Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Õpetajad

 Algharidus  Svjatskaja, Rita  klassiõpetaja 1.A  Paluoja, Marge  klassiõpetaja 1.B   Aste, Kersti  klassiõpetaja 2.A  Nõlvak, Diana  klassiõpetaja 2.B   Uibopuu, Liina-Grete  klassiõpetaja 2.C  Lukanen, Jaana  klassiõpetaja 3.A  Jermolajev, Helgi  klassiõpetaja 3.B  Muttik, Killy  klassiõpetaja 3.C  Tugipersonal Edela, Maili               õpiabi õpetaja  Jufkin, Inga  õpiabi õpetaja  Pärna, Pirje  õpiabi õpetaja  Järve, Ave  logopeed  Naaris, Lagle  eripedagoog  Saar, Helena sotsiaalpedagoog  7.-12.kl  Haabma, Inga sotsiaalpedagoog 1.-6.kl  Aineõpetajad   Arbeiter, Timo  audiovisuaalne meedia   Guthan, Henrik  riigikaitseõpetus   Helm, Tiit  majandus- ja ettevõtlusõpe, rahatarkuse valikkursus, karjääriõpetus  Hurt, Ene  kunstiõpetus, kunstiajalugu  Jufkin, Inga  inglise keel  Järvalt, Helle  loovtöö, bioloogia, uurimistöö alused,   inimese füsioloogia   Kaarde, Varje  saksa keel   Kaart, Elo  eesti keel ja kirjandus,   kirjanduslugu, draamakursus   Kaasik, Ulvi  matemaatika   Kaiv, Helgi  matemaatika          Kaldoja, Elve  inglise keel, inimeseõpetus, psühholoogia   Kaljumägi, Karin  eesti keel ja kirjandus  Kaljuvee, Iivi  üldkehaline ettevalmistus    Kassatik, Raissa   vene keel  Kukk, Evelin  matemaatika  Kuus, Krista  muusikaõpetus   Käärik, Henri  muusikaõpetus   Laiv, Aira  füsioteraapia  Laumets, Rauno  kehaline kasvatus  Leola, Eve inglise keel  Linde, Mariann inglise keel  Loks, Üllar  tehnika ajalugu, spordiajalugu,   loodusõpetus  Mauer, Tiit  matemaatika, modelleerimine,  arvutiõpetus   Nagel, Triin  eesti keel ja kirjandus, ajakirjandus  Pagel, Maris  kehaline kasvatus  Palm, Kertu  matemaatika   Pedaja, Eveli  loodusõpetus, füüsika   Pedak, Anu  tütarlaste tööõpetus ja kodundus         Pesti, Kirsi  arvutiõpetus, robootika  Pärtel, Heido  füüsika   Reitalu, Toivo  arvutiõpetus, robootika  Roosimägi, Jana eesti keel ja kirjandus   Rukki, Agu  töö- ja ehnoloogiaõpetus, sepatöö     Sepp, Mart  auto- ja liiklusõpetus  Soo, Maire  vene keel   Tafenau, Berit  inglise keel   Tamme, Laura  ajalugu, inglise keel   Tiideberg, Malle  keemia  Vaher, Kersti  kehaline kasvatus  Varrik, Liidia  inglise keel   Veikar, Erki  ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia   Voitka,  Jürgen Hendrik  loodusõpetus, geograafia  Võik, Ilona  eesti keel ja kirjandus       Algharidus  Svjatskaja, Rita  klassiõpetaja 1.A  Paluoja, Marge  klassiõpetaja 1.B   Aste, Kersti  klassiõpetaja 2.A  Nõlvak, Diana  klassiõpetaja 2.B   Uibopuu, Liina-Grete  klassiõpetaja 2.C  Lukanen, Jaana  klassiõpetaja 3.A  Jermolajev, Helgi  klassiõpetaja 3.B  Muttik, Killy  klassiõpetaja 3.C  Tugipersonal Edela, Maili               õpiabi õpetaja  Jufkin, Inga  õpiabi õpetaja  Pärna, Pirje  õpiabi õpetaja  Järve, Ave  logopeed  Naaris, Lagle  eripedagoog  Saar, Helena sotsiaalpedagoog  7.-12.kl  Haabma, Inga sotsiaalpedagoog 1.-6.kl  Aineõpetajad   Arbeiter, Timo  audiovisuaalne meedia   Guthan, Henrik  riigikaitseõpetus   Helm, Tiit  majandus- ja ettevõtlusõpe, rahatarkuse valikkursus, karjääriõpetus  Hurt, Ene  kunstiõpetus, kunstiajalugu  Jufkin, Inga  inglise keel  Järvalt, Helle  loovtöö, bioloogia, uurimistöö alused,   inimese füsioloogia   Kaarde, Varje  saksa keel   Kaart, Elo  eesti keel ja kirjandus,   kirjanduslugu, draamakursus   Kaasik, Ulvi  matemaatika   Kaiv, Helgi  matemaatika          Kaldoja, Elve  inglise keel, inimeseõpetus, psühholoogia   Kaljumägi, Karin  eesti keel ja kirjandus  Kaljuvee, Iivi  üldkehaline ettevalmistus  &nbs Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best web hosting and see what they really offer
Õpetajad
Õpetajad
Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best web hosting and see what they really offer However I found out, that most reliable are those providers which do not advertise much. See what is the best web hosting and dicover best companies. Sweet knowledge about the best web hosting for full link read araweb.co.uk website I read it all and understood web hosting top fully. Their endurance and business class after reading this article, I know much better the best website hosting and may suggest ideas about best hosting website even to my friends. sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Õpetajad Õpetajad

