Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Lapsevanemale

Koosolek 1. klassi astuvate laste vanematele toimub 29. augustil algusega kell 18.00 C-korpuses.        Koolivormi tellimisest esimesele kooliastmele (1.-3.kl) Lähte Ühisgümnaasiumi algklasside osas on soov hakata kandma koolivormi. Vorm aitab luua oma kooli tunnet, loob ühtse pere ning annab koolile oma näo. Koostöös koolivormide tootjatega on valminud näidised, millega 1. kooliastme lapsevanemad saavad tutvuda Stuudiumi vahendusel. Võimalus on valida sinise ja kollase polosärgi vahel ning jaki ja vesti vahel. Tütarlastele pakutakse lisaks ka seelikut. Kooli sümboolika on rõivastele tikitud. Selleks tuleb siseneda kodulehele www.koolivorm.ee, mille vasakus servas leiab juhendi tellimuse vormistamiseks. Tellimiseks tuleb logida sisse kodulehe paremas ülemises nurgas.kasutajanimi: lähteparool: kool   Head tutvumist näidistega ja edukat tellimist!         Lapsevanematele mõeldud koolitusportaalis tuntakse enim huvi kasvatusteemade vastu Üle poole aasta tegutsenud lastevanematele suunatud koolituste veebilehel tuntakse kõige rohkem huvi laste kasvatuslikke teemasid käsitlevate loengute vastu. Tänavu kevadel kodanikualgatusena tegevust alustanud veebileht on loodud vanemate teadlikkuse tõstmiseks laste tervise ja kasvatamise teemadel. Tegemist on ainsa lastevanematele veebipõhiseid koolitusi pakkuva veebilehega Eestis, kus oma teadmisi jagavad tunnustatud lastearstid ja kasvatusteaduste spetsialistid. Veebikoolituste looja  Anneli Pärlini sõnul ei ole paljudel vanematel võimalik ajanappuse tõttu sellistel koolitustel füüsiliselt kohal käia. "Lisaks ajanappusele on mõnikord teemagi tundlik, mida ei soovita ehk laiema publikuga jagada, ja seetõttu on interneti vahendusel kättesaadavad koolitused hea lahendus," rääkis Pärlin. Kõige enam on tänaseks vaadatud just kasvatusteemalisi loenguid. "Meie kõige populaarsem loeng käsitleb käitumisprobleeme, kus eripedagoog-kasvatusnõustaja Lii Lilleoja räägib, mis võib olla nende probleemide põhjuseks ja millal peaks abi otsima. Et just see loeng meil kõige populaarsemaks on osutunud, viitab ka meedias palju räägitud käitumisraskuste kasvule. Aga mis ehk veelgi tähtsam - see viitab lastevanemate teadlikkuse tõstmise vajalikkusele. Omaltpoolt püüamegi läbi videoloengute olla lapsevanemate kõrval ja tõsta teadlikkust nii käitumisprobleemidest kui muudes kasvatuslikes ja lapse tervise küsimustes“  märkis Anneli Pärlin. Koolituste teemakäsitlused on teaduspõhised, kus oma teadmisi jagavad Eesti tunnustatud meditsiini ja kasvatusteaduste valdkondade spetsialistid. Peamiseks partneriks laste füüsilist tervist ja toitumist puudutavate koolituste valmimisel on Eesti Lastearstide Selts ning kasvatusteemaliste loengute puhul Perekasvatuse Instituut. Pärlini sõnul on hetkel käimas uute koolitusteemade kaardistamine ning kõik vanemad on oodatud teemade osas oma arvamust avaldama veebilehel vanemakoolitused.ee. Vanemakoolitused.ee koolitusportaali loomist toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Jätkusuutlikkuse tagamiseks on iga kuni 45-minutilise loengu hinnaks 5 eurot. Vanemakoolitused on veebipõhine koolitusportaal lastevanematele laste tervise ja kasvatuse teemadel. Vanemakoolitused.ee MTÜ Hiirekese Mängutuba    UUS RAAMAT TEIE LUGEMISLAUALE 1. novembrist, on eesti keeles kättesaadav uus, kiindumusteoorial