Lähte kooli moto

Tegemist on Oskar Lutsu tsitaadiga “Kõik väärt unistused saavad alguse lapsepõlvest ja koolist.”, mille kasutamiseks kooli motona tegi ettepaneku praegune kooli direktor Üllar Loks.

 

Moto leidmine tuli läbi kirjanduse, meenutab Üllar Loks. Kooli juhtmõtte leidmine on päris keeruline, sest moto peab olema ühelt poolt hästi üldine ja teiselt poolt hea ning tabav ütlus. Lähte Ühisgümnaasium kaalus nii A.H.Tammsaare kui Oskar Lutsu tsitaate. Oskar Lutsu tsitaat sai valituks kuna tema tekstidest nopitud mõttekillud olid paraja pikkusega ning tabavad. Tammsaare laused on sügavamõttelised ja pikad.

 

Lähte kooli jaoks välja valitud moto on pärit Oskar Lutsu  teosest “Mälestused III”, kus ta vaatab tagasi oma koolipõlvele.

Lähte kooli moto
Kooli moto peahoone fotopannool.