Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMIASTMESSE Head põhikoolilõpetajad! Ootame oma kooli tegusaid, sihikindlaid ja enesearengust huvitatud noori. Meie koolis õpingute jätkamise otsus on tõenäoliselt teie senise elu üks tähtsamaid. Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra tõttu toimub vastuvõtt meie kooli 10. klassi uudsetel alustel, kuna viime selle läbi elektrooniliselt. Katsetele tuleb registreeruda (hiljemalt 17. aprilliks): teatades järgmised andmed:õpilase nimi;meie koolis valitud õppesuund;kontaktandmed (e-posti aadress ja telefon).   Kandideerimise tingimused:Saata 17. aprilliks elektrooniliselt 9. klassi hinneteleht (õppeaasta algusest) koos puudumiste ja kiitustega (PDF vorm), mille saad küsida klassijuhataja käest.17. aprilliks täita küsimustik Google Forms keskkonnas, mille lingi saadame igale kandideerijale personaalselt e-posti aadressile.Osaleda kokku lepitud ajal vastuvõtu videovestlusel suhtluskeskkonnas Zoom. Vestlused toimuvad ajavahemikul 21.-24. aprillini. Teatame videovestluse aja e-posti teel ning saadame vestluse lingi ja juhendi.NB! Spordisuunale kandideerijatele kehalise võimekuse katseid ei toimu!Soovime kõigile tugevat tervist ning edukat vastuvõtukatsete sooritamist!     VASTUVÕTT PÕHIKOOLIKLASSIDESSE Põhikooli üleminekuklassidesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.  1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. 1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult:avaldus;ankeet. Pärast eriolukorra lahenemist ning tavategevuse taastumist esitab lapsevanemvanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;lapse koolivalmiduskaart selle olemasolul. Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks. Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.   VASTUVÕTT GÜMNAASIUMIASTMESSE Head põhikoolilõpetajad! Ootame oma kooli tegusaid, sihikindlaid ja enesearengust huvitatud noori. Meie koolis õpingute jätkamise otsus on tõenäoliselt teie senise elu üks tähtsamaid. Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra tõttu toimub vastuvõtt meie kooli 10. klassi uudsetel alustel, kuna viime selle läbi elektrooniliselt. Katsetele tuleb registreeruda (hiljemalt 17. aprilliks): teatades järgmised andmed:õpilase nimi;meie koolis valitud õppesuund;kontaktandmed (e-posti aadress ja telefon).   Kandideerimise tingimused:Saata 17. aprilliks elektrooniliselt 9. klassi hinneteleht (õppeaasta algusest) koos puudumiste ja kiitustega (PDF vorm), mille saad küsida klassijuhataja käest.17. aprilliks täita küsimustik Google Forms keskkonnas, mille lingi saadame igale kandideerijale personaalselt e-posti aadressile.Osaleda kokku lepitud ajal vastuvõtu videovestlusel suhtluskeskkonnas Zoom. Vestlused toimuvad ajavahemikul 21.-24. aprillini. Teatame videovestluse aja e-posti teel ning saadame vestluse lingi ja juhendi.NB! Spordisuunale kandideerijatele kehalise võimekuse katseid ei toimu!Soovime kõigile tugevat tervist ning edukat vastuvõtukatsete sooritamist!     VASTUVÕTT PÕHIKOOLIKLASSIDESSE Põhikooli üleminekuklassidesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.  1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koo While searching for in depth information about best hosting web and did not find it anywhere, finally I saw one remarkable page, which had great articles
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse
While searching for in depth information about best hosting web and did not find it anywhere, finally I saw one remarkable page, which had great articles We found out that company capable of what is the best web hosting is worth of mentioning and therefore we publish link here. I am confident about their ideas. Find top notch page of which web hosting is best for all hosting uk web I am confident, that hosting web top is one of the best clear understanding for publications, which are really important for me. Finally, best website hosting exites me every day. Take my words for this! sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMIASTMESSE

 

Head põhikoolilõpetajad!
Ootame oma kooli tegusaid, sihikindlaid ja enesearengust huvitatud noori. Meie koolis õpingute jätkamise otsus on tõenäoliselt teie senise elu üks tähtsamaid.

 

Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra tõttu toimub vastuvõtt meie kooli 10. klassi uudsetel alustel, kuna viime selle läbi elektrooniliselt.Katsetele tuleb registreeruda (hiljemalt 17. aprilliks):

 teatades järgmised andmed:

 • õpilase nimi;
 • meie koolis valitud õppesuund;
 • kontaktandmed (e-posti aadress ja telefon).

 

 

 

Kandideerimise tingimused:

 • Saata 17. aprilliks elektrooniliselt 9. klassi hinneteleht (õppeaasta algusest) koos puudumiste ja kiitustega (PDF vorm), mille saad küsida klassijuhataja käest.
 • 17. aprilliks täita küsimustik Google Forms keskkonnas, mille lingi saadame igale kandideerijale personaalselt e-posti aadressile.
 • Osaleda kokku lepitud ajal vastuvõtu videovestlusel suhtluskeskkonnas Zoom. Vestlused toimuvad ajavahemikul 21.-24. aprillini. Teatame videovestluse aja e-posti teel ning saadame vestluse lingi ja juhendi.
 • NB! Spordisuunale kandideerijatele kehalise võimekuse katseid ei toimu!

Soovime kõigile tugevat tervist ning edukat vastuvõtukatsete sooritamist!

 

 

 

 

VASTUVÕTT PÕHIKOOLIKLASSIDESSE

Põhikooli üleminekuklassidesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.

Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.

 


1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult:

 

Pärast eriolukorra lahenemist ning tavategevuse taastumist esitab lapsevanem

 • vanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)
 • sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;
 • lapse koolivalmiduskaart selle olemasolul.


Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.

Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:

 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.

 

 

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: