Tundide toimumisajad

1. kooliastmes

 

1. tund   8.15 - 9.00
2. tund   9.10 – 9.55
    söögivahetund
3. tund   10.30 – 11.15
4. tund   11.25 – 12.10
5. tund   12.20 – 13.05
    pikapäevarühma söömine
6. tund   13.20 – 14.05
7. tund   14.15 – 15.00
8. tund   15.10 – 15.55

 

 

2.-4. kooliastmes

 

1. tund   8.15 - 9.00
2. tund   9.10 - 9.55
     4.kl söögivahetund
3. tund   10.15 - 11.00
     5.-8. kl ja 9.B söögivahetund
4. tund   11.20 - 12.05
     9.A ja 10.-12.kl söögivahetund
5. tund   12.25 - 13.10
6. tund   13.20 - 14.05
7. tund   14.15 - 15.00
8. tund   15.10 - 15.55