga, huumorimeelega inimene. Meenutati, et ta armastas ühtviisi nii kunsti, loodust kui ka muusikat ning oli oma seisukohtades jõuline ja nende väljendamisel otsekohene. Õpilaste mälestuses on Maie hooliv, sõbralik, õiglane ja nõudlik õpetaja.18. märtsil 2006, Maie Paju 67. sünniaastapäeval.  200515. märtsil kogunes Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon, et valida laekunud viie taotluse hulgast stipendiumi saaja. Tänavu on stipendiumifondi suuruseks 5000 krooni ja see otsustati jagada kahe taotleja vahel.Stipendiumi esimesed laureaadid on Lähte Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane Ly Pärnaste (2000 kr) ja 10. R klassi õpilane Marju Vares (3000 kr). Lisaks otsustas komisjon tõsta taotlejate hulgas esile 5.B klassi õpilase Anni Liina Metsa. Stipendiumitunnistused anti laureaatidele pidulikult üle 18. märtsi aktustel Lähte koolimajas.18. märtsil 2005, Maie Paju 66. sünniaastapäeval. 201412. märtsil 2014 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon kuulutada seekordse stipendiumi (320 eurot) laureaadiks Lähte Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilase Laura Kivijärve.Laurat on tõstetud esile kooli ajakirjanduse aktiivse edendajana.Ta on olnud kaks aastat koolilehe Lügemik peatoimetaja ning esitanud nii ajakirjanduslikke kui ka omaloomingulisi töid mujalegi. Laura teine hobi fotograafia on leidnud samuti praktilist rakendust. Et talle meeldib ka kunst ja käsitöö, peab Laura plaani minna edasi õppima Viljandi Kultuuriakadeemiasse.Stipendiumitunnistus anti laureaadile pidulikult üle 14. märtsil, Maie Paju 75. sünniaastapäeva eel Lähte Ühisgümnaasiumis. Õnnitleme!   201314. märtsil 2013 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon kuulutada seekordse stipendiumi (200 eurot) laureaadiks Lähte Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilase Triinu Egliti.Triinule on omane aktiivne ellusuhtumine. Tema hobide loetelu on pikk: tantsimine, laulmine, korvpall, saalihoki, suusatamine, näitlemine, fotograafia ... Näiteks peale rahvatantsu harrastamise on ta loonud ka oma tantsugrupi ning laulnud aastaid ansamblis Tiidelii. Peale selle on tänuväärt Triinu panustamine ka teiste noorte arendamisse.Stipendiumitunnistus anti laureaadile pidulikult üle 15. märtsil, Maie Paju 74. sünniaastapäeva eel Lähte Ühisgümnaasiumis.  20129. märtsil 2012 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon jagada seekordse stipendiumisumma kahe Lähte Ühisgümnaasiumi õpilase vahel.Võrdse suurusega stipendiumi (160 eurot) pälvisid Hanna Selgis (12.h) ja Keiu Kaur (9.b).Stipendiumitunnistused anti pidulikult üle 15. märtsil, Maie Paju 73. sünniaastapäeva eel Lähte Ühisgümnaasiumis.  201115. märtsil 2011 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon kuulutada seekords For me it was very hard to find forthright company which is the best web hosting because all these breaking ground news in this field.
Stipendiaadid
Stipendiaadid
For me it was very hard to find forthright company which is the best web hosting because all these breaking ground news in this field. I really enjoyed reading of top web hosting articles, because they explain those complex things in really simple terms. They are competent and concerned about web top hosting in the page top web hosting it's recognized brand with satisfying UK web hosting always rigorously seeking right endurance and business class after long story. I read about web hosting UK and now I know about it much more. sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Stipendiaadid Stipendiaadid

Stipendiaadid

2014

12. märtsil 2014 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon kuulutada seekordse stipendiumi (320 eurot) laureaadiks Lähte Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilase Laura Kivijärve.

Laurat on tõstetud esile kooli ajakirjanduse aktiivse edendajana.Ta on olnud kaks aastat koolilehe Lügemik peatoimetaja ning esitanud nii ajakirjanduslikke kui ka omaloomingulisi töid mujalegi. Laura teine hobi fotograafia on leidnud samuti praktilist rakendust. Et talle meeldib ka kunst ja käsitöö, peab Laura plaani minna edasi õppima Viljandi Kultuuriakadeemiasse.

Stipendiumitunnistus anti laureaadile pidulikult üle 14. märtsil, Maie Paju 75. sünniaastapäeva eel Lähte Ühisgümnaasiumis. Õnnitleme!

 

 


2013

14. märtsil 2013 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon kuulutada seekordse stipendiumi (200 eurot) laureaadiks Lähte Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilase Triinu Egliti.

