Lähte kooli lipp

Lähte kooli lipp
1983.aastal lõpetanud 21. lend. Taustal Lähte Keskkooli lipp.

Lähtuvalt logost on Lähte kooli lipp ajas muutunud ühe korra. Esimene oli Lähte Keskkooli lipp vana sümboolikaga.

 

 

Kooli praegu kasutusel olev lipp valmis 2004. aastal. Raha selle jaoks koguti vilistlaste annetustest ning puuduolev osa lisati kooli eelarvest. Uus lipp õnnistati Äksi kirikus ning viidi esimest korda rahva ette kooli neljakümne viienda aastapäeva pidustustel.
Lipul ühel poolel on kujutatud suurelt kooli logo ja kooli nimetus, teisel poolel on kooli slogan.

 

 

Lähte kooli lipp
Lähte Ühisgümnaasiumi lipp.

Kooli lipp on põhiosas valge, mis sümboliseerib puhtust ning avatud võimalusi hariduse abil jõuda elus sinna, kuhu keegi oma eesmärgid on seadnud. Lipul on sinise ja mustaga logo, millel kujutatut võib käsitleda ühtpidi voorte vahel lookleva teena, mis on mõistetav kui minekut helgesse tulevikku, kus aga iga lõpetaja teed lähevad lahku. Osad ühele poole, teised teisele poole. Võimalused on avarad. Teisalt võib logolt leida voolava jõe, mis sümboliseerib teadmiste jõge. See jõgi tähendab seda, et elult ja ka koolist võetakse vastu erinevaid asju ning see mida koolis omandatakse vormib igaühe jaoks täiesti ainulaadse elukäigu. Koos motoga võibki seda logo mõista nii, et see mida keegi oma elu jooksul teeb, sõltub väga oluliselt sellest, kuidas tal elu algus ehk siis kooliaastad läinud on.

Lähte kooli lipp
Kooli moto lipu teisel poolel.