Tublid tulemused pandeemia piirangutele vaatamata

12. mail 2021
Tublid tulemused pandeemia piirangutele vaatamata

Armin Apitius (12.kl) saavutas Tartumaa piirkondlikul saksa keele olümpiaadil 1. koha. ®ürii otsusega kutsuti ta märtsikuus osalema Tallinna Ülikooli poolt korraldatavas lõppvoorus, kus ta saavutas tubli 8.koha. Armini juhendaja on õpetaja Varje Kaarde.

* * *

Karl-Marten Kütt (9.kl) saavutas Tartumaa piirkondlikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil 3. koha. Olümpiaad toimus kahes voorus veebruaris ja märtsis. Karl-Marteni juhendaja on Erki Veikar.

* * *

8.- 9. mail toimus Kähriku matkamäng, kus osalesid ka Lähte noorkotkad. Matk (~50km) soisel ning künklikul maastikul koos vastutegevusega, kus meeskondi aeg-ajalt kimbutati ning paukmoonaga tulistati. Kontrollpunktides tuli sooritada erinevaid ülesandeid: meeskonnatöö harjutused, meditsiin, sidepidamine, lõkke tegemine, miiniväljal liikumine, luure.
Lähte Noorte Kotkaste rühmapealiku abi Karl-Marten Kütt soovib kiita Lähte noorkotkaid Marvet Kirsi, Hendrik Viski ja Raimond Leimat, kes saavutasid matkamängus 7. koha, osaledes sellisel võistlusel esimest korda. Kiiduväärt oli noormeeste vastupidavus, järjepidavus ning suurt tahe võita. Soovime jõudu noorkotkastele ka edaspidiseks.