Õppekorralduslikud dokumendid

 

Gümnaasiumi õppekava 

pdf Lähte ÜG gümnaasiumi õppekava üldosa (.pdf 0,9Mb).

 

Põhikooli õppekava 

pdf Lähte ÜG põhikooli õppekava üldosa (.pdf 0,5Mb).

 

Gümnaasiumi ainekavad

pdf Lähte ÜG gümnaasiumi ainekavad (.pdf 2,6Mb).

 

Põhikooli ainevaldkonna- ja ainekavad

pdf Lähte ÜG põhikooli ainekavad (.pdf 3,4Mb).

 

Kooli hindamisjuhend

pdf Lähte ÜG hindamisjuhend (.pdf 0,3Mb).

 

Lihtsustatud õppekava

pdf Lähte ÜG õppetöö korraldus lihtsustatud õppekava alusel (.pdf 0,3Mb).

 

Tugisüsteemid hariduslike erivajadustega õpilastele

pdf Lähte ÜG HEV tugisüsteemid (.pdf 0,7Mb).