Vastuvõtt 10. klassidesse

12. aprillil 2017

Vastuvõtukatsed 10. klassidesse toimuvad 22. ja 23. aprillil algusega kell 10.00.

Vastuvõtt 10. klassidesse

NB! Vastuvõtukatsetele tuleb eelnevalt registreeruda
e-postiga: või tel. 733 4180
teatades järgmised andmed:
* õpilase nimi;
* lõpetatava põhikooli nimi;
* meie koolis valitud õppesuund;
* spordisuuna korral treenitav spordieriala;
* katsetele tuleku kuupäev;
* kontaktandmed;
* õpilaskodu vajadus õppima asumisel
Katsetele tuleb kaasa võtta isikut tõendav (fotoga) dokument, 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia ning kirjutamisvahend.
Spordisuunda kandideerijad peavd kaasa võtma sportliku rõivastuse.

 

Täpsemalt loe siit.