Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Õpetajad

 Algharidus  Jaana Lukanen   klassiõpetaja 1.A  Helgi Jermolajev   klassiõpetaja 1.B   Killy Muttik   klassiõpetaja 1.C   Rita Svjatskaja   klassiõpetaja 2.A  Marge Paluoja  klassiõpetaja 2.B   Kersti Aste   klassiõpetaja 3.A  Diana Nõlvak   klassiõpetaja 3.B  Liina-Grete Uibopuu   klassiõpetaja 3.C  Tugipersonal Arvo Pattak HEV koordinaator  Maili Edela   õpiabi õpetaja  Inga Jufkin  õpiabi õpetaja  Pirje Pärna  õpiabi õpetaja  Ave Järve logopeed  Lagle Naaris  eripedagoog  Helena Saar  sotsiaalpedagoog  7.-12.kl  Inga Haabma  sotsiaalpedagoog 1.-6.kl  Ilona Arvi õpilasnõustaja  Aineõpetajad  Erki Veikar ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia  Ly Tannis-Vinni ajalugu, ühiskonnaõpetus  Timo Arbeiter  audiovisuaalne meedia   Mart Sepp  auto- ja liiklusõpetus  Ilona Võik  eesti keel ja kirjandus  Iira Šmutova eesti keel ja kirjandus  Triin Nagel eesti keel ja kirjandus, ajakirjandus  Elo Kaart  eesti keel ja kirjandus, kirjanduslugu, draamakursus  Triinu Jõesaar eesti keel ja kirjandus, inglise keel  Jaan Kaupmees eesti keel ja kirjandus  Aira Laiv   füsioteraapia  Heido Pärtel füüsika   Teresa Uggeri hispaania keel  Kirsi Pesti informaatika, robootika  Inga Jufkin  inglise keel  Eve Leola  inglise keel  Mariann Linde inglise keel  Berit Tafenau  inglise keel   Liidia Varrik  inglise keel   Elve Kaldoja  inimeseõpetus, psühholoogia   Tiit Helm karjääriõpetus, majandus- ja ettevõtlusõpe, rahatarkuse valikkursus  Malle Tiideberg  keemia  Rauno Laumets  kehaline kasvatus  Maris Pagel  kehaline kasvatus  Kersti Vaher  kehaline kasvatus  Ene Hurt kunstiõpetus, kunstiajalugu  Eveli Pedaja  loodusõpetus, füüsika   Jürgen Hendrik Voitka loodusõpetus, geograafia  Helle Järvalt  loovtöö, bioloogia, uurimistöö alused,   inimese füsioloogia  Helgi Kaiv matemaatika  Veiko Lehto matemaatika  Ulvi Kaasik  matemaatika, informaatika  Kertu Palm matemaatika   Tiit Mauer matemaatika, modelleerimine, informaatika   Krista Kuus muusikaõpetus   Henri Käärik  muusikaõpetus   Henrik Guthan  riigikaitseõpetus   Varje Kaarde saksa keel   Üllar Loks tehnika ajalugu, spordiajalugu, loodusõpetus  Agu Rukki töö- ja tehnoloogiaõpetus, sepatöö  Anu Pedak  tütarlaste tööõpetus ja kodundus         Kati Kottisse vene keel  Maire Soo  vene keel   Iivi Kaljuvee  üldkehaline ettevalmistus   Anneli Kumar kursus "Õppides loon ennast"       Algharidus  Jaana Lukanen   klassiõpetaja 1.A  Helgi Jermolajev   klassiõpetaja 1.B   Killy Muttik   klassiõpetaja 1.C   Rita Svjatskaja   klassiõpetaja 2.A  Marge Paluoja  klassiõpetaja 2.B   Kersti Aste   klassiõpetaja 3.A  Diana Nõlvak   klassiõpetaja 3.B  Liina-Grete Uibopuu   klassiõpetaja 3.C  Tugipersonal Arvo Pattak HEV koordinaator  Maili Edela   õpiabi õpetaja  Inga Jufkin  õpiabi õpetaja  Pirje Pärna  õpiabi õpetaja  Ave Järve logopeed  Lagle Naaris  eripedagoog  Helena Saar  sotsiaalpedagoog  7.-12.kl  Inga Haabma  sotsiaalpedagoog 1.-6.kl  Ilona Arvi õpilasnõustaja  Aineõpetajad  Erki Veikar ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia  Ly Tannis-Vinni ajalugu, ühiskonnaõpetus  Timo Arbeiter  audiovisuaalne meedia   Mart Sepp  auto- ja liiklusõpetus  Ilona Võik  eesti keel ja kirjandus  Iira Šmutova eesti keel ja kirjandus  Triin Nagel eesti keel ja kirjandus, ajakirjandus  Elo Kaart  eesti keel ja kirjandus, kirjanduslugu, draamakursus  Triinu Jõesaar eesti keel ja kirjandus, inglise keel  Jaan Kaupmees eesti keel ja kirjandus  Aira Laiv   füsioteraapia  Heido Pärtel füüsika & Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best web hosting and see what they really offer
Õpetajad
Õpetajad
Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best web hosting and see what they really offer However I found out, that most reliable are those providers which do not advertise much. See what is the best web hosting and dicover best companies. Sweet knowledge about the best web hosting for full link read araweb.co.uk website I read it all and understood web hosting top fully. Their endurance and business class after reading this article, I know much better the best website hosting and may suggest ideas about best hosting website even to my friends. sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Õpetajad Õpetajad

