Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Õpetajad

 Algharidus  Svjatskaja, Rita  klassiõpetaja 1.A  Hango, Birgit  klassiõpetaja 1.B    Nõlvak, Diana   klassiõpetaja   2.A   Aste, Kersti  klassiõpetaja   2.B   Lukanen, Jaana   klassiõpetaja   3.A  Jermolajev, Helgi   klassiõpetaja   3.B  Uibopuu, Liina-Grete  klassiõpetaja   3.C  Tugiõpe Agabuš, Anita  psühholoog  Edela, Maili               õpiabi õpetaja  Järve, Ave  logopeed  Naaris, Lagle  eripedagoog  Pärna, Pirje  õpiabi õpetaja  Saar, Helena     sotsiaalpedagoog             Uibopuu, Liina-Grete  õpiabi õpetaja  Aineõpetajad   Eensalu-Pedor, Ellu  tütarlaste käsitöö ja kodundus (4.-9.kl)   kunstiõpetus (4.B)   Guthan, Henrik  riigikaitseõpetus (11.kl)  Helm, Tiit  meediaõpetus (7.kl)   audiovisuaalne meedia (10.m)  Hurt, Ene  kunstiõpetus (4.-9.kl)   tütarlaste tööõpetus ja kodundus (4.kl)   kunstiajalugu (11.-12.kl)  Jalukse, Kristi  inglise keel (4.B ja 5.-9kl)  Jufkin, Inga  inglise keel (10.-12.kl)  Jõesaar, Triinu  matemaatika  (6.kl)   inglise keel (3.A, 5.A, 5.B, 6.A)  Järvalt, Helle  loovtööd (8.kl)   bioloogia (7.-12.kl)   uurimistöö alused (10.kl)  Kaarde, Varje  saksa keel (6.-12.kl)  Kaart, Elo  eesti keel, kirjandus (6.B, 8.B, 9.kl)   kirjandus (10.-11.kl)   Kaasik, Ulvi  matemaatika (5.kl, 9.kl, 10.ts)     arvutiõpetus (4.kl)  Kaiv, Helgi  matemaatika (4.kl, 7.kl, 8.B, 11.ts, 12.ts)         Kaldoja, Elve  psühholoogia (10.-12.kl)   inglise keel (3.B, 4.C, 7.-9.kl)  Kaljumägi, Karin  eesti keel, kirjandus (4.A, 5.kl, 7.A, 8.A)  Kaljuvee, Iivi  kehaline kasvatus (10.-12.kl)   Kassatik, Raissa   vene keel (6.-12.kl)  Koik, Liisa  meediaõpetus (7.kl)    ajakirjanduse alused (10.-12.kl)   eesti keel, kirjandus 4.A, 4.C, 6.A, 7.B)  Kuus, Krista  muusikaõpetus (1.-4.kl)   Käärik, Henri  muusikaõpetus (5.-12.kl)  Laumets, Rauno  kehaline kasvatus (noormehed 3.-12.kl)  Loks, Üllar  tehnika ajalugu (10.t)   spordiajalugu (10.s)   retoorika (11.kl)   kommunikatsioonitehnoloogia (12.t)  Läns, Mare  loodusõpetus (6kl)    geograafia (10.-12.kl)  Mauer, Tiit  matemaatika (10.-12.MS)   modelleerimine (11.TS  Nagel, Triin  eesti, keel, kirjandus  Pagel, Maris  kehaline kasvatus  Palm, Kertu  matemaatika (4.-5.kl, 7.kl, 8.A, 9.kl)   Pedaja, Eveli  loodusõpetus (4.-8.kl)  Reitalu, Toivo  arvutiõpetus (5.-8.kl)   robootika (10.TS, 12.TS)   3D printimine (12.T)  Rukki, Agu  töö- ja ehnoloogiaõpetus (5.-9.kl)   joonestamine (10.T)      Sepp, Mart  autoõpetus (11.TS)  Soo, Maire  vene keel (6.-12.kl)  Tafenau, Berit  inglise keel  Tamme, Laura  ajalugu ja ühiskonnaõpetus (5.-9.kl)   inglise keel (4.A)  Teinemaa, Maarja  füüsika  Tiideberg, Malle  keemia (8.-11.kl)  Vaher, Kersti  kehaline kasvatus  Varrik, Liidia  inglise keel (9.-12.kl)  Veikar, Erki  ajalugu, ühiskonnaõpetus (9.-12.kl)  Võik, Ilona  eesti keel, kirjandus (10.-12.kl)  Võikar, Anneli  majandusõpetus (12.kl)       Algharidus  Svjatskaja, Rita  klassiõpetaja 1.A  Hango, Birgit  klassiõpetaja 1.B    Nõlvak, Diana   klassiõpetaja   2.A   Aste, Kersti  klassiõpetaja   2.B   Lukanen, Jaana   klassiõpetaja   3.A  Jermolajev, Helgi   klassiõpetaja   3.B  Uibopuu, Liina-Grete  klassiõpetaja   3.C  Tugiõpe Agabuš, Anita  psühholoog  Edela, Maili               õpiabi õpetaja  Järve, Ave  logopeed  Naaris, Lagle  eripedagoog  Pärna, Pirje  õpiabi õpetaja  Saar, Helena     sotsiaalpedagoog             Uibopuu, Liina-Grete  õpiabi õpetaja  Aineõpetajad   Eensalu-Pedor, Ellu  tütarlaste käsitöö ja kodundus (4.-9.kl)   kunstiõpetus (4.B)   Guthan, Henrik  riigikaitseõpetus (11.kl)  Helm, Tiit  meediaõpetus (7.kl)   audiovisuaalne meedia (10.m)  Hurt, Ene  kunstiõpetus (4.-9.kl)   tütarlaste tööõpetus ja kodundus (4.kl)   kunstiajalugu (11.-12.kl)  Jalukse, Kristi  inglise keel (4.B ja 5.-9kl)  Jufkin, Inga  inglise keel (10.-12.kl)  Jõesaar, Triinu  matemaatika  (6.kl)   inglise keel (3.A, 5.A, 5.B, 6.A)  Järvalt, Helle  loovtööd (8.kl)   bioloogia (7.-12.kl)   uurimistöö alused (10.kl)  Kaarde, Varje  saksa keel (6.-12.kl)  Kaart, Elo  eesti keel, kirjandus (6.B, 8.B, 9.k Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best web hosting and see what they really offer
Õpetajad
Õpetajad
Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best web hosting and see what they really offer However I found out, that most reliable are those providers which do not advertise much. See what is the best web hosting and dicover best companies. Sweet knowledge about the best web hosting for full link read araweb.co.uk website I read it all and understood web hosting top fully. Their endurance and business class after reading this article, I know much better the best website hosting and may suggest ideas about best hosting website even to my friends. sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Õpetajad Õpetajad

