Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Koostööprojektid

Rahvusvaheline Erasmus+ projekt 2019-2021“Young peole and urban citizenship – Students managing photo and video projects on urban  chances and challenges“ 2019. aasta sügisel algas uus kaheaastane rahvusvaheline gümnaasiumiõpilaste projekt, mille kavas on kohtumised viie riigi koolides. Projekti eesmärgiks on uurida linnade arengu erinevaid aspekte ja teha teemaga seotud fotosid ning videofilme. Samuti on eesmärgiks pakkuda õpilastele võimalust rahvusvahelistes meeskondades projekte juhtida ja koos tegutseda. Esimene projektikohtumine toimus 28. novembrist  4. detsembrini  Saksamaal  Ostfilderni linnas Otto Hahni Gümnaasiumis. Lisaks Saksamaa õpilastele ja õpetajatele osalesid erasmuslased Itaaliast, Hispaaniast,  Soomest ja Eestist. Lähte Ühisgümnaasiumi esindasid 12. klassi õpilased  Sandra Pomjalov, Heleen Geier ja Kristjan Kullaste, 11. klassist Laura Rebane ja Elisa Geier ning Elisabeth Carmen Adamson ja Marek Kiisel 10. klassist. Neid saatsid õpetajad Liidia Varrik ja Inga Jufkin ning kooli direktor Üllar Loks. Saksamaal olid projekti alateemadeks linnaplaneerimine ja kultuur. Kuna Ostfildern asub umbes 10 km kaugusel Stuttgardi linnast, uurisime ja praktiseerisime linnaplaneerimist Stuttgardi kesklinna ühe peatänava näitel, mida kutsutakse seal asuvate kultuuriasutuste  ja valitsushoonete tõttu „kultuurimiiliks“. Meie tegevust organiseeris Stuttgardi Linnaehituse Akadeemia. Tutvusime akadeemiaga ja teiste sel tänaval asuvate kultuuriasutustega. Külastasime ooperiteatrit,  ajaloomuuseumi ja kunstigaleriid.  Põhjalikult uurisime selle tänavaga piirnevaid hooneid, parke, rohealasid, liikluskorraldust ja jalakäijasõbralikkust. Meie rahvusvaheliste töögruppide põhiülesandeks oli anda soovitusi, kuidas saaks tiheda  liiklusega peatänav  ja seda ümbritsevad alad inimsõbralikumaks muuta. Ülesandeks oli lisada uusi liiklustasandeid, mänguväljakuid või rohealasid. Põnevust lisas  ümberehitusmakettide meisterdamine,  esitlemine ja parima valimine.Lähte ÜG meeskond  tegi enne Saksamaale sõitu video, kus meile olulise kultuuriasutusena tutvustati Eesti Rahva Muuseumi. Meie õpilaste loodud video meeldis kõikidele erasmuslastele väga hästi. Kiideti Laura operaatoritööd, Sandra esinemist ja Kristjani inglise keele oskust. Projektis osalejad ööbisid peredes. Saksa võõrustajad olid väga külalislahked. Nad tutvustasid meie õpilastele Stuttgarti  ja selle ümbrust. Vabal päeval käisime suurlinna teistes linnaosades, teletornis, Mercedes-Benzi muuseumis, loomaaias ja matkamas. Vabadel õhtupoolikutel käisime tuledes säraval kaunil jõululaadal, tegime sporti, valmistasime ja sõime koos saksa rahvusroogi.  Saime palju uusi sõpru. Kindlasti paranes osalejate suhtlusoskus ning inglise ja saksa keele oskus. Kogu Lähte ÜG meeskonna arvates oli see väga õpetlik ja huvitav reis.    The Estonian National Museum.Lähte ÜG projektimeeskonna eeltöö Saksamaa kohtumiseks.    Teine õpilaskohtumine “Urban  chances and challenges“toimus Soomes Sastamala linnas Vammala gümnaasiumis 15. – 21. veebruaril 2020. Osalesid partnerkoolid Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Soomest ja Eestist. Lähte Ühisgümnaasiumist võtsid projektikohtumisest osa 10. klassi õpilased Angeelica Kokla ja Uku-Mart Rooba, 11.klassist Laura Rebane ja 12. klassist Kristjan Kullaste ning õpetajad Kristi Jalukse ja Inga Jufkin. Soome projektikohtumise eesmärk oli analüüsida ja hinnata kogukonnapoolset ühisloomet (crowdsourcing), kõrgtehnoloogiate kasutamist ja energiatõhususega arvestamist linnade planeerimisel ja ümberkujundamisel.  Samuti oli sihiks arendada õpilaste rahvusvaheliste projektide juhtimise ning foto- ja videoprojektide elluviimise oskusi. Kuna Sastamala on suhteliselt väike linn, uurisime linnade arenguga ja arendamisega seotud küsimusi Tamperes, mis asub Sastamalast 63 km kaugusel. Külastasime Tampere linnaplaneerimise ja transporditeenuste keskust Frenckell, keskkonnainformatsiooni keskust Moreenia ja Tampere Hiedanranta linnaosa, kus meile räägiti süsiniku jalajälje vähendamisest, targa linna ning energiatõhususe pilootprojektidest. Põhiülesandeks oli uurida linna elu ja võimalusi tutvustavat  VisitTampere. Finland rakendust  ja teha ettepanekuid, kuidas seda parandada ja täiustada. Õpilased tegid asjalikke ettepanekuid transpordikorralduse, sihtgruppide, keelte ja muu osas. Sastamalas majutasid õpilasi ja õpetajaid  külalislahked pered. Kogu kool tundis meie tegemiste vastu huvi. Saabumisjärgsel päeval toimus kauni Rautavesi järve ääres asuvas Ellivuori suusa- ja puhkekeskuses spordi- ja tutvumisüritus. Seal oli võimalik matkata, jalgratastega sõita, kelgutada, keeglit mängida ja muude spordialadega tegeleda. Väga sõbralikud ja toimekad soome õpilased pakkusid kogu seltskonnale lõkkel grillitud vorstikesi ja imehäid pannkooke. Ühel õhtul toimus metsade keskel asuvas jahionnis lõbus pidu, kus iga maa esindajad tutvustasid oma laule ja mänge. Projektinädala kavas oli ka soome keele õppimine, raamatumuuseumiga tutvumine ja Tove Janssoni ja tema muumitrollide keskuse külastamine Tamperes. Innovations in the transport system of Tartu.Lähte ÜG õpilaste eeltöö Soome projektikohtumiseks. Veebruar 2020.Autorid: Laura Rebane, Kristjan Kullaste, Uku-Mart Rooba, Angeelica Kokla, õpetaja Inga Jufkin.  