 

Algharidus

 Jaana Lukanen   klassiõpetaja 1.A 
 Helgi Jermolajev   klassiõpetaja 1.B  
 Killy Muttik   klassiõpetaja 1.C  
 Rita Svjatskaja   klassiõpetaja 2.A 
 Marge Paluoja  klassiõpetaja 2.B  
 Kersti Aste   klassiõpetaja 3.A 
 Diana Nõlvak   klassiõpetaja 3.B 
 Liina-Grete Uibopuu   klassiõpetaja 3.C 

 

Tugipersonal

 Arvo Pattak HEV koordinaator 
 Maili Edela 
 õpiabi õpetaja 
 Inga Jufkin  õpiabi õpetaja 
 Pirje Pärna  õpiabi õpetaja 
 Ave Järve logopeed 
 Lagle Naaris  eripedagoog 
 Helena Saar  sotsiaalpedagoog  7.-12.kl 
 Inga Haabma  sotsiaalpedagoog 1.-6.kl 
 Ilona Arvi õpilasnõustaja 

 

Aineõpetajad

 Erki Veikar ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia 
 Ly Tannis-Vinni ajalugu, ühiskonnaõpetus 
 Timo Arbeiter  audiovisuaalne meedia  
 Mart Sepp  auto- ja liiklusõpetus 
 Ilona Võik  eesti keel ja kirjandus 
 Iira Šmutova eesti keel ja kirjandus 
 Triin Nagel eesti keel ja kirjandus, ajakirjandus 
 Elo Kaart  eesti keel ja kirjandus, kirjanduslugu, draamakursus 
 Triinu Jõesaar eesti keel ja kirjandus, inglise keel 
 Jaan Kaupmees eesti keel ja kirjandus 
 Aira Laiv   füsioteraapia 
 Heido Pärtel füüsika  
 Teresa Uggeri hispaania keel 
 Kirsi Pesti informaatika, robootika 
 Inga Jufkin  inglise keel 
 Eve Leola  inglise keel 
 Mariann Linde inglise keel 
 Berit Tafenau  inglise keel  
 Liidia Varrik  inglise keel  
 Elve Kaldoja  inimeseõpetus, psühholoogia  
 Tiit Helm karjääriõpetus, majandus- ja ettevõtlusõpe, rahatarkuse valikkursus 
 Malle Tiideberg  keemia 
 Rauno Laumets  kehaline kasvatus 
 Maris Pagel  kehaline kasvatus 
 Kersti Vaher  kehaline kasvatus 
 Ene Hurt kunstiõpetus, kunstiajalugu 
 Eveli Pedaja  loodusõpetus, füüsika  
 Jürgen Hendrik Voitka loodusõpetus, geograafia 
 Helle Järvalt  loovtöö, bioloogia, uurimistöö alused,   inimese füsioloogia 
 Helgi Kaiv matemaatika 
 Veiko Lehto matemaatika 
 Ulvi Kaasik  matemaatika, informaatika 
 Kertu Palm matemaatika  
 Tiit Mauer matemaatika, modelleerimine, informaatika  
 Krista Kuus muusikaõpetus  
 Henri Käärik  muusikaõpetus  
 Henrik Guthan  riigikaitseõpetus  
 Varje Kaarde saksa keel  
 Üllar Loks tehnika ajalugu, spordiajalugu, loodusõpetus 
 Agu Rukki töö- ja tehnoloogiaõpetus, sepatöö 
 Anu Pedak  tütarlaste tööõpetus ja kodundus        
 Kati Kottisse vene keel 
 Maire Soo  vene keel  
 Iivi Kaljuvee  üldkehaline ettevalmistus  
 Anneli Kumar kursus "Õppides loon ennast" 

 

 

 

 

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: