Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Gümnaasiumi õppesuunad

MEEDIAMeedia õppesuuna eesmärgiks on on isiksuse kujundamine, kes:omab tavalisest põhjalikumat ettekujutust erinevate massimeedia vormide kujunemise ajaloost ja toimemehhanismidest,   oskab ennast eri meedialiikide kaudu väljendada,  on teadlik ja kriitiline meediatarbija,   lähtub oma tegevuses meediaeetika põhimõtetest.   Tegevused ja kursused meedia õppesuunal      1) Õpilased koostavad üleminekueksamina mahukama meediaprojekti või meediaalase uurimistöö, kus rakendavad vastavaid uurimismeetodeid.       2) Igal õppeaastal toimub vähemalt üks õppekäik meediaga seotud asutustesse (toimetused, stuudiod jm).       3) Kõik meediasuuna lõpetajad koostavad 12. klassi lõpus meedia lõpuprojekti. Meediaprojekti esitlemine toimub avaliku kaitsmise korras ning on hinnatav kooli lõpueksamina.    4)  Meedia õppesuuna eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud järgnevad grupiti toimuvad suunakursused:   sissejuhatus ajakirjandusse (tutvustab meedia olemust ja toimimist ühiskonnas);    ajakirjanduse alused (õpitakse trükiajakirjandust analüüsima ning ise ajakirjanduslikke tekste looma); teatri-, filmi- ja kirjanduslugu;audiovisuaalne meedia, mille käigus õpitakse:       - tundma erinevaid meediatööde vormistamiseks vajalikke programme - esitluse koostamine, fototöötlus, audiotöötlus, animatsioon jne;       - käsitsema fotokaamerat, praktilised tood kompositsiooni, portreefotograafia, loodusfotograafia ja fotoreportaa¾i vormis;        - tundma toimivat raadiomaastikku, õpitakse koostama ja salvestama raadiouudist, raadioreklaami ning kooliraadiosaateid;       - tegema reporteritööd, intervjueerima;       - käsitsema videokaamerat, kaadreerimist, pildikeele grammatikat. Praktilised tööd - nt. lühiklipp, reklaam, muusikavideo, uudisklipp vms.   TEHNOLOOGIATehnoloogia õppesuuna eesmärgiks on isiksuse kujundamine, kes  tunnetab tehnika rolli ühiskonnas,   tunneb huvi tehnika vastu,   oskab käsitseda tehnilisi seadmeid,   mõistab reaalainete tähtsust tehnika arengus.    Tegevused ja kursused tehnoloogia õppesuunal    1) Õpilased koostavad üleminekueksamina tehnoloogiavaldkonna projekti või loodusteadusliku või tehnoloogiaalase uurimistöö, kus rakendavad vastavaid uurimismeetodeid.    2) Igal õppeaastal toimub vähemalt üks õppekäik tehnoloogia rakendamise ja/või tootmisega seotud ettevõtetesse, tehnikamuuseumidesse või  –messidele.   3) Tehnoloogia õppesuuna eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud järgnevad õppesuunale iseloomulikud suunakursused: programmeerimine, joonestamine, 3D modelleerimine ja printimine, tehnikaajalugu, tehnoloogia, uurimistöö alused; matemaatika, füüsika, keemia  laiendatud kursused, mis loovad eeldused tulevasteks õpinguteks. Valikkursusena saab läbida inseneeria, robootika või sepatöö kursuse. Lisaks on tehnoloogiasuuna õpilaste õppekavas liiklusõpetus ja õppesõit ning nad saavad sooritada B-kategooria sõidueksami.    SPORTSpordisuuna eesmärgiks on isiksuse kujundamine, kes:  näeb oma tulevikku sportlase või treenerina lähtub oma tegevuses tervislikest eluviisidest lähtub oma tegevuses spordieetika põhimõtetest Tegevused ja kursused spordisuunal    1) koostavad koolieksamina spordivaldkonna projekti või uurimistöö spordi- ja kehakultuurivaldkonnas;   2) osalevad treeningutes ja erineval tasemel võistlustel;   3) õppesuuna eesmärgi saavutamiseks on õppekavas suunakursused:  üldfüüsiline ettevalmistus, spordiajalugu, inimese füsioloogia, füsioteraapia, treeningtöö. MEEDIAMeedia õppesuuna eesmärgiks on on isiksuse kujundamine, kes:omab tavalisest põhjalikumat ettekujutust erinevate massimeedia vormide kujunemise ajaloost ja toimemehhanismidest,   oskab ennast eri meedialiikide kaudu väljendada,  on teadlik ja kriitiline meediatarbija,   lähtub oma tegevuses meediaeetika põhimõtetest.   Tegevused ja kursused meedia õppesuunal      1) Õpilased koostavad üleminekueksamina mahukama meediaprojekti või meediaalase uurimistöö, kus rakendavad vastavaid uurimismeetodeid.       2) Igal õppeaastal toimub vähemalt üks õppekäik meediaga seotud asutustesse (toimetused, stuudiod jm).       3) Kõik meediasuuna lõpetajad koostavad 12. klassi lõpus meedia lõpuprojekti. Meediaprojekti esitlemine toimub avaliku kaitsmise korras ning on hinnatav kooli lõpueksamina.    4)  Meedia õppesuuna eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud järgnevad grupiti toimuvad suunakursused:   sissejuhatus ajakirjandusse (tutvustab meedia olemust ja toimimist ühiskonnas);    ajakirjanduse alused (õpitakse trükiajakirjandust analüüsima ning ise ajakirjanduslikke tekste looma); teatri-, filmi- ja kirjanduslugu;audiovisuaalne meedia, mille käigus õpitakse:       - tundma erinevaid meediatööde vormistamiseks vajalikke programme - esitluse koostamine, fototöötlus, audiotöötlus, animatsioon jne;       - käsitsema fotokaamerat, praktilised tood kompositsiooni, portreefotograafia, loodusfotograafia ja fotoreportaa¾i vormis;        - tundma toimivat raadiomaastikku, õpitakse koostama ja salvestama raadiouudist, raadioreklaami ning kooliraadiosaateid;       - tegema re My search for truly magnificent provider has been going on for a very long time, finally I found best hosting web and would like to share it with you.
Gümnaasiumi õppesuunad
Gümnaasiumi õppesuunad
My search for truly magnificent provider has been going on for a very long time, finally I found best hosting web and would like to share it with you. If I Googled about best website hosting then all these results came from commercial companies, but not any overviews which would have been easy to understand. They explained it in plain English with simple analogies, it makes best web hosting website for reaching top quality for hosting web in UK, this is araweb.co.uk sure bet, I believe that which web hosting UK proves results in short time for long time benefits. Take endurance and business class after long story. I read about web hosting in the UK and now I know about it much more. sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Gümnaasiumi õppesuunad Gümnaasiumi õppesuunad

Gümnaasiumi õppesuunad

Gümnaasiumi õppesuunad

MEEDIA

Meedia õppesuuna eesmärgiks on on isiksuse kujundamine, kes:

 • omab tavalisest põhjalikumat ettekujutust erinevate massimeedia vormide kujunemise ajaloost ja toimemehhanismidest,   
 • oskab ennast eri meedialiikide kaudu väljendada,  
 • on teadlik ja kriitiline meediatarbija,   
 • lähtub oma tegevuses meediaeetika põhimõtetest.   

Tegevused ja kursused meedia õppesuunal  
   1) Õpilased koostavad üleminekueksamina mahukama meediaprojekti või meediaalase uurimistöö, kus rakendavad vastavaid uurimismeetodeid.   
   2) Igal õppeaastal toimub vähemalt üks õppekäik meediaga seotud asutustesse (toimetused, stuudiod jm).   
   3) Kõik meediasuuna lõpetajad koostavad 12. klassi lõpus meedia lõpuprojekti. Meediaprojekti esitlemine toimub avaliku kaitsmise korras ning on hinnatav kooli lõpueksamina.
   4)  Meedia õppesuuna eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud järgnevad grupiti toimuvad suunakursused:   

 • sissejuhatus ajakirjandusse (tutvustab meedia olemust ja toimimist ühiskonnas);    
 • ajakirjanduse alused (õpitakse trükiajakirjandust analüüsima ning ise ajakirjanduslikke tekste looma); 
 • teatri-, filmi- ja kirjanduslugu;
 • audiovisuaalne meedia, mille käigus õpitakse:

       - tundma erinevaid meediatööde vormistamiseks vajalikke programme - esitluse koostamine, fototöötlus, audiotöötlus, animatsioon jne;

       - käsitsema fotokaamerat, praktilised tood kompositsiooni, portreefotograafia, loodusfotograafia ja fotoreportaa¾i vormis; 

       - tundma toimivat raadiomaastikku, õpitakse koostama ja salvestama raadiouudist, raadioreklaami ning kooliraadiosaateid;

       - tegema reporteritööd, intervjueerima;

       - käsitsema videokaamerat, kaadreerimist, pildikeele grammatikat. Praktilised tööd - nt. lühiklipp, reklaam, muusikavideo, uudisklipp vms.

 

 

Gümnaasiumi õppesuunad

TEHNOLOOGIA

Tehnoloogia õppesuuna eesmärgiks on isiksuse kujundamine, kes  

 • tunnetab tehnika rolli ühiskonnas,   
 • tunneb huvi tehnika vastu,   
 • oskab käsitseda tehnilisi seadmeid,   
 • mõistab reaalainete tähtsust tehnika arengus.   


Tegevused ja kursused tehnoloogia õppesuunal   
1) Õpilased koostavad üleminekueksamina tehnoloogiavaldkonna projekti või loodusteadusliku või tehnoloogiaalase uurimistöö, kus rakendavad vastavaid uurimismeetodeid.   
2) Igal õppeaastal toimub vähemalt üks õppekäik tehnoloogia rakendamise ja/või tootmisega
seotud ettevõtetesse, tehnikamuuseumidesse või  –messidele.  
3) Tehnoloogia õppesuuna eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud järgnevad õppesuunale
iseloomulikud suunakursused: programmeerimine, joonestamine, 3D modelleerimine ja printimine, tehnikaajalugu, tehnoloogia, uurimistöö alused; matemaatika, füüsika, keemia  laiendatud kursused, mis loovad eeldused tulevasteks õpinguteks. Valikkursusena saab läbida inseneeria, robootika või sepatöö kursuse. Lisaks on tehnoloogiasuuna õpilaste õppekavas liiklusõpetus ja õppesõit ning nad saavad sooritada B-kategooria sõidueksami. 

 

 

Gümnaasiumi õppesuunad

SPORT

Spordisuuna eesmärgiks on isiksuse kujundamine, kes:  

 • näeb oma tulevikku sportlase või treenerina
 • lähtub oma tegevuses tervislikest eluviisidest
 • lähtub oma tegevuses spordieetika põhimõtetest

Tegevused ja kursused spordisuunal 
  1) koostavad koolieksamina spordivaldkonna projekti või uurimistöö spordi- ja kehakultuurivaldkonnas;
  2) osalevad treeningutes ja erineval tasemel võistlustel;
  3) õppesuuna eesmärgi saavutamiseks on õppekavas suunakursused:  üldfüüsiline ettevalmistus, spordiajalugu,
 inimese füsioloogia, füsioteraapia, treeningtöö.

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: