Algharidus

Nõlvak, Diana   klassiõpetaja   1.A 
Aste, Kersti  klassiõpetaja   1.B 
Lukanen, Jaana   klassiõpetaja   2.A
Jermolajev, Helgi   klassiõpetaja   2.B
Uibopuu, Liina-Grete  klassiõpetaja   2.C
Svjatskaja, Rita  klassiõpetaja   3.A 
Väinsalu, Marleen  klassiõpetaja   3.B    

 

Tugiõpe

Agabuš, Anita  psühholoog
Edela, Maili            
  õpiabi õpetaja
Järve, Ave  logopeed
Naaris, Lagle  eripedagoog
Pärna, Pirje  õpiabi õpetaja
Saar, Helena  
  sotsiaalpedagoog           
Uibopuu, Liina-Grete  õpiabi õpetaja

 

Aineõpetajad

 

Eensalu-Pedor, Ellu  tütarlaste käsitöö ja kodundus (4.-9.kl)
  kunstiõpetus (4.B)
  
Guthan, Henrik  riigikaitseõpetus (11.kl) 
Helm, Tiit  meediaõpetus (7.kl)
  audiovisuaalne meedia (10.m)
 
Hurt, Ene  kunstiõpetus (4.-9.kl)
  tütarlaste tööõpetus ja kodundus (4.kl)
  kunstiajalugu (11.-12.kl)
 
Jalukse, Kristi  inglise keel (4.B ja 5.-9kl) 
Jufkin, Inga  inglise keel (10.-12.kl) 
Jõesaar, Triinu  matemaatika  (6.kl)
  inglise keel (3.A, 5.A, 5.B, 6.A)
 
Jõgar, Andres  filosoofia (12.ms) 
Järvalt, Helle  loovtööd (8.kl)
  bioloogia (7.-12.kl)
  uurimistöö alused (10.kl)
 
Järveoja, Liis  kehaline kasvatus (1.A, 2.A, 3.-4. kl, 5.A, 5.B, 7.kl, 11.kl)  
Kaarde, Varje  saksa keel (6.-12.kl) 
Kaart, Elo  eesti keel, kirjandus (6.B, 8.B, 9.kl)
  kirjandus (10.-11.kl)
  
Kaasik, Ulvi  matemaatika (5.kl, 9.kl, 10.ts)  
  arvutiõpetus (4.kl)
 
Kaiv, Helgi  matemaatika (4.kl, 7.kl, 8.B, 11.ts, 12.ts)        
Kaldoja, Elve  psühholoogia (10.-12.kl)
  inglise keel (3.B, 4.C, 7.-9.kl)
 
Kaljumägi, Karin  eesti keel, kirjandus (4.A, 5.kl, 7.A, 8.A) 
Kaljuvee, Iivi kehaline kasvatus (10.-12.kl)  
Karjane, Kaisa kehaline kasvatus (1.B, 2.B, 4.kl, 6.kl, 8.-9.kl) 
Kassatik, Raissa        vene keel (6.-12.kl) 
Koik, Liisa  meediaõpetus (7.kl) 
  ajakirjanduse alused (10.-12.kl)
  eesti keel, kirjandus 4.A, 4.C, 6.A, 7.B)
 
Kuus, Krista  muusikaõpetus (1.-4.kl)  
Käärik, Henri  muusikaõpetus (5.-12.kl) 
Laumets, Rauno  kehaline kasvatus (noormehed 3.-12.kl) 
Loks, Üllar  tehnika ajalugu (10.t)
  spordiajalugu (10.s)
  retoorika (11.kl)
  kommunikatsioonitehnoloogia (12.t)
 
Läns, Mare  loodusõpetus (6kl) 
  geograafia (10.-12.kl)
 
Mauer, Tiit  matemaatika (10.-12.MS)
  modelleerimine (11.TS
 
Palk, Kristi  füüsika (8.-12.kl)
  tehnoloogiaõpetus (12.ts)
 
Palm, Kertu  matemaatika (4.-5.kl, 7.kl, 8.A, 9.kl)  
Pedaja, Eveli  loodusõpetus (4.-8.kl) 
Reitalu, Toivo  arvutiõpetus (5.-8.kl)
  robootika (10.TS, 12.TS)
  3D printimine (12.T)
 
Rukki, Agu  töö- ja ehnoloogiaõpetus (5.-9.kl)
  joonestamine (10.T)    
 
Sepp, Mart  autoõpetus (11.TS) 
Soo, Maire  vene keel (6.-12.kl) 
Tamme, Laura  ajalugu ja ühiskonnaõpetus (5.-9.kl)
  inglise keel (4.A)
 
Tiideberg, Malle  keemia (8.-11.kl) 
Varrik, Liidia  inglise keel (9.-12.kl) 
Veikar, Erki  ajalugu, ühiskonnaõpetus (9.-12.kl) 
Võik, Ilona  eesti keel, kirjandus (10.-12.kl) 
Võikar, Anneli  majandusõpetus (12.kl)