LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMI 10. kl VASTUVÕTUKATSETEST

6. aprillil 2020

Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra tõttu toimub vastuvõtt meie kooli 10. klassi uudsetel alustel, kuna viime selle läbi elektrooniliselt.

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMI 10. kl VASTUVÕTUKATSETEST

Head põhikoolilõpetajad!
Ootame oma kooli tegusaid, sihikindlaid ja enesearengust huvitatud noori. Meie koolis õpingute jätkamise otsus on tõenäoliselt teie senise elu üks tähtsamaid.

Katsetele tuleb registreeruda kuni 17. aprillini meili teel:

 teatades järgmised andmed:

  • õpilase nimi;
  • meie koolis valitud õppesuund;
  • kontaktandmed (e-posti aadress ja telefon).

 

 

 

Kandideerimise tingimused:

  • Saata 17. aprilliks elektrooniliselt 9. klassi hinneteleht (õppeaasta algusest alates) koos puudumiste ja kiitustega (PDF vorm), mille saad küsida klassijuhataja käest.
  • 17. aprilliks täita küsimustik Google Forms keskkonnas, mille lingi saadame igale kandideerijale personaalselt e-posti aadressile.
  • Osaleda kokku lepitud ajal vastuvõtu videovestlusel suhtluskeskkonnas Zoom. Vestlused toimuvad ajavahemikul 21.-24. aprillini. Teatame videovestluse aja e-posti teel ning saadame vestluse lingi ja juhendi.
  • NB! Spordisuunale kandideerijatele kehalise võimekuse katseid ei toimu!

Soovime kõigile tugevat tervist ning edukat vastuvõtukatsete sooritamist!