Kooli jõulupeod

7. dets. 2017
Kooli jõulupeod

Lähte Ühisgümnaasiumi jõulupidude toimumise ajad

 

15. detsembril algusega kell 19.00 

9.-12.kl õpilastele jõuluball teemal "Eesti Vabariik 100"

 

20. detsembril algusega kell 17.00

jõulupidu põhikooli 4.-8.kl õpilastele

teema: "JÕULUD 3017"

 

22. detsembril algusega kell 11.30

jõulupidu 1.-3. kl õpilastele