Triinule on omane aktiivne ellusuhtumine. Tema hobide loetelu on pikk: tantsimine, laulmine, korvpall, saalihoki, suusatamine, näitlemine, fotograafia ... Näiteks peale rahvatantsu harrastamise on ta loonud ka oma tantsugrupi ning laulnud aastaid ansamblis Tiidelii. Peale selle on tänuväärt Triinu panustamine ka teiste noorte arendamisse.

Stipendiumitunnistus anti laureaadile pidulikult üle 15. märtsil, Maie Paju 74. sünniaastapäeva eel Lähte Ühisgümnaasiumis.

 

 

2012

9. märtsil 2012 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon jagada seekordse stipendiumisumma kahe Lähte Ühisgümnaasiumi õpilase vahel.

Võrdse suurusega stipendiumi (160 eurot) pälvisid Hanna Selgis (12.h) ja Keiu Kaur (9.b).

Stipendiumitunnistused anti pidulikult üle 15. märtsil, Maie Paju 73. sünniaastapäeva eel Lähte Ühisgümnaasiumis.

 

 

2011

15. märtsil 2011 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon kuulutada seekordse stipendiumi (320 eurot) laureaadiks Lähte Ühisgümnaasiumi 8.a klassi õpilase Anna Edela.

Anna on aktiivne tütarlaps. Peale spordi pakub talle huvi ka joonistamine ja näitemäng. Tema joonistusi peetakse isikupärasteks, ta on osalenud näiteks „Maa ja ilma” laulu- ja tantsupeo joonistusvõistlusel. Juba viiendat aastat sõidab Anna mitu korda nädalas Tartusse, et osaleda sealse näitemängustuudio Altermann tegevuses.

Stipendiumitunnistus anti laureaadile pidulikult üle 18. märtsil, Maie Paju 72. sünniaastapäeval Lähte Ühisgümnaasiumis.

 

 

2010

5. märtsil 2010 otsustas Maie Paju nim stipendiumi komisjon kuulutada seekordse stipendiumi (5000 krooni) laureaadiks Lähte Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilase Elen Tammeti.

Elen Tammet on mitmekülgsete huvidega tütarlaps, keda huvitab nii kunst kui ka tantsimine. Vabal ajal ta joonistab. Elen on osalenud Tartu maakonna joonistusvõistlustel, üleriigilisel karikatuurivõistlusel ja rahvusvahelisel joonistusvõistlusel „Magic Memories”. Elen kavandab ka rõivaid.

Elen kuulub oma kooli show-tantsu rühma ja Tartu tantsuklubisse DanceArt. Tema ühiskondlik aktiivsus leiab väljendust õpilasomavalitsuses, kus ta esindab 9. klassi, ning Eesti Gaidide Liidus. Ülejärgmiseks õppeaastaks on Elen võetud vastu YFU vahetusprogrammi Austraalias.

Stipendiumitunnistus anti laureaadile pidulikult üle 19. märtsil Lähte Ühisgümnaasiumis. Päev varem, 18. märtsil tähistasime Maie Paju 71. sünniaastapäeva.

Täname kõiki stipendiumifondi toetajaid ja ootame edaspidigi annetusi, et anda iga aasta märtsis välja Maie Paju nim stipendiumi.

 

 

2009

16. märtsil 2009 otsustas Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon jagada seekordse stipendiumifondi suurusega 5000 krooni võrdselt kahe stipendiaadi vahel.

Viienda Maie Paju nim stipendiumi laureaadid on Lähte Ühisgümnaasiumi 8. klassi õpilane Kelly Pärnalaas ja 11.h klassi õpilane Kerli Liikvart.

Kelly on saanud tänaseks kõige enam tunnustust kujutava kunsti konkurssidel – ta on andekas maalija, sammudes nõnda Maie jälgedes. Kelly töö “Mina Eesti kodanikuna” sai 2008. aastal üle-eestilisel konkursil eripreemia. Lisaks on ta osalenud aineolümpiaadidel ja tegeleb spordiga.

Kerli tunneb huvi eelkõige fotograafia vastu. Ta on edukalt osalenud konkurssidel “Märka mind 2007”, “Meie vald meie riigis” ja J. Liivi nim joonistusvõistlusel. Mullu kirjutas Kerli kooli uurimistöö teemal “Fotod reklaamides”.

Stipendiumitunnistused anti laureaatidele pidulikult üle 18. märtsil Äksi Andrease kirikus peetud mälestuskontserdil „Maie Paju 70“, kus astusid üles Maie endised ja praegused õpilased ning Lähte naiskoor ja Haaslava meeskoor. 18. märtsil 2009 oleks Maie Paju saanud 70-aastaseks.

