MP Tempera MTÜ

MP Tempera MTÜ asutasid Maie sõbrad Maie elutöö jätkamiseks 2004. aasta oktoobris. Ühingu eesmärkideks on: 

• Maie Paju nimelise stipendiumi väljaandmine; 
• kunsti-, kultuuri- ja haridusprojektide arendamine ja elluviimine; 
• rahvuskultuuri toetamine; 
• koolituste, seminaride, õppereiside korraldamine; 
• osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides, mis seonduvad p 1-5 nimetatud eesmärkidega. 

MTÜ on vahendanud soovijateni Maie lahkumise järel jäänud maale, mis on eelnevalt mälestuse hoidmiseks digitaliseeritud (vaata maaligaleriid). Selleks on korraldatud ka kaks pühendusnäitust (Kõrveküla raamatukogus ja Äksi raamatukogus), kolmas toimub tänavu suvel Tartus. 

Maie Paju nimeline stipendium antakse alates õppeaastast 2004./2005. välja iga aasta märtsikuus ning seda saavad taotleda üksnes Lähte kooli õpilased. Maie hoolis alati oma õpilastest, aitas kaasa nende kunstilisele ja kultuurilisele eneseharimisele, silmaringi laiendamisele, aktiivse eluhoiaku kujunemisele ja suunas neid tegelema eri kunstiliikidega. Just need on ka stipendiumi eesmärgid.