Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
MTÜ Toetuspunkt annab välja matemaatika õppimise toetusi

Septembris 2021 avati Lähte Ühisgümnaasiumi õuel matemaatikaõpetajate Aino Tootsi ja Endel Nassari mälestuseks pingid. Õpetaja Nassari pingil on plaat tema ütlusega: „Matemaatika – see on imelihtne“. Pinkidele tehtud annetuste jäägist lõi MTÜ Toetuspunkt fondi Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste matemaatika õppimise toetamiseks.

Legendaarsete matemaatikaõpetajate Aino Tootsi ja Endel Nassari mälestuspinkide avamine Lähte ÜG ees. MTÜ Toetuspunkt annab välja kolme liiki toetusi:1. Õpilase toetus. Lähte Ühisgümnaasiumi õpilane saab taotleda toetust ülikooli korraldatava matemaatika valdkonna kursuse osalustasu maksmiseks. Kursus, millel taotleja osaleb, võib olla läbi viidud kontakt- või hübriidõppe vormis mõnes Eesti ülikoolis või virtuaalõppena Eesti või mõne teise riigi ülikoolis.  2. Õpetaja toetus. Diplomeeritud õpetaja saab taotleda toetust Lähte Ühisgümnaasiumi õpilastele matemaatika lisatundide andmiseks. Kui taotleja on Lähte Ühisgümnaasiumi õpetaja, määrab tema ise lisatundide eesmärgi ja sihtgrupi, kui taotleja ei ole Lähte Ühisgümnaasiumi õpetaja, määrab lisatundide eesmärgi ja sihtgrupi kool. Lisatunnid tuleb läbi viia regulaarselt piiritletud ajaperioodi jooksul. 3. Juhendaja toetus: Nooruk vanuses 16–19 aastat saab taotleda toetust matemaatika konsultatsioonide läbiviimiseks Lähte Ühisgümnaasiumi õpilasele. Iga juhendatud tunni kohta antakse toetust kuni 20 eurot. Juhendaja võib olla, kuid ei pea olema Lähte Ügisgümnaasiumi õpilane. Juhendaja peab taotlemisel esitama oma matemaatikaõpetaja soovituse.  Toetusi antakse välja jooksvalt kuni fondi võimaluste lõppemiseni. Taotlusi ootame aadressil .  Lisainfo: 53 424 504.Taotluses palume kirjeldada järgmist: toetuse saamise eesmärk, plaanitavad tegevused, tegevuse periood ja toetuse summa põhjendus, konkreetse toetuse juures nõutud lisad. Lisada taotleja lühike CV ja kontaktandmed (mobiiltelefon, e-mail).  Taotluse vaatab läbi komisjon koosseisus Helmer Jõgi (Jaan Poska gümnaasium), Üllar Loks (Lähte Ühisgümnaasium), Kaja Randviir (MTÜ Toetuspunkt), Tiina Tambaum (MTÜ Toetuspunkt).  Kõik toetuse saajad esitavad kolme nädala jooksul pärast tegevusperioodi lõppu tehtud töö aruande. Aruandes kirjeldab taotleja, kuidas eesmärk täideti. Juhendaja toetuse saanud nooruk esitab lisaks aruandele ka enesearengu ülevaate, mille kinnitab tema matemaatikaõpetaja. Õpilase toetuse saaja esitab koos aruandega kursuse läbimist kinnitava tunnistuse. Õpilase toetus makstakse välja pärast seda, kui komisjon on taotluse rahuldanud. Kui õpilase toetuse saaja ei läbi kursust, milleks ta toetust küsis, peab ta toetuse täies ulatuses tagasi maksma.Õpetaja toetus ja juhendaja toetus makstakse välja pärast tegevuste lõppu, kui komisjon on aruande kinnitanud. Kui toetuse eesmärke ei ole saavutatud, siis MTÜ Toetuspunkt taotlejale toetust välja ei maksa. (.pdf 0,5Mb). Legendaarsete matemaatikaõpetajate Aino Tootsi ja Endel Nassari mälestuspinkide avamine Lähte ÜG ees. MTÜ Toetuspunkt annab välja kolme liiki toetusi:1. Õpilase toetus. Lähte Ühisgümnaasiumi õpilane saab taotleda toetust ülikooli korraldatava matemaatika valdkonna kursuse osalustasu maksmiseks. Kursus, millel taotleja osaleb, võib olla läbi viidud kontakt- või hübriidõppe vormis mõnes Eesti ülikoolis või virtuaalõppena Eesti või mõne teise riigi ülikoolis.  