Vastuvõtukatsed gümnaasiumisse

8. aprillil 2019

27. ja 28. aprillil algusega kell 10.30 toimuvad Lähte Ühisgümnaasiumis vastuvõtukatsed uue õppeaasta 10. klassidesse.

Vastuvõtukatsed gümnaasiumisse

Ootame peatseid põhikoolilõpetajaid vastuvõtukatsetele, et septembrikuus alustada õpinguid ühes meie poolt pakutavatest õppesuundadest. 

Meie gümnaasiumis saab õppida kolme õppekava järgi

  • meedia õppesuund
  • tehnoloogia õppesuund
  • spordi õppesuund 

 

NB! Vastuvõtukatsetele tuleb eelnevalt registreeruda

e-postiga:  või telefoni teel numbril 733 4180

teatades järgmised andmed:

    * õpilase nimi;

    * lõpetatava põhikooli nimi;

    * meie koolis valitud õppesuund;

    * spordisuuna korral treenitav spordiala;

    * katsetele tuleku kuupäev;

    * kontaktandmed;

    * õpilaskodu vajadus õppima asumisel

Katsed algavad kohaloleku registreerminsega kooli peahoones, juhtimiskeskuses.

Katsetele tuleb kaasa võtta isikut tõendav (fotoga) dokument, 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia ning kirjutamisvahend. Kui põhikoolis toimub hindamine poolaastate arvestuses, palume lisaks tunnistusele võtta kaasa ka hinneteleht 2. poolaasta jooksvate hinnetega. 

 

NB! Spordisuunda kandideerijad peavad kaasa võtma sportliku rõivastuse. 

 

10. klassi vastuvõtul arvestatakse:

   - 9. klassi tunnistuse kolme veerandi või esimese poolaasta või trimestri hinnetearitmeetilist keskmist;

   - vastuvõtukatsetel kirjutatud motivatsioonikirja õppesuuna valiku teemal;

   - spordisuunda kandideerijatele kehaliste katsete tulemused;

   - vestlust vastuvõtukomisjoniga.

 

Spordisuunda kandideerijatele algavad vastuvõtukatsed kehaliste katsetega.

Juhendi leiate siit