Stipendiumifondi toetajad

Alates 2004 aastast andis MP Tempera MTÜ välja Maie Paju mälestuseks temanimelist stipendiumi, et toetada Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste eneseteostust ja kunstiga tegelemist. 

 

Tänaseks on stipendiumi väljaandmine lõpetatud. 

Me täname kõiki, kes nende aastate jooksul on andnud oma panuse Maie Paju stipendiumi fondi. 


Toetajad 2013. aastal: Kristjan Aruoja ja Kadri Veende

Toetajad 2012. aastal: Kristjan Aruoja, Elvi Ehasalu, Elin Jääger, Mai Karjus, Eha Laas, Irja Leino, Rein Miilius, Tiina Mändmets, Ülle Noor, Ly Pärnaste, Katri Randviir, Pille Ratassepp, Suire Ratassepp, Rein Raudsepp, Sirje Tikk, Sirje Tobias, Malle Tõnisson ja Kadri Veende. 

Toetajad 2011. aastal: Ly Pärnaste, Anne Kliimask, Valve-Liivi Kingisepp, Kristjan Aruoja ja Helle Laur. 

Toetajad 2010. aastal: Anne Õun, Kristel Ress, Helle Laur. 

Toetajad 2009. aastal: Valve-Liivi Kingisepp, Aino Kõiv, Virve Ramm, Kai Rässa, Anne Schasmin, Aune Sepp ja Anne Õun. 

Toetajad 2008. aastal: Tiit Helm, Aino Kõiv, Virve Ramm, Anne Schasmin, Anne Õun ja OÜ Päevakera. 

Toetajad 2007. aastal: Ervin Akerman, Anne Kliimask, Aino Kõiv, Margus Laansalu, Virve Ramm ja Anne Õun.

Toetajad 2006. aastal: Ervin Akerman, Mare Kivitar, Aino Kõiv, Tiina Kõiv, Sirje Lahtvee, Tiiu Mäeotsa, Alli Polli, Virve Ramm, Kairit Reiman, Svetlana Ress, Aune Sepp, Anneli Sisask, Anne Vassil, Anne Õun ja Ene Änilane. 

Toetajad 2005. aastal: Olari Kiis, Aino Kõiv, Virve Kübarsepp, Grete Peetso, Virve Ramm, Eva Ruusamäe, Anne Schasmin.

Toetajad 2004. aastal: Maili Edela, Hele Ellermaa, Tiiu Grasberg, Kristel Kikas, Jüri Kulasalu, Jevgeni Kupri, Aino Kõiv, Elve Laasma, Helle Laur, Tiiu Levald, Meriise Nigula, Ivar Pahka, Aivi Puhm, Kristjan Pütsep, Svetlana Ress, Alar Sapelkov, Anne Schasmin, Tea Taliaru, Maire Teppo, Ants Veetõusme, Maie Vesi, Raili Vilt.