Vastuvõtt gümnaasiumisse 2018

Lahtiste uste päev: 6. aprill algusega kell 10.30
Vastuvõtukatsed toimuvad 21. ja 22. aprillil algusega kell 10.30

Vastuvõtt gümnaasiumisse 2018

Vastuvõtukatsetele tuleb eelnevalt registreeruda

e-postiga: või tel 733 4180

teatades järgmised andmed:

* õpilase nimi;
* lõpetatava põhikooli nimi;
* meie koolis valitud õppesuund;
* spordisuuna korral treenitav spordieriala;
* katsetele tuleku kuupäev;
* kontaktandmed;
* õpilaskodu vajadus õppima asumisel.

 

Katsetele tuleb kaasa võtta:

  • isikut tõendav (fotoga) dokument,
  • 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia ning
  • kirjutusvahend.
  • spordisuunda kandideerijad peavad kaasa võtma sportliku rõivastuse.

 

Täpsemalt vastuvõtukatsete korraldusest.