MP Tempera MTÜ

MP Tempera MTÜ asutasid Maie sõbrad Maie elutöö jätkamiseks 2004. aasta oktoobris. Ühingu eesmärkideks oli:

• Maie Paju nimelise stipendiumi väljaandmine; 
• kunsti-, kultuuri- ja haridusprojektide arendamine ja elluviimine; 
• rahvuskultuuri toetamine; 
• koolituste, seminaride, õppereiside korraldamine; 
• osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides, mis seonduvad p 1-5 nimetatud eesmärkidega. 

MTÜ on vahendanud soovijateni Maie lahkumise järel jäänud maale, mis on eelnevalt mälestuse hoidmiseks digitaliseeritud (vaata maaligaleriid). Selleks on korraldatud ka kolm pühendusnäitust. 

Maie Paju nimeline stipendium anti välja alates õppeaastast 2004/2005 iga aasta märtsikuus ning seda said taotleda üksnes Lähte kooli õpilased. Maie hoolis alati oma õpilastest, aitas kaasa nende kunstilisele ja kultuurilisele eneseharimisele, silmaringi laiendamisele, aktiivse eluhoiaku kujunemisele ja suunas neid tegelema eri kunstiliikidega. Just need olid ka stipendiumi eesmärgid. 

Tänaseks on stipendiumi väljaandmine lõpetatud. 

Me täname kõiki, kes nende aastate jooksul on andnud oma panuse Maie Paju stipendiumi fondi.