Lastevanemate üldkoosolekud 4. ja 6. oktoobril

28. sept. 2016

4. oktoober 2016 a. kell 17.30

1. ja 2. kooliaste (1.-6.kl)  

Päevakord:
1. Hoolekogu aruanne
2. Kujundav hindamine
3. Üleminek Stuudiumile

 

6. oktoober 2016 a. kell 17.30 

3. kooliaste ja gümnaasium (7.-12.kl)

Päevakord:
1. Kooli hindamisjuhend
2. Gümnaasiumi õppesuunad ja õppeplaan
3. Hoolekogu aruanne
4. Üleminek Stuudiumile
5. Kooli kodukord