põhinev ja lähisuhteid käsitlev raamat "8 NURGAKIVI PARIMATE SUHETE VUNDAMENDIS".Raamatu autor on pikaaegse kogemusega terapeut ja koolitaja Daniel A. Hughes. See on raamat, mis toob kiindumusteooria põhitõed meie igapäevaellu. Meie suhete olemuse, nende arenemise ning meie ja teiste ajude sünergia mõistmises on alanud revolutsioon. Seda valdkonda tuntakse kiindumusteooriana ja siiani on enamus tipptasemel teadmisi kirja pandud "teaduskeeles" ja suunatud neuroloogidele, psühholoogidele ning muudele erialaspetsialistidele. Selles raamatus selgitab pikaaegse kogemusega terapeut ja kiindumussuhte häirete spetsialist Daniel A. Hughes teadustöid lahti nii, et see oleks ühtviisi mõistetav nii spetsialistidele kui tavalugejatele. Kokkuvõte teooriast ja ajuteadusest, mis toetavad meie suutlikkust luua suhteid, näitab oskuslikult, kuidas meist võivad saada paremad sõbrad, abikaasad, õed-vennad ja lapsed. Kõigile, keda huvitab, kuidas arendada sisukaid uusi suhteid või kuidas süvendada ja rikastada olemasolevaid, on see raamat kõikehõlmav. Võib isegi öelda, et see raamat on järgmine samm peale lapsepõlves olulise kiindumussuhte arenemise mõistmise ja otsekui järg meie MTÜ poolt välja antud N.P. Rygaardi raamatule "Kiindumushäirega laps". Raamatus "8 NURGAKIVI PARIMATE SUHETE VUNDAMENDIS" tõstatuvad küsimused, et mis saab edasi, kui inimene on juba täiskasvanud ja omab väljakujunenud kiindumusmustreid ja kiindumuskäitumist? Kas siin on võimalik meie suhete kvaliteedi parandamiseks midagi teha ja kuidas? Raamatust leiab mõtteainet ja lihtsaid, kuid samas tõhusalt toimivaid näpunäiteid iga lugeja. MTÜ Igale Lapsele Pere poolt välja antud erialasest kirjandusest on veel võimalik tellida järgnevaid raamatuid:"Poiss, keda kasvatati nagu koera" "Kiindumushäirega laps - praktilise teraapia käsiraamat"- eesti keeles või vene keeles"Sild üle rahutu vee" Kõik raamatud on hinnaga 25 eur/tk, lisandub postikulu.Tellimuse saate esitada siin: www.kasupered.ee    Uuring DIGILAPSÜha enam teeb muret laste ja noorte liigne kiindumus arvutitegevustesse. Uuringu DIGILAPS raames on välja töötatud soovitused, kuidas märgata ja mida teha laste ja noorte digisõltuvuse korral.Need soovitused leiate siit.  DIGILAPS (.pdf 0,2Mb).   KAITSE OMA LAST! Kuna last võib füüsiliselt ohustada võõras või tuttav täiskasvanu, tuleb lapsele õpetada, kuidas enda eest seista. On erinevate hälvete ja häiretega inimesi, nt ekshibitsionistid (rahvakeeli: liputaja), pedofiilid (kommionud) ning alkoholijoobes isikud, kes ei kontrolli oma käitumist ja kes on lastele ohtlikud. Kuidas käitub vastutustundlik täiskasvanu? Märka üksi kõndivat ja murelikku last ning püüa teda aidata. Selline laps on hirmul ja kaitsepositsioonis ning vanemad võivad olla keelanud tal võõrastega rääkida. Tutvusta ennast. Tuleta lapsele meelde, et ta helistaks oma vanematele või helista ise politseisse. Ole lapse kõrval kuni on kindel, et temaga on taas mõni pereliige või tuttav inimene. (Kiirabi vajaduse korral helista 112) Ennetustöö algab kodust ja seejuures on oluline, kuidas lapsevanemad omavahelistes vestlustes asjadest räägivad ja kuidas neid teemasid lastele esitatakse. Ka koduseinte vahel peab täiskasvanute vaheline arutelu jääma delikaatseks. Lapsed panevad ka mänguhoos või oma tegemistesse süvenenult paljut tähele ning võivad kuuldut valesti tõlgendada, sh võib laps ka kuuldust traumeeritud saada. Ei tasu unustada, et enamus täiskasvanuid on laste suhtes siiski heasoovlikud! Konkreetseid soovitusi kaitsmaks lapsi probleemide eest leiate alloleval lingil klikkides.   