Juhend - 5. a ja 5. b klass

 

1.Vabavisked.
Iga õpilane sooritab 5 viset alt või ülalt. Palli tagasi viskama läheb see, kes eelnevalt visked sooritas (esimesena aga nimekirja viimane). 4. ja 5. klassi õpilased sooritavad harjutust minikorvpalliga.
Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmine poistel ja tüdrukutel eraldi, seejärel keskmised liidetakse.
Koht: 1. väljak spordihallis.
4.a klass

 

2. Täpsusvise.
Iga õpilane sooritab 5 viset tennispalliga korvilaua pihta (poisid 9 m ja tüdrukud 7 m kauguselt) alt või ülalt otsajoone tagant. 
Tüdrukute ja poiste tulemused summeeritakse eraldi ja arvutatakse keskmised, seejärel need liidetakse.
Koht: 3. väljak spordihallis
4. b klass

 

3. Käte kõverdamine rippest (poisid).
L.A. ( lähteasend) ripe kangil, käed pealthoides ja keha sirge. Tegevus loetakse sooritatuks, kui käte kõverdamisel on lõug kangist, millel võistleja ripub, kõrgemal. Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmine.
Koht: varbsein spordihallis.
5.a klass

 

3. Käte kõverdamine ripptoenglamangust (tüdrukud).
L.A. ripe kangil, käed pealthoides, jalad toetuvad redelipulgale nii, et sirge kehaga käsi kõverdades läheb lõug kangist kõrgemale. Kogu harjutuse sooritamise aja peab keha olema sirge.
Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmine. Seejärel liidetakse poiste ja tüdrukute keskmised.
Koht: spordihallis.
5.a klass

 

4. Sulghüpped (koos jalgadega) hüpitsa tiirutamisega tagant-ülalt-ette, hüppeid sooritatakse esimese eksimuseni, vahehüpped ei ole lubatud.
Tüdrukute ja poiste tulemused summeeritakse eraldi ja arvutatakse keskmised, seejärel need liidetakse.
Koht: spordihalli keskmisel väljakul.
5. b klass
Kõik klassid sooritavad ära 4 ala spordihallis ja siis liiguvad edasi õue spordiväljakutele. NB! Hallis võistlemiseks on vajalikud puhtad sisejalatsid.


5. Topispallivise kahe käega alt.
Õpilane sooritab ühe katse. Iga järgnev võistleja alustab sealt, kuhu maandus eelmise viskaja pall. Tüdrukud ja poisid viskavad erineva raskusega palli.
Fikseeritakse tulemused, arvutatakse keskmised ja need liidetakse.
Koht: staadion (100 m sirge kõrval)

 

6. Rõnga vise kõrge tähise otsa. 
Igal õpilasel on viis katset. Visatakse 4 meetri kauguselt.
Tüdrukute ja poiste tulemused summeeritakse eraldi ja arvutatakse keskmised, seejärel need liidetakse.
Koht: staadion, B korpuse taga.

7. Paigalt kaugushüpe.

Iga õpilane sooritab ühe hüppe. Iga järgnev võistleja alustab hüpet eelmise maandumise kohast (asetades varbad kandade jäljest taha poole).Tüdrukud ja poisid sooritavad hüpped eraldi.

Tüdrukute ja poiste tulemustest  arvutatakse keskmised, seejärel need liidetakse.

Koht: Palalinna suusaraja esimese laskumise nõlv.

 

8. Jooks ümber Palalinna järve.

Jookstakse mööda Palalinna väikest ringi. Klassist stardib vähemalt 6 poissi ja 6 tüdrukut.

Poiste ja tüdrukute suhet võib võistkonnas muuta, kui selleks on mõjuv põhjus.

Liidetakse esimese ja viimase jooksja aeg.

      Koht: Palalinna järv

 

9. Mälumäng.

Vastab kogu klass selleks sobival ajal.