Lügemiku toimetus kuulutab välja arvamuslugude konkursi

31. jaan. 2014

7.- 12. klasside õpilastele teemal "Mis vaevab/rõõmustab Sinu südant, Lähte kooli õpilane?"

Arvamusloo eesmärgid on järgmised: kajastada ning põhjendada kirjutaja seisukohti ning panna lugeja kaasa mõtlema. Arvamuslugu sarnaneb arutleva  koolikirjandiga.

Arvamuslugude minimaalne sõnade arv on 250 ning maksimaalne 500. Väljaprinditud lood tuleb toimetada 28. veebruariks 2014. aastal juhtmiskeskuses olevasse karpi, kus on peal märksõna "arvamuslugu", või õpetaja Gerli Loki kätte.

Tulemused avalikustatakse 14. märtsil ning parimad autorid saavad auhinnad. Auhinnad antakse välja 7.-9. klasside ning 10.-12. klasside arvestuses. Parimad lood avaldatakse Lügemikus ning kõik laekunud tööd pannakse üles koolimaja A-korpuse 2. korrusele.

Hindamiskomisjoni kuuluvad 12. meediaklassi õpilased Ivika Lehtsalu, Laura Kivijärv, Aveli Koitsaar, õpetajad Ilona Võik, Gerli Lokk, Elo Kaart, Triin Nagel ning Anneli Kumar.