6.- 12. klasside juhend

 

Selgitus: iga jaama juurde on märgitud esimesena alustav klass, järgmisse võistluspaika liigutakse suurema numbriga jaama poole, kümnendast aga esimesse. 

 

      1.Vabavisked.

Iga õpilane sooritab 5 viset alt või ülalt. Palli tagasi viskama läheb see, kes eelnevalt visked sooritas (esimesena aga nimekirja viimane). 4.- 7. klassi õpilased sooritavad harjutust minikorvpalliga.

Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmine poistel ja tüdrukutel eraldi, seejärel keskmised liidetakse.

Koht: korvpalliväljak.

6. a, 6. b klass

 

      2. Käte kõverdamine rippest (poisid).

L.A. ( lähteasend) ripe kangil, käed pealthoides ja keha sirge. Tegevus loetakse sooritatuks, kui käte kõverdamisel on lõug kangist, millel võistleja ripub, kõrgemal. Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmine.

Koht: staadioni kõrval.

12. TS klass

 

      2. Käte kõverdamine ripptoenglamangust (tüdrukud).

L.A. ripe kangil, käed pealthoides, jalad toetuvad redelipulgale nii, et sirge kehaga käsi kõverdades läheb lõug kangist kõrgemale. Kogu harjutuse sooritamise aja peab keha olema sirge.

Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmine. Seejärel liidetakse poiste ja tüdrukute keskmised.

Koht: staadioni kõrval.

12. TS klass

 

  1. Sulghüpped (koos jalgadega) hüpitsa tiirutamisega tagant-ülalt-ette, hüppeid sooritatakse esimese eksimuseni.

Tüdrukute ja poiste tulemused summeeritakse eraldi ja arvutatakse keskmised, seejärel need liidetakse.

Koht: uue maja esisel asfaltplatsil.

12. MS klass

 

  1. Pallinguvõistlus.

Iga õpilane sooritab 5 pallingut alt või ülalt otsajoone tagant. Pall peab ületama võrgu ja maanduma vastasväljakul. Pallingu sooritamise ajal ei tohi võistleja astuda väljakujoonele.

Tüdrukute ja poiste tulemused summeeritakse eraldi ja arvutatakse keskmised, seejärel need liidetakse.

Koht: võrkpalliväljak.

11. TS klass

 

  1. Paigalt kaugushüpe.

Iga õpilane sooritab ühe hüppe. Iga järgnev võistleja alustab hüpet eelmise maandumise kohast (asetades varbad kandade jäljest taha poole).Tüdrukud ja poisid sooritavad hüpped eraldi.

Tüdrukute ja poiste tulemustest  arvutatakse keskmised, seejärel need liidetakse.

Koht: Palalinna suusaraja esimene laskumise nõlv.

10. TS klass, 11. MS klass

 

 

 

  1. Jooks ümber Palalinna järve.

Jookstakse mööda Palalinna väikest ringi. Klassist stardib vähemalt 6 poissi ja 6 tüdrukut.

Poiste ja tüdrukute suhet võib võistkonnas muuta, kui selleks on mõjuv põhjus.

Liidetakse esimese ja viimase jooksja aeg.

      9.b klass, 10. MS klass

 

  1. Mälumäng.

Vastab kogu klass.

Koht: maadlus– ja suusamaja körval.

9. a klass

 

  1. Topispallivise kahe käega alt.

Õpilane sooritab ühe katse. Iga järgnev võistleja alustab sealt, kuhu maandus eelmise viskaja pall. Tüdrukud ja poisid viskavad erineva raskusega palli.

Fikseeritakse tulemused, arvutatakse keskmised ja need liidetakse.

Koht: staadion (paralleelselt 100 m sirgega)

8. a, 8. b klass

 

  1. Rõnga vise kõrge tähise otsa.

Igal õpilasel on viis katset. Visatakse 4 meetri kauguselt.

Tüdrukute ja poiste tulemused summeeritakse eraldi ja arvutatakse keskmised, seejärel need liidetakse.

Koht: staadion (B korpuse taga).

7. b klass

 

  1. Maast lahti hüpe.

Võistleja hüppab paigalt otse üles ja maandub samasse kohta.

Tüdrukute ja poiste tulemused summeeritakse eraldi ja arvutatakse keskmised, seejärel need liidetakse.

Koht: staadioni kõrval asfaldil.

7. a klass