ÕPILASLEIUTAJATE KONKURSS 2015

6. sept. 2015

Lähte Ühisgümnaasiumi õpilasleiutajate konkursi eesmärk on
• väärtustada õpilaste teaduse- ja tehnikahuvi huvi;
• stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal;
• anda võimalus õpilastel oma ideid teostada ja teistele tutvustada;
• avaldada tunnustust õpilastele ja nende juhendajatele ja õpetajatele;
• Valmistada ette õpilasi üleriigiliseks õpilasleiutajate konkursiks

2015. aasta konkursi tähtaeg on 30. september.

ÕPILASLEIUTAJATE KONKURSS  2015

Konkursile esitatakse leiutiste ideed kooliastmete kaupa:
  • 1. kooliaste – 1.–3. klass
  • 2. kooliaste – 4.–6. klass
  • 3. kooliaste – 7.–9. klass
  • 4. kooliaste-10.-12. klass

 

Nõuded leiutisele (ideele)
Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.
   • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus), mis tuleb märkida ka paberil esitatava töö tahaküljele.
   • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul
   • Igal leiutisel võib olla kuni 3 autorit(ühisautoritega töö).
   • Iga autor võib üheaegselt konkursile esitada kuni 3 leiutist.
   • Konkursitööd tuleb esitada  paberil* (paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3).


NB! *Failina arvutis valminud töö joonist/joonistust ei ole vaja esitada paberil.

Täpsema konkursijuhendi leiate siit.