Õpilaskodusse majutamine

21. augustil 2020

Kaugemalt õppima tulevate gümnaasiumiõpilaste majutamine õpilaskodusse toimub 31. augustil algusega kell 10.00.

Õpilaskodusse majutamine

Täiendavat infot õpilaskodus majutamise kohta saab e-postiga:  

või tel 5345 8273.