Kaitse oma last (.pdf 0,6Mb).   Vastuvõtt kooliKooli vastuvõtu kohta leiate üldinfot "Kool" => "Vastuvõtt kooli"Vastuvõtutingimused on täpsemalt sätestatud "Dokumendid" => "Vastuvõtu kord ja tingimused" Osale kooli juhtimisesVõimalus osaleda hoolekogu töös "Juhtimisstruktuur" => "Hoolekogu"Õpetajate ja juhtkonna kontaktid leiate lehel "Kool" => "Inimesed" Lastevanemate koosolekudÜldkoosoleku toimumisaja avaldame "Kool" => "Uudised" all Õppetöö korraldus Kõige täpsem info on alati leitav sektsioonis "Õppetöö". HuvitegevusÜlevaate võimalustest harrastustega tegelemiseks leiate "Huvitav" => "Huvitegevus koolis"Samuti "Huvitav" => "Muusikakool"või                   => "Spordikool"või hoopis         => "Lähte lähikond"  Koosolek 1. klassi astuvate laste vanematele toimub 29. augustil algusega kell 18.00 C-korpuses.        Koolivormi tellimisest esimesele kooliastmele (1.-3.kl) Lähte Ühisgümnaasiumi algklasside osas on soov hakata kandma koolivormi. Vorm aitab luua oma kooli tunnet, loob ühtse pere ning annab koolile oma näo. Koostöös koolivormide tootjatega on valminud näidised, millega 1. kooliastme lapsevanemad saavad tutvuda Stuudiumi vahendusel. Võimalus on valida sinise ja kollase polosärgi vahel ning jaki ja vesti vahel. Tütarlastele pakutakse lisaks ka seelikut. Kooli sümboolika on rõivastele tikitud. Selleks tuleb siseneda kodulehele www.koolivorm.ee, mille vasakus servas leiab juhendi tellimuse vormistamiseks. Tellimiseks tuleb logida sisse kodulehe paremas ülemises nurgas.kasutajanimi: lähteparool: kool   Head tutvumist näidistega ja edukat tellimist!         Lapsevanematele mõeldud koolitusportaalis tuntakse enim huvi kasvatusteemade vastu Üle poole aasta tegutsenud lastevanematele suunatud koolituste veebilehel tuntakse kõige rohkem huvi laste kasvatuslikke teemasid käsitlevate loengute vastu. Tänavu kevadel kodanikualgatusena tegevust alustanud veebileht on loodud vanemate teadlikkuse tõstmiseks laste tervise ja kasvatamise teemadel. Tegemist on ainsa lastevanematele veebipõhiseid koolitusi pakkuva veebilehega Eestis, kus oma teadmisi jagavad tunnustatud lastearstid ja kasvatusteaduste spetsialistid. Veebikoolituste looja  Anneli Pärlini sõnul ei ole paljudel vanematel võimalik ajanappuse tõttu sellistel koolitustel füüsiliselt kohal käia. "Lisaks ajanappusele on mõnikord teemagi tundlik, mida ei soovita ehk laiema publikuga jagada, ja seetõttu on interneti vahe Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best web hosting and see what they really offer
Lapsevanemale
Lapsevanemale
Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best web hosting and see what they really offer I was really confused, because did not understand best hosting web but after reading araweb.co.uk article site I have much better understanding the whole concept. Sweet knowledge about hosting web top learn read more it is interesting because best web hosting website they describe is really informative and in depth overview of absolute quality everyday usage is really what matters. Therefore see web hosting in the UK and find your way. sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Lapsevanemale Lapsevanemale

Lapsevanemale

Lapsevanemale

Koosolek 1. klassi astuvate laste vanematele toimub 29. augustil

algusega kell 18.00

C-korpuses. 

 

 

 

 

 

Lapsevanemale

 

Koolivormi tellimisest esimesele kooliastmele (1.-3.kl)

 

Lähte Ühisgümnaasiumi algklasside osas on soov hakata kandma koolivormi. Vorm aitab luua oma kooli tunnet, loob ühtse pere ning annab koolile oma näo. Koostöös koolivormide tootjatega on valminud näidised, millega 1. kooliastme lapsevanemad saavad tutvuda Stuudiumi vahendusel.


Võimalus on valida sinise ja kollase polosärgi vahel ning jaki ja vesti vahel. Tütarlastele pakutakse lisaks ka seelikut. Kooli sümboolika on rõivastele tikitud.


Selleks tuleb siseneda kodulehele www.koolivorm.ee, mille vasakus servas leiab juhendi tellimuse vormistamiseks. Tellimiseks tuleb logida sisse kodulehe paremas ülemises nurgas.

kasutajanimi: lähte

parool: kool 

  

Head tutvumist näidistega ja edukat tellimist!

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsevanematele mõeldud koolitusportaalis tuntakse enim huvi kasvatusteemade vastu

Üle poole aasta tegutsenud lastevanematele suunatud koolituste veebilehel tuntakse kõige rohkem huvi laste kasvatuslikke teemasid käsitlevate loengute vastu.

Tänavu kevadel kodanikualgatusena tegevust alustanud veebileht on loodud vanemate teadlikkuse tõstmiseks laste tervise ja kasvatamise teemadel. Tegemist on ainsa lastevanematele veebipõhiseid koolitusi pakkuva veebilehega Eestis, kus oma teadmisi jagavad tunnustatud lastearstid ja kasvatusteaduste spetsialistid.

Veebikoolituste looja  Anneli Pärlini sõnul ei ole paljudel vanematel võimalik ajanappuse tõttu sellistel koolitustel füüsiliselt kohal käia. "Lisaks ajanappusele on mõnikord teemagi tundlik, mida ei soovita ehk laiema publikuga jagada, ja seetõttu on interneti vahendusel kättesaadavad koolitused hea lahendus," rääkis Pärlin.

Kõige enam on tänaseks vaadatud just kasvatusteemalisi loenguid. "Meie kõige populaarsem loeng käsitleb käitumisprobleeme, kus eripedagoog-kasvatusnõustaja Lii Lilleoja räägib, mis võib olla nende probleemide põhjuseks ja millal peaks abi otsima. Et just see loeng meil kõige populaarsemaks on osutunud, viitab ka meedias palju räägitud käitumisraskuste kasvule. Aga mis ehk veelgi tähtsam - see viitab lastevanemate teadlikkuse tõstmise vajalikkusele. Omaltpoolt püüamegi läbi videoloengute olla lapsevanemate kõrval ja tõsta teadlikkust nii käitumisprobleemidest kui muudes kasvatuslikes ja lapse tervise küsimustes“  märkis Anneli Pärlin.

Koolituste teemakäsitlused on teaduspõhised, kus oma teadmisi jagavad Eesti tunnustatud meditsiini ja kasvatusteaduste valdkondade spetsialistid. Peamiseks partneriks laste füüsilist tervist ja toitumist puudutavate koolituste valmimisel on Eesti Lastearstide Selts ning kasvatusteemaliste loengute puhul Perekasvatuse Instituut.

Pärlini sõnul on hetkel käimas uute koolitusteemade kaardistamine ning kõik vanemad on oodatud teemade osas oma arvamust avaldama veebilehel vanemakoolitused.ee.

Vanemakoolitused.ee koolitusportaali loomist toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Jätkusuutlikkuse tagamiseks on iga kuni 45-minutilise loengu hinnaks 5 eurot.

Vanemakoolitused on veebipõhine koolitusportaal lastevanematele laste tervise ja kasvatuse teemadel.
Vanemakoolitused.ee
MTÜ Hiirekese Mängutuba

 

 

 

Lapsevanemale
Lapsevanemale

UUS RAAMAT TEIE LUGEMISLAUALE

 

1. novembrist, on eesti keeles kättesaadav uus, kiindumusteoorial põhinev ja lähisuhteid käsitlev raamat 

"8 NURGAKIVI PARIMATE SUHETE VUNDAMENDIS".

Raamatu autor on pikaaegse kogemusega terapeut ja koolitaja Daniel A. Hughes. See on raamat, mis toob kiindumusteooria põhitõed meie igapäevaellu. Meie suhete olemuse, nende arenemise ning meie ja teiste ajude sünergia mõistmises on alanud revolutsioon. Seda valdkonda tuntakse kiindumusteooriana ja siiani on enamus tipptasemel teadmisi kirja pandud "teaduskeeles" ja suunatud neuroloogidele, psühholoogidele ning muudele erialaspetsialistidele. Selles raamatus selgitab pikaaegse kogemusega terapeut ja kiindumussuhte häirete spetsialist Daniel A. Hughes teadustöid lahti nii, et see oleks ühtviisi mõistetav nii spetsialistidele kui tavalugejatele. Kokkuvõte teooriast ja ajuteadusest, mis toetavad meie suutlikkust luua suhteid, näitab oskuslikult, kuidas meist võivad saada paremad sõbrad, abikaasad, õed-vennad ja lapsed. Kõigile, keda huvitab, kuidas arendada sisukaid uusi suhteid või kuidas süvendada ja rikastada olemasolevaid, on see raamat kõikehõlmav.

Võib isegi öelda, et see raamat on järgmine samm peale lapsepõlves olulise kiindumussuhte arenemise mõistmise ja otsekui järg meie MTÜ poolt välja antud N.P. Rygaardi raamatule "Kiindumushäirega laps".
Raamatus "8 NURGAKIVI PARIMATE SUHETE VUNDAMENDIS" tõstatuvad küsimused, et mis saab edasi, kui inimene on juba täiskasvanud ja omab väljakujunenud kiindumusmustreid ja kiindumuskäitumist? Kas siin on võimalik meie suhete kvaliteedi parandamiseks midagi teha ja kuidas? Raamatust leiab mõtteainet ja lihtsaid, kuid samas tõhusalt toimivaid näpunäiteid iga lugeja.

MTÜ Igale Lapsele Pere poolt välja antud erialasest kirjandusest on veel võimalik tellida järgnevaid raamatuid:

"Poiss, keda kasvatati nagu koera" 

"Kiindumushäirega laps - praktilise teraapia käsiraamat"- eesti keeles või vene keeles

"Sild üle rahutu vee"

Kõik raamatud on hinnaga 25 eur/tk, lisandub postikulu.

Tellimuse saate esitada siin: www.kasupered.ee

 

 

 

Uuring DIGILAPS

Üha enam teeb muret laste ja noorte liigne kiindumus arvutitegevustesse. Uuringu DIGILAPS raames on välja töötatud soovitused, kuidas märgata ja mida teha laste ja noorte digisõltuvuse korral.

Need soovitused leiate siit. 

pdf DIGILAPS (.pdf 0,2Mb).

 

 

KAITSE OMA LAST!

 

Kuna last võib füüsiliselt ohustada võõras või tuttav täiskasvanu, tuleb lapsele õpetada, kuidas enda eest seista. On erinevate hälvete ja häiretega inimesi, nt ekshibitsionistid (rahvakeeli: liputaja), pedofiilid (kommionud) ning alkoholijoobes isikud, kes ei kontrolli oma käitumist ja kes on lastele ohtlikud.

 

Kuidas käitub vastutustundlik täiskasvanu?
Märka üksi kõndivat ja murelikku last ning püüa teda aidata. Selline laps on hirmul ja kaitsepositsioonis ning vanemad võivad olla keelanud tal võõrastega rääkida.
Tutvusta ennast.
Tuleta lapsele meelde, et ta helistaks oma vanematele või helista ise politseisse.
Ole lapse kõrval kuni on kindel, et temaga on taas mõni pereliige või tuttav inimene.
(Kiirabi vajaduse korral helista 112)
Ennetustöö algab kodust ja seejuures on oluline, kuidas lapsevanemad omavahelistes vestlustes asjadest räägivad ja kuidas neid teemasid lastele esitatakse. Ka koduseinte vahel peab täiskasvanute vaheline arutelu jääma delikaatseks.
Lapsed panevad ka mänguhoos või oma tegemistesse süvenenult paljut tähele ning võivad kuuldut valesti tõlgendada, sh võib laps ka kuuldust traumeeritud saada.
Ei tasu unustada, et enamus täiskasvanuid on laste suhtes siiski heasoovlikud!

 

Konkreetseid soovitusi kaitsmaks lapsi probleemide eest leiate alloleval lingil klikkides.

 

 

pdf Kaitse oma last (.pdf 0,6Mb).
 

 

Vastuvõtt kooli

Kooli vastuvõtu kohta leiate üldinfot "Kool" => "Vastuvõtt kooli"

Vastuvõtutingimused on täpsemalt sätestatud "Dokumendid" => "Vastuvõtu kord ja tingimused"

 

Osale kooli juhtimises

Võimalus osaleda hoolekogu töös "Juhtimisstruktuur" => "Hoolekogu"

Õpetajate ja juhtkonna kontaktid leiate lehel "Kool" => "Inimesed"

 

Lastevanemate koosolekud

Üldkoosoleku toimumisaja avaldame "Kool" => "Uudised" all

 

Õppetöö korraldus

Kõige täpsem info on alati leitav sektsioonis "Õppetöö".

 

Huvitegevus

Ülevaate võimalustest harrastustega tegelemiseks leiate "Huvitav" => "Huvitegevus koolis"

Samuti "Huvitav" => "Muusikakool"

või                   => "Spordikool"

või hoopis         => "Lähte lähikond"

 

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: