Spordipäev sügis 2020

Teisipäeval 29.septembril toimub põhikooli ja gümnaasiumi spordipäev. Tegemist on klassidevahelise võistlusega ja omavahel võistlevad kooliastmete klassid.

Spordipäev sügis 2020

Päeva alguses toimub 1. tund. Vihma korral toimuvad tunnid ning spordipäev lükatakse edasi.

 

KAVA

Kell 9.20 – avamine spordihoone ees


Kell 9.30 – tegevused jaamades:

 

 

 

 

 

 

1. Käte kõverdamine rippest (poisid).

Lähteasend: ripe kangil, käed pealthoides ja keha sirge. Tegevus loetakse sooritatuks, kui käte kõverdamisel on lõug kangist, millel võistleja ripub, kõrgemal. Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmine.
Koht: staadioni kõrval.
4.a, 4.b

 

1. Käte kõverdamine ripptoenglamangust (tüdrukud).
Lähteasend: ripe kangil, käed pealthoides, jalad toetuvad redelipulgale nii, et sirge kehaga käsi kõverdades läheb lõug kangist kõrgemale. Kogu harjutuse sooritamise aja peab keha olema sirge.
Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmine
Koht: staadioni kõrval.
4.a, 4.b

 

2. Korvpalli vise paigalt laua põrkega.
Iga õpilane sooritab 5 viset. Visatakse 45˚ alt.
Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmine
Koht: korvpalliväljak.
5.a, 5.b

 

3. Hüpitsa hüplemine
Teatevõistlus: Klass kolonnis. Hüpits asub otsatähise taga. Võistleja jookseb hüpitsani, teeb seal 15 hüpet, seejärel jookseb tagasi võistkonnani ja annab teate plaksuga järgmisele. Lõppaeg jagatakse osalejate arvuga
Koht: C-korpuse esine asfaldiplats
6.a, 6.b, 6.c

 

4. Topispallivise kahe käega alt.
Õpilane sooritab ühe katse. Iga järgnev võistleja alustab sealt, kuhu maandus eelmise viskaja pall. Tüdrukud ja poisid viskavad erineva raskusega palli. 4.-9. klassi P ja T viskavad 3kg palli ja gümnaasiumi T 3kg ja P 5kg palli.
Fikseeritakse tulemused, arvutatakse keskmine.
Koht: suusastaadion
7.a, 7.b

 

5. Paigalt kaugushüpe.
Iga õpilane sooritab ühe hüppe. Iga järgnev võistleja alustab hüpet eelmise maandumise kohast (asetades varbad kandade jäljest taha poole).Tüdrukud ja poisid sooritavad hüpped eraldi. Tulemustest arvutatakse keskmised.
Koht: Palalinna suusaraja esimene laskumise nõlv.
8.a, 8.b

 

6. Jooks ümber Palalinna järve.
Joostakse mööda Palalinna väikest ringi. Jookseb terve klass.
Liidetakse esimese ja kuuenda jooksja aeg kokku
9.a, 9.b

 

7. Hüppevõime võistlus
Iga õpilane sooritab ühe hüppe. Kõikide õpilaste tulemused summeeritakse ja jagatakse Tüdrukute ja poiste tulemused summeeritakse eraldi ja arvutatakse keskmine
Koht: staadion, C-korpuse majanurk
10.ms, 10.ts

 

8. Võrkpalli serv
Igal võistlejal on 3 servi. Võib servida nii alt kui ülalt. Servikaugus: 4.-6.kl – 6m, 7.-12.kl – 8m. Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmised.
Koht: võrkpalliväljak.
11.ms, 11.ts

 

9. Jalgpalli löök väravasse.
Igal võistlejal on 1 löök. Löögi kaugus: 4-6. kl – 15m, 7-9.kl – 20m, 10-12.kl – 25m. Tulemused summeeritakse ja arvutatakse keskmised.
Koht: staadion.
12.ms, 12.ts

 

Selgitus: iga jaama juurde on märgitud klassid, kes alustavad sealt, järgmisse võistluspaika liigutakse suurema numbriga jaama poole, üheksandast aga esimesse. Klassijuhataja liigub koos oma klassiga terve spordipäeva.

 

Klassidevahelist arvestust peetakse järgmistes gruppides:
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass

 

Klass saab punkte tulemuste eest. Kõik õpilased osalevad kõikidel võistlusaladel. Klassijuhataja märgib igal alal osalejad ja puudujad. Tervislikel põhjustel vabastatud õpilane käib kaasas enda klassiga ja abistab vajadusel alade läbiviimist võistluspaigas. Õpilane, kes puudub spordipäevalt, peab esitama ette põhjenduse Stuudiumi hiljemalt spordipäeva hommikuks.