MTÜ Toetuspunkt annab välja matemaatika õppimise toetusi

11. märtsil 2022

Septembris 2021 avati Lähte Ühisgümnaasiumi õuel matemaatikaõpetajate Aino Tootsi ja Endel Nassari mälestuseks pingid. Õpetaja Nassari pingil on plaat tema ütlusega: „Matemaatika – see on imelihtne“. Pinkidele tehtud annetuste jäägist lõi MTÜ Toetuspunkt fondi Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste matemaatika õppimise toetamiseks.

MTÜ Toetuspunkt annab välja matemaatika õppimise toetusi
Legendaarsete matemaatikaõpetajate Aino Tootsi ja Endel Nassari mälestuspinkide avamine Lähte ÜG ees.
MTÜ Toetuspunkt annab välja kolme liiki toetusi:
1. Õpilase toetus. Lähte Ühisgümnaasiumi õpilane saab taotleda toetust ülikooli korraldatava matemaatika valdkonna kursuse osalustasu maksmiseks. Kursus, millel taotleja osaleb, võib olla läbi viidud kontakt- või hübriidõppe vormis mõnes Eesti ülikoolis või virtuaalõppena Eesti või mõne teise riigi ülikoolis.
 
2. Õpetaja toetus. Diplomeeritud õpetaja saab taotleda toetust Lähte Ühisgümnaasiumi õpilastele matemaatika lisatundide andmiseks. Kui taotleja on Lähte Ühisgümnaasiumi õpetaja, määrab tema ise lisatundide eesmärgi ja sihtgrupi, kui taotleja ei ole Lähte Ühisgümnaasiumi õpetaja, määrab lisatundide eesmärgi ja sihtgrupi kool. Lisatunnid tuleb läbi viia regulaarselt piiritletud ajaperioodi jooksul.
 
3. Juhendaja toetus: Nooruk vanuses 16–19 aastat saab taotleda toetust matemaatika konsultatsioonide läbiviimiseks Lähte Ühisgümnaasiumi õpilasele. Iga juhendatud tunni kohta antakse toetust kuni 20 eurot. Juhendaja võib olla, kuid ei pea olema Lähte Ügisgümnaasiumi õpilane. Juhendaja peab taotlemisel esitama oma matemaatikaõpetaja soovituse.
 
Toetusi antakse välja jooksvalt kuni fondi võimaluste lõppemiseni. Taotlusi ootame aadressil .  Lisainfo: 53 424 504.
Taotluses palume kirjeldada järgmist: toetuse saamise eesmärk, plaanitavad tegevused, tegevuse periood ja toetuse summa põhjendus, konkreetse toetuse juures nõutud lisad. Lisada taotleja lühike CV ja kontaktandmed (mobiiltelefon, e-mail).
 
Taotluse vaatab läbi komisjon koosseisus Helmer Jõgi (Jaan Poska gümnaasium), Üllar Loks (Lähte Ühisgümnaasium), Kaja Randviir (MTÜ Toetuspunkt), Tiina Tambaum (MTÜ Toetuspunkt).
 
Kõik toetuse saajad esitavad kolme nädala jooksul pärast tegevusperioodi lõppu tehtud töö aruande. Aruandes kirjeldab taotleja, kuidas eesmärk täideti. Juhendaja toetuse saanud nooruk esitab lisaks aruandele ka enesearengu ülevaate, mille kinnitab tema matemaatikaõpetaja. Õpilase toetuse saaja esitab koos aruandega kursuse läbimist kinnitava tunnistuse.
 
Õpilase toetus makstakse välja pärast seda, kui komisjon on taotluse rahuldanud. Kui õpilase toetuse saaja ei läbi kursust, milleks ta toetust küsis, peab ta toetuse täies ulatuses tagasi maksma.
Õpetaja toetus ja juhendaja toetus makstakse välja pärast tegevuste lõppu, kui komisjon on aruande kinnitanud. Kui toetuse eesmärke ei ole saavutatud, siis MTÜ Toetuspunkt taotlejale toetust välja ei maksa.
pdf (.pdf 0,5Mb).