Ülddokumendid

 

Põhimäärus

pdf Lähte ÜG põhimäärus (.pdf 0,3Mb).

 

Arengukava

pdf Lähte ÜG arengukava (.pdf 0,7Mb).

 

Sisehindamine

pdf Lähte ÜG sisehindamise aruanne (.pdf 0,3Mb).

 

Kooli üldtööplaan

pdf Lähte ÜG üldtööplaan 2020/2021 (.pdf 0,3Mb).

 

Lähte ÜG digitaristu tegevusplaan

pdf Digitaristu plaan (.pdf 0,1Mb).