 

Algharidus

 Svjatskaja, Rita  klassiõpetaja 1.A 
 Hango, Birgit  klassiõpetaja 1.B   
 Nõlvak, Diana   klassiõpetaja   2.A  
 Aste, Kersti  klassiõpetaja   2.B  
 Lukanen, Jaana   klassiõpetaja   3.A 
 Jermolajev, Helgi   klassiõpetaja   3.B 
 Uibopuu, Liina-Grete  klassiõpetaja   3.C 

 

Tugiõpe

 Agabuš, Anita  psühholoog 
 Edela, Maili            
  õpiabi õpetaja 
 Järve, Ave  logopeed 
 Naaris, Lagle  eripedagoog 
 Pärna, Pirje  õpiabi õpetaja 
 Saar, Helena  
  sotsiaalpedagoog            
 Uibopuu, Liina-Grete  õpiabi õpetaja 

 

Aineõpetajad

 

 Eensalu-Pedor, Ellu  tütarlaste käsitöö ja kodundus (4.-9.kl)
  kunstiõpetus (4.B)
  
 Guthan, Henrik  riigikaitseõpetus (11.kl) 
 Helm, Tiit  meediaõpetus (7.kl)
  audiovisuaalne meedia (10.m)
 
 Hurt, Ene  kunstiõpetus (4.-9.kl)
  tütarlaste tööõpetus ja kodundus (4.kl)
  kunstiajalugu (11.-12.kl)
 
 Jalukse, Kristi  inglise keel (4.B ja 5.-9kl) 
 Jufkin, Inga  inglise keel (10.-12.kl) 
 Jõesaar, Triinu  matemaatika  (6.kl)
  inglise keel (3.A, 5.A, 5.B, 6.A)
 
 Järvalt, Helle  loovtööd (8.kl)
  bioloogia (7.-12.kl)
  uurimistöö alused (10.kl)
 
 Kaarde, Varje  saksa keel (6.-12.kl) 
 Kaart, Elo  eesti keel, kirjandus (6.B, 8.B, 9.kl)
  kirjandus (10.-11.kl)
  
 Kaasik, Ulvi  matemaatika (5.kl, 9.kl, 10.ts)  
  arvutiõpetus (4.kl)
 
 Kaiv, Helgi  matemaatika (4.kl, 7.kl, 8.B, 11.ts, 12.ts)        
 Kaldoja, Elve  psühholoogia (10.-12.kl)
  inglise keel (3.B, 4.C, 7.-9.kl)
 
 Kaljumägi, Karin  eesti keel, kirjandus (4.A, 5.kl, 7.A, 8.A) 
 Kaljuvee, Iivi  kehaline kasvatus (10.-12.kl)  
 Kassatik, Raissa   vene keel (6.-12.kl) 
 Koik, Liisa  meediaõpetus (7.kl) 
  ajakirjanduse alused (10.-12.kl)
  eesti keel, kirjandus 4.A, 4.C, 6.A, 7.B)
 
 Kuus, Krista  muusikaõpetus (1.-4.kl)  
 Käärik, Henri  muusikaõpetus (5.-12.kl) 
 Laumets, Rauno  kehaline kasvatus (noormehed 3.-12.kl) 
 Loks, Üllar  tehnika ajalugu (10.t)
  spordiajalugu (10.s)
  retoorika (11.kl)
  kommunikatsioonitehnoloogia (12.t)
 
 Läns, Mare  loodusõpetus (6kl) 
  geograafia (10.-12.kl)
 
 Mauer, Tiit  matemaatika (10.-12.MS)
  modelleerimine (11.TS
 
 Nagel, Triin  eesti, keel, kirjandus 
 Pagel, Maris  kehaline kasvatus 
 Palm, Kertu  matemaatika (4.-5.kl, 7.kl, 8.A, 9.kl)  
 Pedaja, Eveli  loodusõpetus (4.-8.kl) 
 Reitalu, Toivo  arvutiõpetus (5.-8.kl)
  robootika (10.TS, 12.TS)
  3D printimine (12.T)
 
 Rukki, Agu  töö- ja ehnoloogiaõpetus (5.-9.kl)
  joonestamine (10.T)    
 
 Sepp, Mart  autoõpetus (11.TS) 
 Soo, Maire  vene keel (6.-12.kl) 
 Tafenau, Berit  inglise keel 
 Tamme, Laura  ajalugu ja ühiskonnaõpetus (5.-9.kl)
  inglise keel (4.A)
 
 Teinemaa, Maarja  füüsika 
 Tiideberg, Malle  keemia (8.-11.kl) 
 Vaher, Kersti  kehaline kasvatus 
 Varrik, Liidia  inglise keel (9.-12.kl) 
 Veikar, Erki  ajalugu, ühiskonnaõpetus (9.-12.kl) 
 Võik, Ilona  eesti keel, kirjandus (10.-12.kl) 
 Võikar, Anneli  majandusõpetus (12.kl) 

 

 

 

 

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: