Muutused bussiliikluses

2015. aasta algusest on muutunud mitmete liinide numbrid, marsruudid ja peatuste läbimisajad.
Praeguseks on kõik sõiduplaanid kättesaadavad infoportaalis www.peatus.ee ning sealse info õigsuse eest vastutab Tartu Maavalitsus. Palume kõigil kontrollida oma peatuse väljumisaegasid otse internetist.
Kõik uue liinivõrgu reisid on mõeldud kasutamiseks nii õpilastele kui ka tavareisijatele. Sellest
tulenevalt ei ole võimalik liinivõrgus teha erakorralisi muudatusi seoses õppeveerandi algamisest
või lõppemisest tulenevate tunniplaani muudatustega.