Algharidus

 Lukanen, Jaana  klassiõpetaja 1.A 
 Jermolajev, Helgi  klassiõpetaja 1.B 
 Muttik, Killy  klassiõpetaja 1.C 
 Svjatskaja, Rita  klassiõpetaja 2.A 
 Hango, Birgit  klassiõpetaja 2.B   
 Uibopuu, Liina-Grete  klassiõpetaja 2.C 
 Nõlvak, Diana   klassiõpetaja 3.A  
 Aste, Kersti  klassiõpetaja 3.B  

 

Tugiõpe

 Agabuš, Anita  psühholoog 
 Edela, Maili            
  õpiabi õpetaja 
 Jufkin, Inga  õpiabi õpetaja 
 Järve, Ave  logopeed 
 Naaris, Lagle  eripedagoog 
 Pärna, Pirje  õpiabi õpetaja 
 Saar, Helena  
  sotsiaalpedagoog    
 Uibopuu, Liina-Grete  õpiabi õpetaja 

 

Aineõpetajad

 

  Agabuš, Anita  karjääriõpetus 
  Allik, Raiko 

  audiovisuaalne meedia 

 
  Arbeiter, Timo

  audiovisuaalne meedia 

 
 Guthan, Henrik  riigikaitseõpetus  
 Helm, Tiit

  majandus- ja ettevõtlusõpe

 
 Hurt, Ene  kunstiõpetus, kunstiajalugu 
 Jalukse, Kristi  inglise keel  
 Jufkin, Inga  inglise keel 
 Jõesaar, Triinu  matemaatika, inglise keel  
 Järvalt, Helle

  loovtöö, bioloogia, uurimistöö alused, 

  inimese füsioloogia 

 
 Kaarde, Varje  saksa keel  
 Kaart, Elo

  eesti keel ja kirjandus,
  kirjanduslugu, draamakursus

  
 Kaasik, Ulvi  matemaatika  
 Kaiv, Helgi  matemaatika         
 Kaldoja, Elve

  inglise keel, inimeseõpetus, psühholoogia 

 
 Kaljumägi, Karin  eesti keel ja kirjandus 
 Kaljuvee, Iivi  üldkehaline ettevalmistus   
 Kask, Karolin  arvutiained, digiring 
 Kassatik, Raissa   vene keel 
 Koik, Liisa

   eesti keel ja kirjandus,

   meediaõpetus, ajakirjandus, väitlus 

 
 Kuus, Krista  muusikaõpetus  
 Käärik, Henri  muusikaõpetus  
 Laumets, Rauno  kehaline kasvatus 
 Loks, Üllar  tehnika ajalugu, spordiajalugu,
  füüsika, loodusõpetus
 
 Mauer, Tiit

  matemaatika, modelleerimine,

  arvutiõpetus 

 
 Nagel, Triin  eesti keel ja kirjandus  
 Pagel, Maris

  kehaline kasvatus

 
 Palm, Kertu  matemaatika  
 Pedaja, Eveli

  loodusõpetus, füüsika 

 
 Pedak, Anu

  tütarlaste tööõpetus ja kodundus       

 
 Poom, Sirle

  inglise keel

 
 Reitalu, Toivo

  arvutiõpetus, robootika

 
 Rukki, Agu  töö- ja ehnoloogiaõpetus, sepatöö    
 Sepp, Mart  auto- ja liiklusõpetus 
 Soo, Maire  vene keel  
 Tafenau, Berit  inglise keel  
 Tamme, Laura  ajalugu, inglise keel  
 Teinemaa, Maarja  füüsika  
 Tiideberg, Malle  keemia 
 Vaher, Kersti

  kehaline kasvatus

 
 Varrik, Liidia  inglise keel  
 Veikar, Erki

  ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia

 

 Voitka,

 Jürgen Hendrik

  loodusõpetus, geograafia

 
 Võik, Ilona  eesti keel ja kirjandus