2. Õpetaja toetus. Diplomeeritud õpetaja saab taotleda toetust Lähte Ühisgümnaasiumi õpilastele matemaatika lisatundide andmiseks. Kui taotleja on Lähte Ühisgümnaasiumi õpetaja, määrab tema ise lisatundide eesmärgi ja sihtgrupi, kui taotleja ei ole Lähte Ühisgümnaasiumi õpetaja, määrab lisatundide eesmärgi ja sihtgrupi kool. Lisatunnid tuleb läbi viia regulaarselt piiritletud ajaperioodi jooksul. 3. Juhendaja toetus: Nooruk vanuses 16–19 aastat saab taotleda toetust matemaatika konsultatsioonide läbiviimiseks Lähte Ühisgümnaasiumi õpilasele. Iga juhendatud tunni kohta antakse toetust kuni 20 eurot. Juhendaja võib olla, kuid ei pea olema Lähte Ügisgümnaasiumi õpilane. Juhendaja peab taotlemisel esitama oma matemaatikaõpetaja soovituse.  Toetusi antakse välja jooksvalt kuni fondi võimaluste lõppemiseni. Taotlusi ootame aadressil .  Lisainfo: 53 424 504.Taotluses palume kirjeldada järgmist: toetuse saamise eesmärk, plaanitavad tegevused, tegevuse periood ja toetuse summa põhjendus, konkreetse toetuse juures nõutud lisad. Lisada taotleja lühike CV ja kontaktandmed (mobiiltelefon, e-mail).  Taotluse vaatab läbi komisjon koosseisus Helmer Jõgi (Jaan Poska gümnaasium), Üllar Loks (Lähte Ühisgümnaasium), Kaja Randviir (MTÜ Toetuspunkt), Tiina Tambaum (MTÜ Toetuspunkt).  Kõik toetuse Septembris 2021 avati Lähte Ühisgümnaasiumi õuel matemaatikaõpetajate Aino Tootsi ja Endel Nassari mälestuseks pingid. Õpetaja Nassari pingil on plaat tema ütlusega: „Matemaatika – see on imelihtne“. Pinkidele tehtud annetuste jäägist lõi MTÜ Toetuspunkt fondi Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste matemaatika õppimise toetamiseks. Simple, yet really professionally explained which web hosting is best, I really enjoyed reading it.
MTÜ Toetuspunkt annab välja matemaatika õppimise toetusi
MTÜ Toetuspunkt annab välja matemaatika õppimise toetusi
Simple, yet really professionally explained which web hosting is best, I really enjoyed reading it. We found out that company capable of top web hosting is worth of mentioning and therefore we publish link here. I am confident about their ideas. Find top notch page of the best website hosting longer araweb.co.uk for best web hosting it's recognized brand with satisfying best hosting website always rigorously seeking right new perspective finally, it is the place for reaping full knowledge about what is a web hosting service with couple of simple articles. Great find indeed! sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
MTÜ Toetuspunkt annab välja matemaatika õppimise toetusi MTÜ Toetuspunkt annab välja matemaatika õppimise toetusi

MTÜ Toetuspunkt annab välja matemaatika õppimise toetusi

11. märtsil 2022

Septembris 2021 avati Lähte Ühisgümnaasiumi õuel matemaatikaõpetajate Aino Tootsi ja Endel Nassari mälestuseks pingid. Õpetaja Nassari pingil on plaat tema ütlusega: „Matemaatika – see on imelihtne“. Pinkidele tehtud annetuste jäägist lõi MTÜ Toetuspunkt fondi Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste matemaatika õppimise toetamiseks.

