I kooliastme (1.-3. kl) lastevanemate koosolek

17. jaan. 2014

toimub 4.02.2014 algusega kell 17.00 kooli aulas.

Lektor Mari-Mall Feldschmidt esineb loenguga kujundavast hindamisest ning lapsevanema rollist.
Koosolekul palume kindlasti osaleda ka vanematel, kelle lapsed alustavad kooliteed Lähte Ühisgümnaasiumis 1. sept 2014.