Erasmus+ Soomes (.pdf 0,4Mb) Virtuaalne Erasmus+ projektikohtumine  Kuna COVID-19 piirangute tõttu ei saanud  reisida ja planeeritud reaalseid projektikohtumisi ellu viia, otsustasid projekti koordinaatorid, et võiks organiseerida virtuaalse mitmepäevase kohtumise.  Nii toimuski 3.- 5. maini 2021 rahvusvaheline virtuaalne projektikohtumine, millest võtsid osa 10ms klassi õpilased Gerlis Kalberg, Maris Mikko, Anne-Liis Tulskii, Karoliina Purik ja Annaliis Aren ja 10ts klassi õpilane Eliisa Ainomäe. Juhendasid õpetajad Liidia Varrik ja Inga Jufkin. Uuriti, kuidas koroonaviirus on Euroopa riikides inimeste elu muutnud. Rahvusvahelised töörühmad  arutlesid  ja tegid ettekandeid järgmistel aladel: poliitika, sotsiaalne elu, kultuur, keskkond ja  majandus.Koroonapiirangute tõttu taotleti projektile ühe õppeaasta võrra pikendust. Projekti pikendati Euroopa Liidu poolt  2022. aasta augusti lõpuni.   Partnerkoolide õpilased otsustasid omavahel sidet pidada vaatamata sellele, et 2020.aasta kevadel olid koolid pandeemia tõttu suletud.  Siit saad lugeda, mida on erinevate riikide õpilased distantsõppe ja koduse isolatsiooniperioodi kohta Padleti veebitahvlile salvestanud:        Projektis osalejad meremaailma Oceanográfic ees. Lisaks õppimisele tutvuti ka Valencia vaatamisväärsustega. Kolmas projektikohtuminetoimus 12.- 18. detsembrini 2021 Hispaanias Valencia linnas. Osalesid 3 maa meeskonnad: Itaalia, Eesti ja Hispaania. Saksa õpilastel ei lubatud COVID-19 suure leviku tõttu reisid, kohal oli ainult neid juhendav õpetaja, samuti näidati Saksamaal eeltööks tehtud videoid. Samuti ei saanud haiguste tõttu kohale sõita Soome grupp.Lähte Ühisgümnaasiumi meeskonda kuulusid õpilased Gerlis Kalberg, Gregor Paas, Johanna-Maria Maasi, Brigitta Võimre, Karoliina Purik, Anne-Liis Tulskii ning õpetajad Liidia Varrik ja Inga Jufkin. Kohtumise eeltööks tulii uurida ja teha video teemal “Jätkusuutlikkus ja innovaatilisus toidu tootmisel ja tarbimisel”. Sama teemat arendati ka kohapeal. Pakuti mitmeid lahendusi, et muuta inimeste ja kogu planeedi tulevik tervemaks.Hispaania kohtumisest saate rohkem lugeda koolilehest Lügemik. Viktoria Luptova artikkel on 3. leheküljel.    Luise Järve, Uku-Mart Rooba, Janella Jugaste, Angela Rebane, Teele Lill ja õpetajad Inga Jufkin ja Sirle Poom partnerkooli siseõues.Neljas rahvusvaheline kohtumineErasmus+ projekti raames leidis aset 6. – 12. aprillini Itaalias Castelfiorentino linnas. Õnneks said kohale sõita kõik partnerkoolid Saksamaalt, Soomest, Hispaaniast ja Eestist. Selle üle oli kõigil väga hea meel. Lähte meeskonda kuulusid seekord Janella Jugaste ja  Angela Rebane 10ms klassist, Luise Järve 10ts, Teele Lill 11ts ja Uku-Mart Rooba 12ms klassist  õpetajate Sirle Poomi ja Inga Jufkini juhendamisel. Vastuvõtt oli äärmiselt soe ja programm huvitav.Teemad olid seekord seotud turismiettevõtlusega. Arutati, kuidas rohkem siseturismi ja alternatiivturismi arendada. Valmisid huvitavad ettekanded.Lähemalt saab Itaalia projektikohtumisest lugeda koolilehest Lügemik lk 4-5 Angela Rebase vahendusel. Lähte ÜG õpilaste eeltöö Itaalia kohtumiseks. Video: How Covid-19 has changed the way of making tourism in Estonia and in Tartu.    Kohtumine Lähte ÜhisgümnaasiumisKolmeaastase projekti viies ja viimane kohtumine toimus 8. – 14. maini Eestis. Lähte Ühisgümnaasiumil oli külas 36 õpilast ja õpetajat nelja maa partnerkoolidest. Meie koolist oli projekti tegevustega seotud 18 õpilast ja mitmed õpetajad eesotsas Sirle Poomi ja Inga Jufkiniga.  Paljud kohtusid vanade sõpradega. Teemaks oli ettevõtlus ja linnade areng, ettevõtlus ja innovatsioon väikeettevõtetes, ettevõtluse kohalik mõju ja mõju majanduse arengule üldiselt. Tartu Ülikooli Delta Keskuse Startup Lab-i õppejõudude abiga toimus kahel päeval ideede häkaton, kus õpilased pidid linnades esinevaid probleeme lahendama pakkudes uudseid lahendusi. Võitis meeskond, kes mõtles välja roboti, mis linnaruumist prügi koristab.  Kohtuti Tartu abilinnapeaga, kes rääkis Tartu ettevõtlusest, külastati Aparaaditehast, käidi Tallinnas Ülemiste City, vanalinna ja Vabamu e-Eesti näitusega tutvumas. Külalistele oli põnev ka rabamatk ja külakapelli saatel Eesti tantsude õppimine.  Väliskülalised lahkusid Eestist väga heade muljetega.  Lähte ÜG õpilaste kohtumise eeltööna valminud video transpordiprobleemidest Tartus. Eesti projektikohtumisest saab lugeda koolilehest Lügemik lk 12, kus Vittoria Ferri muljeid Eesti külastamisest on tõlkinud Liisa Järve. Projektinädala sündmusi kajastav video.     Hetkejäädvustused projektikohtumisest Eestis.   