 

2008

Stipendiumikomisjon otsustas oma 10. märtsi koosolekul anda 2008. aasta stipendiumi suurusega 5000 krooni Tanel Aruojale.

Tanel Aruoja õpib praegu Lähte Ühisgümnaasiumi 11. reaalklassis. Ta on juba mõnda aega tegelenud aktiivselt loodusvaatluse ja loodusfotograafiaga. Koolis on märgatud tema erilist oskust panna tähele looduses toimuvat. Tanel on fotokaameraga jäädvustanud nii taimi, pisikesi putukaid kui ka suuri loomi, näiteks põtru. Muu hulgas on Tanel Aruoja teinud kirjalikku kaastööd loodusajakirjadele. Lähte Ühisgümnaasiumi õpetajate sõnul on Taneli õnnestunud loodusfotod innustanud ka kaasõpilasi sama alaga tegelema hakkama.

Tänavune stipendiaat on koostanud oma loodusvaatluse põhjal uurimistöö „Vöötkaku levikust Eestis viimase kümne aasta jooksul“ ning osalenud loodusfotode konkurssidel. Tema töid on märgitud ära näiteks 2007. aasta looduse aasta foto konkursil ja Timberlandi metsiku looduse fotokonkursil. 

14. märtsil, Maie Paju 69. sünniaastapäeva eel.

 

2007

Stipendiumikomisjon otsustas oma 9. märtsi koosolekul anda 2007. aasta stipendiumi suurusega 5000 krooni Liina Kraunile.

Stipendiumitunnistus anti laureaadile üle 15. märtsil Lähte koolimajas.

Liina Kraun õpib praegu Lähte Ühisgümnaasiumi 11. h klassis. Liina tegeleb neljandat aastat fotograafiaga ning stipendiumi toel kavatseb ta osaleda Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia põhikursusel, et lihvida oma tehnilisi oskusi. Ta on võtnud osa mitmest fotokonkursist, näiteks 2004. aastal sai ta loomafoto konkursil eriauhinna. Lisaks tunneb tänavune laureaat huvi filminduse ja joonistamise vastu ning on saavutanud kõrgeid tulemusi nii emakeele kui ka võrkpalliga tegeledes. 

15. märtsil 2007, Maie Paju 68. sünniaastapäeva eel.

 

 

2006

Stipendiumikomisjon otsustas oma 12. märtsi koosolekul anda 2006. aasta stipendiumi suurusega 5000 krooni Lähte Ühisgümnaasiumi 11. h klassi õpilasele Mari Juhanile. Stipendiumitunnistus anti laureaadile üle 17. märtsil Lähte koolimajas. Mari Juhani oli alates 5. klassist Maie Paju õpilane, osales aktiivselt kunstiringis ja on õppinud Tartu lastekunstikoolis. Tema töid on ära märgitud paljudel kunstikonkurssidel.

Stipendiumikomisjon tõstis esile Mari Juhani uurimust „Maie Paju – meeldejääv inimene, õpetaja ja kunstnik“. Selle 2005. a sügisel valminud töö ülesandeks oli avada mälestuste kaudu Maie Paju isiksus. Mari Juhani küsitles õpetaja endisi kolleege, õpilasi ja sõpru, refereeris ajakirjandust ning kasutas allikana ka Maie Paju isiklikku arhiivi. Uurimistööst selgub, et Maie iseloomustamisel kasutasid paljud sõnu huvitav, laia silmaringiga, huumorimeelega inimene. Meenutati, et ta armastas ühtviisi nii kunsti, loodust kui ka muusikat ning oli oma seisukohtades jõuline ja nende väljendamisel otsekohene. Õpilaste mälestuses on Maie hooliv, sõbralik, õiglane ja nõudlik õpetaja.

18. märtsil 2006, Maie Paju 67. sünniaastapäeval.

 

 

2005

15. märtsil kogunes Maie Paju nimelise stipendiumi komisjon, et valida laekunud viie taotluse hulgast stipendiumi saaja. Tänavu on stipendiumifondi suuruseks 5000 krooni ja see otsustati jagada kahe taotleja vahel.

Stipendiumi esimesed laureaadid on Lähte Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane Ly Pärnaste (2000 kr) ja 10. R klassi õpilane Marju Vares (3000 kr). Lisaks otsustas komisjon tõsta taotlejate hulgas esile 5.B klassi õpilase Anni Liina Metsa. Stipendiumitunnistused anti laureaatidele pidulikult üle 18. märtsi aktustel Lähte koolimajas.

18. märtsil 2005, Maie Paju 66. sünniaastapäeval.

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: