Algharidus

Lukanen, Jaana  klassiõpetaja   1.A
Jermolajev, Helgi  klassiõpetaja   1.B
Svjatskaja, Rita  klassiõpetaja   2.A 
Laanemets, Helbe  klassiõpetaja   2.B
Nõlvak, Diana  klassiõpetaja   3.A 
Aste, Kersti  klassiõpetaja   3.B    
 Edela, Maili  klassiõpetaja   3.C

 

Tugiõpe

Agabuš, Anita  psühholoog
Edela, Maili            
  õpiabi õpetaja
Järve, Ave  logopeed
Naaris, Lagle  HEV koordinaator
Pärna, Pirje  õpiabi õpetaja
Tamme, Tiina   
  sotsiaalpedagoog           

 

Sotsiaalained

Guthan, Henrik  riigikaitseõpetus (11.kl)
Helm, Tiit  meediaõpetus  (7.kl, 10.-12.kl)
Jõgar, Andres  filosoofia (12.ms)
Kaldoja, Elve  psühholoogia (11.ms; 12.kl)
Koik, Liisa

  meediaõpetus (7.kl; 10.-12.kl)

Loks, Üllar

  tehnika ajalugu (10.-12.kl)

Läns, Mare  geograafia (6.-10.kl)
Tamme, Laura

  ajalugu, ühiskonnaõpetus 

  (põhikool)

Veikar, Erki

  ajalugu, ühiskonnaõpetus 

  (gümnaasium)

Võikar, Anneli  majandusõpetus (12.kl)

 

Oskusained

Eensalu-Pedor, Ellu

  tütarlaste käsitöö ja kodundus

  (5.-9.kl)

  
Hurt, Ene

  kunstiõpetus (4.-9.kl)

  kunstiajalugu (11.-12.kl)

 
Järveoja, Liis

  kehaline kasvatus (1.b; 2.kl; 3.b ja tütarlapsed 5.kl; 8.-9.kl) 

 
Kaljuvee, Iivi kehaline kasvatus (10,11,12 kl)  
Karjane, Kaisa kehaline kasvatus 
Kuus, Krista  muusikaõpetus (1.-4.kl)  
Käärik, Henri  muusikaõpetus (5.-12.kl) 
Laumets, Rauno

  kehaline kasvatus

  (noormehed 4.-12.kl)

 
Reitalu, Toivo

  arvutiõpetus (5.-8.kl)

  robootika (10.ts; 12.ts)

 
Rukki, Agu

  tehnoloogiaõetus (5.-9.kl)    

 
Sepp, Mart

  autoõpetus

 

 

Keeleõpetus

Jalukse, Kristi

  inglise keel

  (4.b; 5.b; 6.a; 7.a; 7.b; 8.b; 9.a)  

Jufkin, Inga

  inglise keel (7.a; 7.b; 10.ts; 10.ms; 11.ts; 12.ts; 12.ms)

Jõesaar, Triinu

  inglise keel (3.; 4.kl)

Kaarde, Varje  saksa keel (6.-12.kl)
Kaart, Elo

  eesti keel, kirjandus

 
Kaldoja, Elve

  inglise keel

  (5.a; 6.b; 7.a; 7.b; 8.a; 9.b)

Kaljumägi, Karin

  eesti keel ja kirjandus

Kassatik, Raissa     

  vene keel

  (6.a; 7.a; 8.b; 9.a; 10.-12.kl)

Koik, Liisa

  eesti keel, kirjandus

  (4.a; 5.b; 8.a; 8.b)

Kruuse, Ene

  vene keel

  (6.b; 7.b; 8.a; 9.b; 10.-12.kl)

Kuningas, Ingrid  inglise keel (10.kl)
Võik, Ilona  eesti keel, kirjandus (10.-12.kl)

 

Loodusained

Jõesaar, Triinu  matemaatika (4.kl)
Järvalt, Helle  bioloogia (7.-12.kl)
Kaasik, Ulvi

  matemaatika (7.-9.kl; 11.ts)  

  arvutiõpetus (4.kl)

Kaiv, Helgi

  matemaatika

  (5.kl; 6.b; 10.ts; 12.ts)                  

Läns, Mare  geograafia (6.-10.kl)
Mauer, Tiit

  matemaatika

  (10.ms; 11.ms; 12.ms)

Palm, Kertu

  matemaatika

  (5.kl; 6.a; 7.-9.kl)

Pedaja, Eveli  loodusõpetus (4.-8.kl)
Tiideberg, Malle      
  keemia (8.-11.kl)
Virk, Erich  füüsika (8.-12.kl)