Rahvusvaheline Erasmus+ projekt 2017-2019 “Work in progress – students managing public relations projects”  Erasmus+ rahvusvaheline koolidevaheline projekt algas 2017. aasta sügisel, kui Lähte Ühisgümnaasiumi õpilased Kaisa Kallas, Pille Pihlapuu, Diana Vinogradova, Rauno Richard Arak ja Ken-Krister Uuspalu ja neid saatvad õpetajad Laura Tamme ja Inga Jufkin veetsid nädala Saksamaal Ostfildernis Otto Hahn Gümnaasiumis, mis asub umbes 8 km kaugusel Stuttgardi linnast. Lisaks Saksamaa ja Eesti meeskondadele osalesid kohtumisel gümnaasiumiõpilased Soomest, `Sotimaalt ja Itaaliast. Projekti eesmärkideks oli õpetada ja õppida rahvusvahelistes meeskondades projektide juhtimist ja osaleda debattides. Debatid toimusid õhu puhtuse ja saastatuse teemal, mis on Saksamaa tööstuspiirkondades väga oluliseks arutlusaineks. Kõik meeskonnad teostasid eelneva uurimistöö õhu puhtuse kohta oma riigis ja pidid leidma viise, kuidas õhu saastatust vähendada. Igaks päevaks oli planeeritud kindel tegevus. Lisaks debattidele ja loengutele koolis tutvusime Stuttgardi linnaga, külastasime Merzedes Benzi Muuseumi, käisime linnapea vastuvõtul ja jõululaadal, sportisime ja küpsetasime koos piparkooke. Õpilased elasid külalislahketes peredes, kellega koos veedeti vaba aega. Osalevatel meeskondadel oli võimalus tutvuda teiste kultuuridega ja harjutada võõrkeeli.   Väitlus Rauno Richard Arak väitluses esitamas oma argumente Viie riigi õpilased koos Esslingeni jõululaadal Teine viie riigi projektikohtumine  toimus  Soomes Sastamalas 18. – 24. veebruaril 2018. Lähte Ühisgümnaasiumi projektitiimis olid õpilased Anita Vreimann, Sandra Pomjalov, Kristiina Narustrang, August Tuuling, Märt Nõmme, vahetusõpilane Karima Bakari  ning  õpetajad Lagle Naaris ja Inga Jufkin. Meid võtsid Soomes vastu Vammala Lukio õpilased ja õpetajad.Soome kohtumise eesmärgiks oli harjutada projektide läbiviimist rahvusvahelistes mees-kondades ja  osaleda paneelistungil noorte poliitilise aktiivsuse teemal. Kohtumiseelne kodune ülesanne oli uurida omariigi demokraatia ja valimiste ajalugu ning noorte valimisaktiivsust tänapäeval. Enne paneelistungi toimumist  tutvusime  Soome parlamendi hoone ja tööga Helsingis ning kohtusime parlamendi liikmega. Paneelistung toimus kooli saalis, kus iga maa tiim tutvustas oma riigi valimisi läbi ajaloo ning rääkis noorte poliitilisest aktiivsusest. Esinejad vastasid kuulajaskonna küsimustele. Sündmust kajastas press. Kõik õpilased ja õpetajad elasid peredes, kes võtsid meid väga südamlikult vastu. Tõsisele tööle lisaks lustisime Ellivuori lumepargis ja nautisime sauna, laule ning mänge Levo jahimajas. Eesti meeskond esitas laulu “Kauges külas”, millele elati kaasa tormilise aplausiga. Anita Vreimann, Sandra Pomjalov, Kristiina Narustrang, August Tuuling, vahetusõpilane Karima Bakari, Märt Nõmme ning õpetajad Lagle Naaris ja Inga Jufkin Kolmas viie riigi koolide projektikohtumine toimus Lähte Ühisgümnaasiumis 3. – 9. oktoobrini 2018. Eestis oli arutlusteemaks “Tark ja jätkusuutlik energiakasutus”, mida kõik koolid eelnevalt oma riiki silmas pidades uurisid ja kohtumisel teistele esitlesid. Teiseks eesmärgiks oli harjutada tööd fotoaparaadiga ja kaameraga.Kõik õpilased said olla nii intervjueerija kui intervjueeritava rollis. Külalised tutvustasid kaamera ees ennast ja oma kooli ning pidid midagi eesti keeles ütlema, mis tekitas palju nalja. Tartus külastasime Eesti maaülikooli ja Tartu loodusmaja, kus meile tutvustati alternatiivseid energiaallikaid. Tallinnas käisime Energia avastuskeskuses ja linnaekskursioonil. Samuti näitasime osalejatele Jääaja keskust ja lustisime Tartus AHAA keskuses. Ühel päeval matkasime Meenikunno rabas Põlvamaal. Õnneks oli ilm ilus ja rabamatk õnnestus väga hästi. Esimesel projektipäeval koolis tervitasid külalisi pidulikult meie koorid ja solistid. Viimasel päeval näitasime valminud fotoesitlusi Eestis külastatud kohtadest ja valminud videofilme. Eriti vaimustuses olid aga kõik eesti rahvamuusikast ja õpitud rahvatantsudest, mida tantsiti külakapelli saatel. Lähte esindusse kuulusid Sandra Liblik, Paula Triinu Laiuste, Mari Ann Kristiin Oras, Anita Vreimann, Rauno Richard Arak, Ken-Krister Uuspalu, õpetajad Kristi Jalukse ja Inga Jufkin ning direktor Üllar Loks.Järgmine koolidevaheline kohtumine  leidis aset  25. novembrist 1.detsembrini 2018 Šotimaal koolis nimega Peebles High School. Lähte Ühisgümnaasiumi esindasid õpilased Sandra Liblik, Paula Triinu Laiuste, Mari Ann Kristiin Oras, Anita Vreimann, Rauno Richard Arak, Ken-Krister Uuspalu, õpetajad Kristi Jalukse ja Inga Jufkin ning direktor hr Üllar Loks.Projektikohtumisel toimusid arutelud teemal “Noored ja töö”. Kõik meeskonnad olid ette valmistanud esitluse, kus nad rääkisid sellest, kui paljud õpilased nende koolis suvel või nädalavahetustel töötavad, kui palju nad teenivad, kas on lihtne tööd leida ja mis liiki tööd koolinoored teevad. Samuti räägiti sellest, kuidas kool aitab õpilasi elukutse valimisel, milliseid omadusi ja oskusi on vaja, et tööd leida ning noorte töötuse statistikast ja põhjustest erinevates riikides. Šotimaal on lisaks pingelisele õppetööle paljudel õpilastel osalise koormusega töökoht. Nii õppimist kui tööd võetakse väga tõsiselt. Koolil on sidemed mitmete asutustega, kes pakuvad õpilastele praktikakohti. Suurim töötuse protsent on aga Itaalias. Ühel päeval toimus paneeldiskussioon, kus lisaks koolide meeskondadele esinesid kohalike ettevõtete esindajad.Eelviimane päev oli pühendatud Šotimaa pealinna Edinburghiga tutvumisele. Käisime kuulsas Edinburghi kindluses, jalutasime UNESCO maailmapärandisse kuuluvas vanalinnas, külastasime Šoti rahvusmuuseumi ja nägime Edinburghi Ülikooli  ning kohvikut, kus J.K.Rowling kirjutas oma esimese Harry Potteri raamatu. Viimase päeva ennelõunal õppisime šoti rahvatantse, aga õhtul oli hüvastijätupidu Farewell Ceilidh tõeliste šoti rahvustoitude, rahvatantsude ja rahvalauludega.  Kui seisime sõprusringis ja laulsime laulu Auld Lang Syne, olid paljudel pisarad silmis. Olime leidnud häid sõpru ja kahju oli lahkuda.  Ühisfoto pärast paneelistungit Itaalias esindasid meie kooli õpilased Joosep Lamp, Maria-Elizabeth Helmik, Pille Pihlapuu ja Sandra Pomjalov ning õpetajad Laura Tamme ja Inga Jufkin.Viimane projektikohtumine toimus 7. – 13. veebruarini 2019 Itaalias Castelfiorentino linnas, kus meid võtsid südamlikult vastu Instituto Statale di Instruzione Superiore “F. Enriques” kooli       õpilased ja õpetajad. Kohtumise eesmärk oli arutada immigratsiooni ja põgenike teemat, mis on Itaalias eriti aktuaalne. Kõikide maade projektitiimid esitlesid sel teemal kodutööna valminud ettekande oma riigi olukorra kohta. Meie kooli esitlus õnnestus tehniliselt (slaidid ja  audio) kõige paremini. Esitlus tuli hästi välja, sest audiosalvestused (podcasts) tegime kooli stuudios.  Toimus mitmeid esitlusi, töötubasid ja arutelusid rahvusvahelistes tiimides. Arutelu “Euroopa 20 aasta pärast” tulemused salvestati audiofailidena. Valmisid ka videofilmid.Itaalias tutvusime Toscana maakonnaga. Toscanas on imeilus maastik ja kaunid ajaloolised linnad, kus leidub palju avastamisväärset arhitektuuri  ja kunsti. Meile näidati Firenze, Castelfiorentino ja San Gimignano linnu. Mõned õpilased käisid võõrustajatega Siena ja Pisa linnades. Viimasel projektipäeval toimus kooli restoranis pidulik lõunasöök ja õpilaste kontsert-etendus.  Itaalias esindasid meie kooli õpilased Joosep Lamp, Maria-Elizabeth Helmik, Pille Pihlapuu ja Sandra Pomjalov ning õpetajad Laura Tamme ja Inga Jufkin.   Video projektikohtumisest Itaalis.Autor Joosep Lamp Rahvusvaheline Erasmus+ projekt 2019-2021“Young peole and urban citizenship – Students managing photo and video projects on urban  chances and challenges“ 2019. aasta sügisel algas uus kaheaastane rahvusvaheline gümnaasiumiõpilaste projekt, mille kavas on kohtumised viie riigi koolides. Projekti eesmärgiks on uurida linnade arengu erinevaid aspekte ja teha teemaga seotud fotosid ning videofilme. Samuti on eesmärgiks pakkuda õpilastele võimalust rahvusvahelistes meeskondades projekte juhtida ja koos tegutseda. Esimene projektikohtumine toimus 28. novembrist  4. detsembrini  Saksamaal  Ostfilderni linnas Otto Hahni Gümnaasiumis. Lisaks Saksamaa õpilastele ja õpetajatele osalesid erasmuslased Itaaliast, Hispaaniast,  Soomest ja Eestist. Lähte Ühisgümnaasiumi esindasid 12. klassi õpilased  Sandra Pomjalov, Heleen Geier ja Kristjan Kullaste, 11. klassist Laura Rebane ja Elisa Geier ning Elisabeth Carmen Adamson ja Marek Kiisel 10. klassist. Neid saatsid õpetajad Liidia Varrik ja Inga Jufkin ning kooli direktor Üllar Loks. Saksamaal olid projekti alateemadeks linnaplaneerimine ja kultuur. Kuna Ostfildern asub umbes 10 km kaugusel Stuttgardi linnast, uurisime ja praktiseerisime linnaplaneerimist Stuttgardi kesklinna ühe peatänava näitel, mida kutsutakse seal asuvate kultuuriasutuste  ja valitsushoonete tõttu „kultuurimiiliks“. Meie tegevust organiseeris Stuttgardi Linnaehituse Akadeemia. Tutvusime akadeemiaga ja teiste sel tänaval asuvate kultuuriasutustega. Külastasime ooperiteatrit,  ajaloomuuseumi ja kunstigaleriid.  Põhjalikult uurisime selle tänavaga piirnevaid hooneid, parke, rohealasid, liikluskorraldust ja jalakäijasõbralikkust. Meie rahvusvaheliste töögruppide põhiülesandeks I really enjoyed reading of what is the best web hosting articles, because they explain those complex things in really simple terms.
Koostööprojektid
Koostööprojektid
I really enjoyed reading of what is the best web hosting articles, because they explain those complex things in really simple terms. I was really confused, because did not understand web hosting best but after reading araweb.co.uk article site I have much better understanding the whole concept. It is definitely knowledgeable company, which makes choice extremely lucrative the best web hosting insight http://www.araweb.co.uk/Web_hosting_the_best_5_in_UK_85.htm sure bet, I believe that web top hosting proves results in short time for long time benefits. Take operator after reading this article, I know much better best website hosting and may suggest ideas about best web hosting website even to my friends. sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Koostööprojektid Koostööprojektid

Koostööprojektid

Koostööprojektid

Rahvusvaheline Erasmus+ projekt 2019-2021

“Young peole and urban citizenship – Students managing photo and video projects on urban  chances and challenges“

 

2019. aasta sügisel algas uus kaheaastane rahvusvaheline gümnaasiumiõpilaste projekt, mille kavas on kohtumised viie riigi koolides. Projekti eesmärgiks on uurida linnade arengu erinevaid aspekte ja teha teemaga seotud fotosid ning videofilme. Samuti on eesmärgiks pakkuda õpilastele võimalust rahvusvahelistes meeskondades projekte juhtida ja koos tegutseda.

 

Esimene projektikohtumine 

toimus 28. novembrist  4. detsembrini  Saksamaal  Ostfilderni linnas Otto Hahni Gümnaasiumis. Lisaks Saksamaa õpilastele ja õpetajatele osalesid erasmuslased Itaaliast, Hispaaniast,  Soomest ja Eestist. Lähte Ühisgümnaasiumi esindasid 12. klassi õpilased  Sandra Pomjalov, Heleen Geier ja Kristjan Kullaste, 11. klassist Laura Rebane ja Elisa Geier ning Elisabeth Carmen Adamson ja Marek Kiisel 10. klassist. Neid saatsid õpetajad Liidia Varrik ja Inga Jufkin ning kooli direktor Üllar Loks.

 

Saksamaal olid projekti alateemadeks linnaplaneerimine ja kultuur. Kuna Ostfildern asub umbes 10 km kaugusel Stuttgardi linnast, uurisime ja praktiseerisime linnaplaneerimist Stuttgardi kesklinna ühe peatänava näitel, mida kutsutakse seal asuvate kultuuriasutuste  ja valitsushoonete tõttu „kultuurimiiliks“. Meie tegevust organiseeris Stuttgardi Linnaehituse Akadeemia. Tutvusime akadeemiaga ja teiste sel tänaval asuvate kultuuriasutustega. Külastasime ooperiteatrit,  ajaloomuuseumi ja kunstigaleriid.  Põhjalikult uurisime selle tänavaga piirnevaid hooneid, parke, rohealasid, liikluskorraldust ja jalakäijasõbralikkust. Meie rahvusvaheliste töögruppide põhiülesandeks oli anda soovitusi, kuidas saaks tiheda  liiklusega peatänav  ja seda ümbritsevad alad inimsõbralikumaks muuta. Ülesandeks oli lisada uusi liiklustasandeid, mänguväljakuid või rohealasid. Põnevust lisas  ümberehitusmakettide meisterdamine,  esitlemine ja parima valimine.

Lähte ÜG meeskond  tegi enne Saksamaale sõitu video, kus meile olulise kultuuriasutusena tutvustati Eesti Rahva Muuseumi. Meie õpilaste loodud video meeldis kõikidele erasmuslastele väga hästi. Kiideti Laura operaatoritööd, Sandra esinemist ja Kristjani inglise keele oskust.

 

Projektis osalejad ööbisid peredes. Saksa võõrustajad olid väga külalislahked. Nad tutvustasid meie õpilastele Stuttgarti  ja selle ümbrust. Vabal päeval käisime suurlinna teistes linnaosades, teletornis, Mercedes-Benzi muuseumis, loomaaias ja matkamas. Vabadel õhtupoolikutel käisime tuledes säraval kaunil jõululaadal, tegime sporti, valmistasime ja sõime koos saksa rahvusroogi.  Saime palju uusi sõpru. Kindlasti paranes osalejate suhtlusoskus ning inglise ja saksa keele oskus. Kogu Lähte ÜG meeskonna arvates oli see väga õpetlik ja huvitav reis.   

 

The Estonian National Museum.

Lähte ÜG projektimeeskonna eeltöö Saksamaa kohtumiseks.

 

 

 

 

Teine õpilaskohtumine “Urban  chances and challenges“

toimus Soomes Sastamala linnas Vammala gümnaasiumis 15. – 21. veebruaril 2020. Osalesid partnerkoolid Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Soomest ja Eestist. Lähte Ühisgümnaasiumist võtsid projektikohtumisest osa 10. klassi õpilased Angeelica Kokla ja Uku-Mart Rooba, 11.klassist Laura Rebane ja 12. klassist Kristjan Kullaste ning õpetajad Kristi Jalukse ja Inga Jufkin.

 

Soome projektikohtumise eesmärk oli analüüsida ja hinnata kogukonnapoolset ühisloomet (crowdsourcing), kõrgtehnoloogiate kasutamist ja energiatõhususega arvestamist linnade planeerimisel ja ümberkujundamisel.  Samuti oli sihiks arendada õpilaste rahvusvaheliste projektide juhtimise ning foto- ja videoprojektide elluviimise oskusi.

