Teabepäev

11. aprillil 2014

Lähte Ühisgümnaasiumis 2014. aasta sügisel I klassi astuvate laste vanemate teabepäev toimub 15. aprillil kell 17.00 peahoone 1. korrusel, kaldauditooriumis (ruum nr.113).