 

Algharidus

 Svjatskaja, Rita  klassiõpetaja 1.A 
 Paluoja, Marge  klassiõpetaja 1.B  
 Aste, Kersti  klassiõpetaja 2.A 
 Nõlvak, Diana  klassiõpetaja 2.B  
 Uibopuu, Liina-Grete  klassiõpetaja 2.C 
 Lukanen, Jaana  klassiõpetaja 3.A 
 Jermolajev, Helgi  klassiõpetaja 3.B 
 Muttik, Killy  klassiõpetaja 3.C 

 

Tugipersonal

 Edela, Maili            
  õpiabi õpetaja 
 Jufkin, Inga  õpiabi õpetaja 
 Pärna, Pirje  õpiabi õpetaja 
 Järve, Ave  logopeed 
 Naaris, Lagle  eripedagoog 
 Saar, Helena sotsiaalpedagoog  7.-12.kl 
 Haabma, Inga sotsiaalpedagoog 1.-6.kl 

 

Aineõpetajad

 

 Arbeiter, Timo

  audiovisuaalne meedia 

 
 Guthan, Henrik  riigikaitseõpetus  
 Helm, Tiit

  majandus- ja ettevõtlusõpe, rahatarkuse valikkursus, karjääriõpetus

 
 Hurt, Ene  kunstiõpetus, kunstiajalugu 
 Jufkin, Inga  inglise keel 
 Järvalt, Helle

  loovtöö, bioloogia, uurimistöö alused, 

  inimese füsioloogia 

 
 Kaarde, Varje  saksa keel  
 Kaart, Elo

  eesti keel ja kirjandus,
  kirjanduslugu, draamakursus

  
 Kaasik, Ulvi  matemaatika  
 Kaiv, Helgi  matemaatika         
 Kaldoja, Elve

  inglise keel, inimeseõpetus, psühholoogia 

 
 Kaljumägi, Karin  eesti keel ja kirjandus 
 Kaljuvee, Iivi  üldkehaline ettevalmistus   
 Kassatik, Raissa   vene keel 
 Kukk, Evelin  matemaatika 
 Kuus, Krista  muusikaõpetus  
 Käärik, Henri  muusikaõpetus  
 Laiv, Aira  füsioteraapia 
 Laumets, Rauno  kehaline kasvatus 
 Leola, Eve inglise keel 
 Linde, Mariann inglise keel 
 Loks, Üllar  tehnika ajalugu, spordiajalugu,
  loodusõpetus
 
 Mauer, Tiit

  matemaatika, modelleerimine,

  arvutiõpetus 

 
 Nagel, Triin  eesti keel ja kirjandus, ajakirjandus 
 Pagel, Maris

  kehaline kasvatus

 
 Palm, Kertu  matemaatika  
 Pedaja, Eveli

  loodusõpetus, füüsika 

 
 Pedak, Anu

  tütarlaste tööõpetus ja kodundus       

 
 Pesti, Kirsi

  arvutiõpetus, robootika

 
 Pärtel, Heido

  füüsika 

 
 Reitalu, Toivo

  arvutiõpetus, robootika

 
 Roosimägi, Jana eesti keel ja kirjandus  
 Rukki, Agu  töö- ja ehnoloogiaõpetus, sepatöö    
 Sepp, Mart  auto- ja liiklusõpetus 
 Soo, Maire  vene keel  
 Tafenau, Berit  inglise keel  
 Tamme, Laura  ajalugu, inglise keel  
 Tiideberg, Malle  keemia 
 Vaher, Kersti

  kehaline kasvatus

 
 Varrik, Liidia  inglise keel  
 Veikar, Erki

  ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia

  

 Voitka,

 Jürgen Hendrik

  loodusõpetus, geograafia

 
 Võik, Ilona  eesti keel ja kirjandus 

 

 

 

 

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: