LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMI 10. kl VASTUVÕTUKATSETEST

Seoses eriolukorraga on hetkel ebaselge nii vastuvõtukatsete toimumisajad kui ka vastuvõtu korraldus. Suure tõenäosusega toimuvad vastuvõtukatsed elektrooniliselt ning spordisuuna kehalisi katseid ei toimu.
Kõiki katsetele registreerunuid informeerime personaalselt millal ja kuidas vastuvõtukatsed toimuvad.

NB! Vastuvõtukatsetel osalemise soov tuleb eelnevalt registreerida

e-postiga

teatades järgmised andmed:

    * õpilase nimi;

    * meie koolis valitud õppesuund;

    * kontaktandmed.

 

Vastuvõtukatsete käigus joone alla jäänud kandidaatidel on võimalus osutuda kooli vastuvõetuks, kui pingereas eespool olevate kandidaatide loobumisel vabaneb mõni õppekoht.


Vajadusel võib kool kuulutada välja järelkonkursi.

 

Kooli vastuvõetud õpilaste vanemad esitavad hiljemalt 30. juuniks järgmised dokumendid:

    - avaldus (pdf formaadis)

    - avaldus (rtf formaadis, eeltäidetav Wordis)

    - ankeet (pdf formaadis)

    - ankeet (rtf formaadis, eeltäidetav Wordis)

    - sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)

    - ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist

    - foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm

    - põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)

 

Vastu ei võeta õpilasi, kelle lõputunnistusel on puudulik hinne või kelle käitumine on mitterahuldav.

Alla 18-aastaste õpilaste puhul allkirjastab avalduse ja ankeedi vanem.