MTÜ Toetuspunkt annab välja matemaatika õppimise toetusi
Legendaarsete matemaatikaõpetajate Aino Tootsi ja Endel Nassari mälestuspinkide avamine Lähte ÜG ees.
MTÜ Toetuspunkt annab välja kolme liiki toetusi:
1. Õpilase toetus. Lähte Ühisgümnaasiumi õpilane saab taotleda toetust ülikooli korraldatava matemaatika valdkonna kursuse osalustasu maksmiseks. Kursus, millel taotleja osaleb, võib olla läbi viidud kontakt- või hübriidõppe vormis mõnes Eesti ülikoolis või virtuaalõppena Eesti või mõne teise riigi ülikoolis.
 
2. Õpetaja toetus. Diplomeeritud õpetaja saab taotleda toetust Lähte Ühisgümnaasiumi õpilastele matemaatika lisatundide andmiseks. Kui taotleja on Lähte Ühisgümnaasiumi õpetaja, määrab tema ise lisatundide eesmärgi ja sihtgrupi, kui taotleja ei ole Lähte Ühisgümnaasiumi õpetaja, määrab lisatundide eesmärgi ja sihtgrupi kool. Lisatunnid tuleb läbi viia regulaarselt piiritletud ajaperioodi jooksul.
 
3. Juhendaja toetus: Nooruk vanuses 16–19 aastat saab taotleda toetust matemaatika konsultatsioonide läbiviimiseks Lähte Ühisgümnaasiumi õpilasele. Iga juhendatud tunni kohta antakse toetust kuni 20 eurot. Juhendaja võib olla, kuid ei pea olema Lähte Ügisgümnaasiumi õpilane. Juhendaja peab taotlemisel esitama oma matemaatikaõpetaja soovituse.
 
Toetusi antakse välja jooksvalt kuni fondi võimaluste lõppemiseni. Taotlusi ootame aadressil .  Lisainfo: 53 424 504.
Taotluses palume kirjeldada järgmist: toetuse saamise eesmärk, plaanitavad tegevused, tegevuse periood ja toetuse summa põhjendus, konkreetse toetuse juures nõutud lisad. Lisada taotleja lühike CV ja kontaktandmed (mobiiltelefon, e-mail).
 
Taotluse vaatab läbi komisjon koosseisus Helmer Jõgi (Jaan Poska gümnaasium), Üllar Loks (Lähte Ühisgümnaasium), Kaja Randviir (MTÜ Toetuspunkt), Tiina Tambaum (MTÜ Toetuspunkt).
 
Kõik toetuse saajad esitavad kolme nädala jooksul pärast tegevusperioodi lõppu tehtud töö aruande. Aruandes kirjeldab taotleja, kuidas eesmärk täideti. Juhendaja toetuse saanud nooruk esitab lisaks aruandele ka enesearengu ülevaate, mille kinnitab tema matemaatikaõpetaja. Õpilase toetuse saaja esitab koos aruandega kursuse läbimist kinnitava tunnistuse.
 
Õpilase toetus makstakse välja pärast seda, kui komisjon on taotluse rahuldanud. Kui õpilase toetuse saaja ei läbi kursust, milleks ta toetust küsis, peab ta toetuse täies ulatuses tagasi maksma.
Õpetaja toetus ja juhendaja toetus makstakse välja pärast tegevuste lõppu, kui komisjon on aruande kinnitanud. Kui toetuse eesmärke ei ole saavutatud, siis MTÜ Toetuspunkt taotlejale toetust välja ei maksa.
pdf (.pdf 0,5Mb).
Septembris 2021 avati Lähte Ühisgümnaasiumi õuel matemaatikaõpetajate Aino Tootsi ja Endel Nassari mälestuseks pingid. Õpetaja Nassari pingil on plaat tema ütlusega: „Matemaatika – see on imelihtne“. Pinkidele tehtud annetuste jäägist lõi MTÜ Toetuspunkt fondi Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste matemaatika õppimise toetamiseks.
Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: