Koolitöö jätkumine alates 18. maist

15. mail 2020

Alates 18. maist algab taas tegevus ka Lähte Ühisgümnaasiumis. Paraku mitte kõigi jaoks vaid üksnes osadele. Nimelt kutsutakse koolimajja kontaktõppele õpilased, kes kindlasti vajavad konsultatsioone otsekontaktis õpetajatega ja seda järgmistes ainetes :
· eesti keel
· matemaatika
· võõrkeeled (inglise keel, vene keel, saksa keel)
· loodusained (füüsika, keemia, bioloogia)
Põhjuseks on vajadus tagada terviseohutus kõigile koolihoonetes viibijatele.

Koolitöö jätkumine alates 18. maist

Ühel õpilasel on kontaktõppe konsultatsioonid kõige rohkem kolmes aines. Teistes õppeainetes jätkub distantsõpe senisel viisil ning seda kuni kooliaasta lõpuni.

 

Kontaktõpe kooliastmete lõikes:

I kooliaste - alates 18. maist toimuvad kohtumised klassijuhatajaga (õpilane+ vanem) hajutatud graafiku alusel tavaliselt iga päev kuni kella 14.00-ni

II kooliaste – kontaktõppel osalevad üksikud õpilased, kellel on distantsõppel ilmnenud raskusi või peavad parandama hindeid

III kooliaste - kontaktõppel osalevad üksikud õpilased, kellel on distantsõppel ilmnenud raskusi või peavad parandama hindeid. 8. klassi õpilased kaitsevad oma loovtöid.

Gümnaasium - kontaktõppel osalevad üksikud õpilased, kellel on distantsõppel ilmnenud raskusi või peavad parandama hindeid. 11. klassi õpilased kaitsevad oma uurimistöid. 12. klass teeb riigieksameid.

 

Õpilased, keda oodatakse kontaktõppele saavad klassijuhatajalt teavituskirja. Sama kirja saavad ka lapsevanemad. Lapsevanemad peavad koheselt informeerima kooli, kui nad pole nõus last kontaktõppele lubama.

Kontaktõppe päevad on:  

  • teisipäev, 19. mai
  • reede, 22. mai
  • esmaspäev, 25. mai
  • neljapäev, 28. mai

Teistel koolipäevadel toimub üksnes distantsõpe.

 

8. klasside loovtööde kaitsmine toimub 26.-27. mai.

11. klassi uurimistööde kaitsmine toimub 1.-4. juuni.

NB! Kaitsmisel esitatavad slaidiesitlused tuleb saata hiljemalt kaitsmisele eelnevaks kuupäevaks kooli e-posti aadressile: