Leiutajate konkursi juhend

Konkursile tuleb esitada:
1. Leiutise joonis või joonistus.  Esitada  paberil*.
Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Paberil esitatava konkursitöö tagumisele küljele tuleb märkida töö pealkiri, autori andmed (nimi, klass, postiaadress, e-posti aadress ja telefon; kui juhendaja on olemas, siis juhendaja nimi, töökoht, e-posti aadress ja telefon.

NB! *Paberil ei ole vaja esitada seda töö joonist/joonistust, mis on valminud arvutis.( siis peab viitama sellele)

2. Leiutise kirjeldus. Esitada  paberil*.
*Paberil esitada ainult sel juhul, kui kirjeldus on käsitsi kirjutatud; arvutis trükitud kirjeldust välja trükkida ei ole vaja.

• 1.–9. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi.Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge.
 Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).


• 10.–12. klassi õpilased kirjeldavad 5–10 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi koos selle probleemi olemasolu kinnitava taustmaterjaliga (kirjanduse jm allikate v materjalide põhjal);
  b) lahenduse/idee tööpõhimõtet ja selle teostatavust (milliseid tehnoloogilisi lahendusi selleks oleks vaja jms):
  c) leiutise/idee kasutajat e sihtgruppi.
Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
3. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutiprogramm vms).

Auhindamine:
Autasustakse iga kooliastme parimat tööd.
Komisjon annab soovitusi tööde suunamiseks vabariiklikule konkursile.

Leiutajate konkursi ajakava:
 9. september  -     õpilasi teavitatakse klassijuhataja tunnis algavast konkursist
11.september  -     konkursi plakat toimuva võistluse kohta jagatakse klassidesse
16. september -     4. -12. klassides valitakse 1 õpilane  töid hindavasse ¾üriisse
30.september  -     tööd esitakse ja kogutakse klassijuhatajate kooli sekretäri kätte
 5. oktoober    -     ¾ürii kuulutab välja parimad tööd, mis suunatakse vabariiklikule konkursile
16.oktoober     -     parimate autasustamine