Spordisuuna kehaliste katsete sisu

 

 


1. Süstikjooksu test

 

Süstikjooksu testiga mõõdetakse osavust ja kiirust. Selleks starditakse püstilähtest ja läbitakse 4x10 meetrit klotsijooksuga (püstilähte vastavalt kogemusele ja osavusele).
Testi sooritus: põrandale tõmmatakse kaks 10 m vahega rööpjoont. Stardijoone vastas oleva joone taga on kaks klotsi, mida testitav toob ükshaaval stardijoone taha. Klots tuleb maha asetada, selle viskamine pole lubatud.
Tulemuse mõõtmine: soorituseks kulunud aeg sekundites ja kümnendiksekundites. Aeg märgitakse hetkest, mil teine klots maha pannakse.


2. Paigalt kaugushüppe test

 

Paigalt kaugushüppe testiga mõõdetakse jalgade kiiruslikku jõudu.
Püstiasendist, jalad paralleelselt, varbad äratõukejoone taga, hüpatakse paigalt kaugust
Testi sooritus: äratõuge peab olema tasaselt pinnalt (kõrgemat äärt, kust saaks varvastega ära tõugata, ei tohi olla). Maandumiskohal võib olla suurem võimlemismatt, mis ei tohi kohalt libiseda.Tulemuse mõõtmine: mõõdetakse meetrites, kaks kohta pärast koma. Kirja läheb kahe soorituse parem näit.


3. Ülakeha tõstmise test

 

Ülakeha tõstmise testiga mõõdetakse kere- ja seljalihaste jõudu ning vastupidavust.. Lähteasend: selililamang, käed sõrmseongus kuklal, käsivarred surutud vastu kõrvu, jalad põlvest kõverdatud täisnurga all, abistaja hoiab jalapöiad vastu põrandat.
Testi sooritus: test tehakse õhukesel matil. Õpilane tõstab ülakeha nii, et küünarnukid puudutavad vastu põlvi. Selili asendis peavad kuklal olevad sõrmed puudutama põrandat. Ülakeha tuleb tõsta ja langetada nii kiiresti kui võimalik.
Tulemuse mõõtmine: loetakse 30 sekundi jooksul tehtud ülakeha tõstmised.


4. Käte toenglamangus kõverdamise test

 

Algasend – toenglamang (õlgadest kandadeni sirge), käed vertikaalselt, õlgadest veidi laiemalt, pihud otse või kergelt sisse suunatud, jalad veidi harkis (soovi korral). Vaade ette.
Harjutuse sooritamine – käsi tuleb kõverdada nii madalale, et õlavars on paralleelselt maaga, keha on üks üksus ja liigub alla ja üles korraga. Üles lükates peavad käed sirgeks minema. Puhata võib ühe käe toetusega. Aega on 1 minut, selle jooksul loetakse maksimaalne arv korrektse sooritusega kätekõverdamisi.
Kätekõverdust ei loeta, kui:
- õlavars ei ole paralleelselt maaga
- keha asend pole õige nii algasendis kui harjutuse sooritamisel
- käed ei lähe üles lükates sirgeks
- käte asend pole korrektne (on liiga ees, taga, kõrval)
Kätekõverdamine loetakse lõppenuks, kui sooritaja:
- toetab harjutuses mitteosaleva kehaosa maha
- tõuseb püsti
- lõpetab tegevuse enne 1 min


5. Jänniviske test


Poisid: topispall 5kg

Tüdrukud: topispall 3kg


Ette jänn (vise eest alt üles ette)
Lähteasend: seista näoga viskesektori poole
jalad paralleelses harkseisus veidi laiemalt õlavööst, varbad lähtejoone taga;
pall tõsta eelhooks üles (või alustada käed all)
poolkükki laskudes viia pall ette alla jalgade vahele
koos jalgade sirutusega tõsta käed alt ette ülesse ja visata pall eemale (diagonaalselt) koos järel hüppega
NB! Järelhüppega võib ületada lähtejoont!


Taha jänn (eest alt üles selja taha)
Lähteasend: seista seljaga viskesektori poole
jalad paralleelses harkseisus veidi laiemalt õlavööst, kannad lähtejoone taga
pall tõsta eelhooks üles (või hoida enda ees all)
poolkükki laskudes viia pall ette alla jalgade vahele
koos jalgade sirutuse ja järelhüppega kallutada keha taha, samaaegselt viia käed ülesse koos palli selja taha viskega sirgetelt kätelt Kirja läheb 2 soorituse parem tulemus
NB! Järelhüppega võib ületada lähtejoont!