Suvi Lähte Ühisgümnaasiumis

25. juunil 2014

Seoses kollektiivpuhkusega töötab kooli kantselei kuni 4. juulini ajavahemikus 9:00 - 13:00.
Kooli õppimatuleku dokumente saab ära tuua just nende kellaaegadel. Gümnaasiumi 10. klassi tuleku dokumente saab saata ka tähitud postiga.
Puhkusejärgselt alustab kool tööd 22. augustist alates.