Lähte Ühisgümnaasium

Lähte Ühisgümnaasiumi missioon on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset, võimete- ja huvidekohast haridust ning toetab harmoonilise isiksuse arengut.
 
Lähte Ühisgümnaasiumi põhiväärtused


Õppekava ellu viies lähtutakse järgmistest põhiväärtustest:
Vaimsus – oleme avatud, loovad ja konstruktiivsed, lähtume vaimsetest printsiipidest ning kaugematest eesmärkidest.
Vastutus – suhtume vastutustundlikult ümbritsevatesse inimestesse ja keskkonda, peame kinni sõlmitud kokkulepetest ja võetud kohustustest.
Koostöö – kokkulepitud eesmärkide ja põhimõtete elluviimisel teeme koostööd õpilaste, vanemate, kolleegide ja teiste huvigruppidega.
Tervis – kanname hoolt oma vaimse ja füüsilise tervise eest, toimime nii, et ei kahjustaks teiste ega enese tervist.

 

 

Kooli kantselei on avatud 27.juuni - 1.juuli kell 9.00 - 13.00. 

Pärast suvepuhkust alustab kantselei tööd 8.augustil kell 9.00 - 13.00. 

 

KAUNIST SUVE!

 

 

TOETAME

UKRAINAT

Lähte Ühisgümnaasium
Lähte Ühisgümnaasium
Lähte Ühisgümnaasium
Lähte Ühisgümnaasium