Koolituspakkumine lapsevanematele

15. sept. 2014

Oodatud on eelkõige LAPSEVANEMAD, kelle lastel on probleeme käitumise ja õiguskuulekusega.

Koolitust viivad läbi MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem litsentseeritud koolitajad Aila Rajasalu ja Heidi Hansar. Koolitus toimub aktiivõppe meetodil kinnises rühmas, kus on korraga kuni 12 osalejat. Koostöös Tartu Linnavalitsusega on 2014. aastal võimalik koolitust pakkuda piiratud arvule osalejatele tasuta.

Mida teeme?
Arutleme erinevatel laste arenguvajadusi puudutavatel teemadel ning anname teadmisi ja näpunäiteid, kuidas olukorda soovitud suunas muuta.
Vajadusel kutsume koos meiega arutlema erinevaid spetsialiste. Näiteks psühholoog, kooli esindaja (direktor, sotsiaalpedagoog, õpetaja), lastekaitse spetsialist, noorsootöötaja, noorsoopolitseinik, alaealiste komisjoni liige jt.
Teemad, mida käsitleme: kiindumus, enesekehtestamine, distsipliin, jt lapse arengut ja käitumist mõjutavad tegurid.
Koolitus kestab 10 nädalat, ca 4 tundi korraga. Täpsema ajakava paneme paika koos osalejatega.
Koolitus toimub perede arendamise- ja toetamise mudeli (PRIDE) järgi, mis on loodud parendamaks lapsevanemate toimetulekut erinevas vanuses laste kasvamisel ette tulevate probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.
Programmi eesmärgiks on läbi koolituse, praktiliste harjutuste ja supervisiooni (nõustamise) anda peredele olulisi teadmisi, mille omandamine on vajalik edukaks lapsevanemaks kujunemisel.  
Täpsemalt on võimalik lugeda koolitajate ja MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem kohta meie kodulehelt: http://www.mtycarpediem.eu/

Kontakt:  Aila Rajasalu, telefon 509 0680,