VASTUVÕTT 1. KLASSI

2020-21 õ-a I klassi astujate laste vanematele toimub infotund esimesel võimalusel ning kui enne pole võimalik, siis augustis.
I klass astumiseks vajalikud dokumendid saatke palun kooli e-postiga.

VASTUVÕTT 1. KLASSI

Kooli kodulehel on nimekiri vajaminevatest õppevahenditest.

Tekkivate küsimuste korral pöörduge kooli juhtkonna või 1. klassi õpetajate J. Lukanen ja H. Jermolajev poole.

 

 

 

1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

 

Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult aadressil :

 

Täiendavalt esitab lapsevanem

  • vanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)
  • sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;
  • lapse koolivalmiduskaart.

Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.