 

Kuna Sastamala on suhteliselt väike linn, uurisime linnade arenguga ja arendamisega seotud küsimusi Tamperes, mis asub Sastamalast 63 km kaugusel. Külastasime Tampere linnaplaneerimise ja transporditeenuste keskust Frenckell, keskkonnainformatsiooni keskust Moreenia ja Tampere Hiedanranta linnaosa, kus meile räägiti süsiniku jalajälje vähendamisest, targa linna ning energiatõhususe pilootprojektidest. Põhiülesandeks oli uurida linna elu ja võimalusi tutvustavat  VisitTampere. Finland rakendust  ja teha ettepanekuid, kuidas seda parandada ja täiustada. Õpilased tegid asjalikke ettepanekuid transpordikorralduse, sihtgruppide, keelte ja muu osas.

 

Sastamalas majutasid õpilasi ja õpetajaid  külalislahked pered. Kogu kool tundis meie tegemiste vastu huvi. Saabumisjärgsel päeval toimus kauni Rautavesi järve ääres asuvas Ellivuori suusa- ja puhkekeskuses spordi- ja tutvumisüritus. Seal oli võimalik matkata, jalgratastega sõita, kelgutada, keeglit mängida ja muude spordialadega tegeleda. Väga sõbralikud ja toimekad soome õpilased pakkusid kogu seltskonnale lõkkel grillitud vorstikesi ja imehäid pannkooke.

 

Ühel õhtul toimus metsade keskel asuvas jahionnis lõbus pidu, kus iga maa esindajad tutvustasid oma laule ja mänge. Projektinädala kavas oli ka soome keele õppimine, raamatumuuseumiga tutvumine ja Tove Janssoni ja tema muumitrollide keskuse külastamine Tamperes.

 

Innovations in the transport system of Tartu.

Lähte ÜG õpilaste eeltöö Soome projektikohtumiseks. Veebruar 2020.

Autorid: Laura Rebane, Kristjan Kullaste, Uku-Mart Rooba, Angeelica Kokla, õpetaja Inga Jufkin.

 


pdf Erasmus+ Soomes (.pdf 0,4Mb)

Virtuaalne Erasmus+ projektikohtumine

 

 

Kuna COVID-19 piirangute tõttu ei saanud  reisida ja planeeritud reaalseid projektikohtumisi ellu viia, otsustasid projekti koordinaatorid, et võiks organiseerida virtuaalse mitmepäevase kohtumise.  Nii toimuski 3.- 5. maini 2021 rahvusvaheline virtuaalne projektikohtumine, millest võtsid osa 10ms klassi õpilased Gerlis Kalberg, Maris Mikko, Anne-Liis Tulskii, Karoliina Purik ja Annaliis Aren ja 10ts klassi õpilane Eliisa Ainomäe. Juhendasid õpetajad Liidia Varrik ja Inga Jufkin. Uuriti, kuidas koroonaviirus on Euroopa riikides inimeste elu muutnud. Rahvusvahelised töörühmad  arutlesid  ja tegid ettekandeid järgmistel aladel: poliitika, sotsiaalne elu, kultuur, keskkond ja  majandus.

Koroonapiirangute tõttu taotleti projektile ühe õppeaasta võrra pikendust. Projekti pikendati Euroopa Liidu poolt  2022. aasta augusti lõpuni.

 

 

Partnerkoolide õpilased otsustasid omavahel sidet pidada vaatamata sellele, et 2020.aasta kevadel olid koolid pandeemia tõttu suletud.  Siit saad lugeda, mida on erinevate riikide õpilased distantsõppe ja koduse isolatsiooniperioodi kohta Padleti veebitahvlile salvestanud:

 

 

 

 

 

 

 

Koostööprojektid
Projektis osalejad meremaailma Oceanográfic ees. Lisaks õppimisele tutvuti ka Valencia vaatamisväärsustega.

Kolmas projektikohtumine

toimus 12.- 18. detsembrini 2021 Hispaanias Valencia linnas. Osalesid 3 maa meeskonnad: Itaalia, Eesti ja Hispaania. Saksa õpilastel ei lubatud COVID-19 suure leviku tõttu reisid, kohal oli ainult neid juhendav õpetaja, samuti näidati Saksamaal eeltööks tehtud videoid. Samuti ei saanud haiguste tõttu kohale sõita Soome grupp.

Lähte Ühisgümnaasiumi meeskonda kuulusid õpilased Gerlis Kalberg, Gregor Paas, Johanna-Maria Maasi, Brigitta Võimre, Karoliina Purik, Anne-Liis Tulskii ning õpetajad Liidia Varrik ja Inga Jufkin. Kohtumise eeltööks tulii uurida ja teha video teemal “Jätkusuutlikkus ja innovaatilisus toidu tootmisel ja tarbimisel”. Sama teemat arendati ka kohapeal. Pakuti mitmeid lahendusi, et muuta inimeste ja kogu planeedi tulevik tervemaks.

Hispaania kohtumisest saate rohkem lugeda koolilehest Lügemik. Viktoria Luptova artikkel on 3. leheküljel.

 

 

 

Koostööprojektid
Luise Järve, Uku-Mart Rooba, Janella Jugaste, Angela Rebane, Teele Lill ja õpetajad Inga Jufkin ja Sirle Poom partnerkooli siseõues.

Neljas rahvusvaheline kohtumine

Erasmus+ projekti raames leidis aset 6. – 12. aprillini Itaalias Castelfiorentino linnas. Õnneks said kohale sõita kõik partnerkoolid Saksamaalt, Soomest, Hispaaniast ja Eestist. Selle üle oli kõigil väga hea meel. Lähte meeskonda kuulusid seekord Janella Jugaste ja  Angela Rebane 10ms klassist, Luise Järve 10ts, Teele Lill 11ts ja Uku-Mart Rooba 12ms klassist  õpetajate Sirle Poomi ja Inga Jufkini juhendamisel. Vastuvõtt oli äärmiselt soe ja programm huvitav.

Teemad olid seekord seotud turismiettevõtlusega. Arutati, kuidas rohkem siseturismi ja alternatiivturismi arendada. Valmisid huvitavad ettekanded.

Lähemalt saab Itaalia projektikohtumisest lugeda koolilehest Lügemik lk 4-5 Angela Rebase vahendusel.

 

Lähte ÜG õpilaste eeltöö Itaalia kohtumiseks. Video: How Covid-19 has changed the way of making tourism in Estonia and in Tartu.

 

 

 

Koostööprojektid

Kohtumine Lähte Ühisgümnaasiumis

Kolmeaastase projekti viies ja viimane kohtumine toimus 8. – 14. maini Eestis. Lähte Ühisgümnaasiumil oli külas 36 õpilast ja õpetajat nelja maa partnerkoolidest. Meie koolist oli projekti tegevustega seotud 18 õpilast ja mitmed õpetajad eesotsas Sirle Poomi ja Inga Jufkiniga.  Paljud kohtusid vanade sõpradega. Teemaks oli ettevõtlus ja linnade areng, ettevõtlus ja innovatsioon väikeettevõtetes, ettevõtluse kohalik mõju ja mõju majanduse arengule üldiselt. Tartu Ülikooli Delta Keskuse Startup Lab-i õppejõudude abiga toimus kahel päeval ideede häkaton, kus õpilased pidid linnades esinevaid probleeme lahendama pakkudes uudseid lahendusi. Võitis meeskond, kes mõtles välja roboti, mis linnaruumist prügi koristab.  Kohtuti Tartu abilinnapeaga, kes rääkis Tartu ettevõtlusest, külastati Aparaaditehast, käidi Tallinnas Ülemiste City, vanalinna ja Vabamu e-Eesti näitusega tutvumas. Külalistele oli põnev ka rabamatk ja külakapelli saatel Eesti tantsude õppimine.  Väliskülalised lahkusid Eestist väga heade muljetega. 

 

Lähte ÜG õpilaste kohtumise eeltööna valminud video transpordiprobleemidest Tartus.

 

Eesti projektikohtumisest saab lugeda koolilehest Lügemik lk 12, kus Vittoria Ferri muljeid Eesti külastamisest on tõlkinud Liisa Järve.

 

Projektinädala sündmusi kajastav video.

 

 

 

 

Koostööprojektid

Hetkejäädvustused projektikohtumisest Eestis. 

Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid
Koostööprojektid

 

Rahvusvaheline Erasmus+ projekt 2017-2019

“Work in progress – students managing public relations projects” 

 

Erasmus+ rahvusvaheline koolidevaheline projekt algas 2017. aasta sügisel, kui Lähte Ühisgümnaasiumi õpilased Kaisa Kallas, Pille Pihlapuu, Diana Vinogradova, Rauno Richard Arak ja Ken-Krister Uuspalu ja neid saatvad õpetajad Laura Tamme ja Inga Jufkin veetsid nädala Saksamaal Ostfildernis Otto Hahn Gümnaasiumis, mis asub umbes 8 km kaugusel Stuttgardi linnast. Lisaks Saksamaa ja Eesti meeskondadele osalesid kohtumisel gümnaasiumiõpilased Soomest, `Sotimaalt ja Itaaliast. Projekti eesmärkideks oli õpetada ja õppida rahvusvahelistes meeskondades projektide juhtimist ja osaleda debattides.
Debatid toimusid õhu puhtuse ja saastatuse teemal, mis on Saksamaa tööstuspiirkondades väga oluliseks arutlusaineks. Kõik meeskonnad teostasid eelneva uurimistöö õhu puhtuse kohta oma riigis ja pidid leidma viise, kuidas õhu saastatust vähendada.
Igaks päevaks oli planeeritud kindel tegevus. Lisaks debattidele ja loengutele koolis tutvusime Stuttgardi linnaga, külastasime Merzedes Benzi Muuseumi, käisime linnapea vastuvõtul ja jõululaadal, sportisime ja küpsetasime koos piparkooke. Õpilased elasid külalislahketes peredes, kellega koos veedeti vaba aega. Osalevatel meeskondadel oli võimalus tutvuda teiste kultuuridega ja harjutada võõrkeeli.

 

 

Koostööprojektid
Väitlus
Koostööprojektid
Rauno Richard Arak väitluses esitamas oma argumente
Koostööprojektid
Viie riigi õpilased koos Esslingeni jõululaadal

Teine viie riigi projektikohtumine  toimus  Soomes Sastamalas 18. – 24. veebruaril 2018. Lähte Ühisgümnaasiumi projektitiimis olid õpilased Anita Vreimann, Sandra Pomjalov, Kristiina Narustrang, August Tuuling, Märt Nõmme, vahetusõpilane Karima Bakari  ning  õpetajad Lagle Naaris ja Inga Jufkin. Meid võtsid Soomes vastu Vammala Lukio õpilased ja õpetajad.

Soome kohtumise eesmärgiks oli harjutada projektide läbiviimist rahvusvahelistes mees-kondades ja  osaleda paneelistungil noorte poliitilise aktiivsuse teemal. Kohtumiseelne kodune ülesanne oli uurida omariigi demokraatia ja valimiste ajalugu ning noorte valimisaktiivsust tänapäeval. Enne paneelistungi toimumist  tutvusime  Soome parlamendi hoone ja tööga Helsingis ning kohtusime parlamendi liikmega. Paneelistung toimus kooli saalis, kus iga maa tiim tutvustas oma riigi valimisi läbi ajaloo ning rääkis noorte poliitilisest aktiivsusest. Esinejad vastasid kuulajaskonna küsimustele. Sündmust kajastas press. 

Kõik õpilased ja õpetajad elasid peredes, kes võtsid meid väga südamlikult vastu. Tõsisele tööle lisaks lustisime Ellivuori lumepargis ja nautisime sauna, laule ning mänge Levo jahimajas. Eesti meeskond esitas laulu “Kauges külas”, millele elati kaasa tormilise aplausiga.

Koostööprojektid
Anita Vreimann, Sandra Pomjalov, Kristiina Narustrang, August Tuuling, vahetusõpilane Karima Bakari, Märt Nõmme ning õpetajad Lagle Naaris ja Inga Jufkin
Koostööprojektid

Kolmas viie riigi koolide projektikohtumine toimus Lähte Ühisgümnaasiumis 3. – 9. oktoobrini 2018. Eestis oli arutlusteemaks “Tark ja jätkusuutlik energiakasutus”, mida kõik koolid eelnevalt oma riiki silmas pidades uurisid ja kohtumisel teistele esitlesid. Teiseks eesmärgiks oli harjutada tööd fotoaparaadiga ja kaameraga.Kõik õpilased said olla nii intervjueerija kui intervjueeritava rollis. Külalised tutvustasid kaamera ees ennast ja oma kooli ning pidid midagi eesti keeles ütlema, mis tekitas palju nalja.
Tartus külastasime Eesti maaülikooli ja Tartu loodusmaja, kus meile tutvustati alternatiivseid energiaallikaid. Tallinnas käisime Energia avastuskeskuses ja linnaekskursioonil. Samuti näitasime osalejatele Jääaja keskust ja lustisime Tartus AHAA keskuses. Ühel päeval matkasime Meenikunno rabas Põlvamaal. Õnneks oli ilm ilus ja rabamatk õnnestus väga hästi.
Esimesel projektipäeval koolis tervitasid külalisi pidulikult meie koorid ja solistid. Viimasel päeval näitasime valminud fotoesitlusi Eestis külastatud kohtadest ja valminud videofilme. Eriti vaimustuses olid aga kõik eesti rahvamuusikast ja õpitud rahvatantsudest, mida tantsiti külakapelli saatel.

Koostööprojektid
Lähte esindusse kuulusid Sandra Liblik, Paula Triinu Laiuste, Mari Ann Kristiin Oras, Anita Vreimann, Rauno Richard Arak, Ken-Krister Uuspalu, õpetajad Kristi Jalukse ja Inga Jufkin ning direktor Üllar Loks.

Järgmine koolidevaheline kohtumine  leidis aset  25. novembrist 1.detsembrini 2018 Šotimaal koolis nimega Peebles High School. Lähte Ühisgümnaasiumi esindasid õpilased Sandra Liblik, Paula Triinu Laiuste, Mari Ann Kristiin Oras, Anita Vreimann, Rauno Richard Arak, Ken-Krister Uuspalu, õpetajad Kristi Jalukse ja Inga Jufkin ning direktor hr Üllar Loks.

Projektikohtumisel toimusid arutelud teemal “Noored ja töö”. Kõik meeskonnad olid ette valmistanud esitluse, kus nad rääkisid sellest, kui paljud õpilased nende koolis suvel või nädalavahetustel töötavad, kui palju nad teenivad, kas on lihtne tööd leida ja mis liiki tööd koolinoored teevad. Samuti räägiti sellest, kuidas kool aitab õpilasi elukutse valimisel, milliseid omadusi ja oskusi on vaja, et tööd leida ning noorte töötuse statistikast ja põhjustest erinevates riikides. Šotimaal on lisaks pingelisele õppetööle paljudel õpilastel osalise koormusega töökoht. Nii õppimist kui tööd võetakse väga tõsiselt. Koolil on sidemed mitmete asutustega, kes pakuvad õpilastele praktikakohti. Suurim töötuse protsent on aga Itaalias. Ühel päeval toimus paneeldiskussioon, kus lisaks koolide meeskondadele esinesid kohalike ettevõtete esindajad.

Eelviimane päev oli pühendatud Šotimaa pealinna Edinburghiga tutvumisele. Käisime kuulsas Edinburghi kindluses, jalutasime UNESCO maailmapärandisse kuuluvas vanalinnas, külastasime Šoti rahvusmuuseumi ja nägime Edinburghi Ülikooli  ning kohvikut, kus J.K.Rowling kirjutas oma esimese Harry Potteri raamatu. Viimase päeva ennelõunal õppisime šoti rahvatantse, aga õhtul oli hüvastijätupidu Farewell Ceilidh tõeliste šoti rahvustoitude, rahvatantsude ja rahvalauludega.  Kui seisime sõprusringis ja laulsime laulu Auld Lang Syne, olid paljudel pisarad silmis. Olime leidnud häid sõpru ja kahju oli lahkuda.

 

Koostööprojektid
Ühisfoto pärast paneelistungit
Koostööprojektid
Itaalias esindasid meie kooli õpilased Joosep Lamp, Maria-Elizabeth Helmik, Pille Pihlapuu ja Sandra Pomjalov ning õpetajad Laura Tamme ja Inga Jufkin.

Viimane projektikohtumine toimus 7. – 13. veebruarini 2019 Itaalias Castelfiorentino linnas, kus meid võtsid südamlikult vastu Instituto Statale di Instruzione Superiore “F. Enriques” kooli       õpilased ja õpetajad. Kohtumise eesmärk oli arutada immigratsiooni ja põgenike teemat, mis on Itaalias eriti aktuaalne. Kõikide maade projektitiimid esitlesid sel teemal kodutööna valminud ettekande oma riigi olukorra kohta. Meie kooli esitlus õnnestus tehniliselt (slaidid ja  audio) kõige paremini. Esitlus tuli hästi välja, sest audiosalvestused (podcasts) tegime kooli stuudios.  Toimus mitmeid esitlusi, töötubasid ja arutelusid rahvusvahelistes tiimides. Arutelu “Euroopa 20 aasta pärast” tulemused salvestati audiofailidena. Valmisid ka videofilmid.

Itaalias tutvusime Toscana maakonnaga. Toscanas on imeilus maastik ja kaunid ajaloolised linnad, kus leidub palju avastamisväärset arhitektuuri  ja kunsti. Meile näidati Firenze, Castelfiorentino ja San Gimignano linnu. Mõned õpilased käisid võõrustajatega Siena ja Pisa linnades. Viimasel projektipäeval toimus kooli restoranis pidulik lõunasöök ja õpilaste kontsert-etendus.  Itaalias esindasid meie kooli õpilased Joosep Lamp, Maria-Elizabeth Helmik, Pille Pihlapuu ja Sandra Pomjalov ning õpetajad Laura Tamme ja Inga Jufkin.

 

 

Video projektikohtumisest Itaalis.

Autor Joosep Lamp

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: