Lähte Ühisgümnaasiumi jõuluball

7. dets. 2017
Lähte Ühisgümnaasiumi jõuluball