Kes oli Maie Paju?

Kes oli Maie Paju?

 

Maie Paju sündis 18. märtsil 1939 Narvas. Pere pages sõjakeerise eest Rakvere maile Vatku külla vanaema juurde. Maie koolitee algas Võipere 7-klassilises koolis, mille ta lõpetas 1954. aastal. Haridustee jätkus Rakvere Pedagoogilises Koolis, kus ta valis juba teadlikult õpetaja elukutse. Rakvere kooli likvideerimise järel (1956) jätkas ta õpinguid Tartu Pedagoogilises Koolis, kust sai algklassiõpetaja kutse (1958). Seejärel viis pedagoogitöö ta edasi Jõgeva- ning hiljem Tartumaale. Aastal 1981 sai Maie Tallinna Pedagoogilisest Ülikoolist algklasside ja kunstiõpetaja kutse, seda juba õpetajatöö kõrvalt Lähte Keskkoolis. Maie Paju valimine Aasta Õpetajaks (1994) on ühele pedagoogile suurimaks tunnustuseks ta kolleegidelt ja õpilastelt. Oma elu viimased 25 aastat elas Maie Lähtel ja töötas Lähte Ühisgümnaasiumis.

Maie Paju suri 22. mail 2004.

 

 

Tänukirjad, preemiad

1983 haridusministri tänukiri õpilaste eduka esinemise eest vabariiklikul õpilastööde näitusel
1983 EKP Tartu rajoonikomitee esimehe aukiri eduka töö eest noorsoo kommunistliku kasvatamisel ja seoses õpetajate päevaga
1985 haridusministri aukiri õpilaste eduka esinemise eest Tartu rajooni õpilastööde näitusel kunstiõpetuse töödega
1985 haridusministri aukiri vabariikliku õpilastööde näituse hea korraldamise eest
1985 haridusministri kiidukiri pikaajalise kohusetruu töö ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest ning seoses Lähte Keskkooli 25. aastapäevaga
1987 haridusministri tänukiri aktiivse kaasabi eest rajooni õpilastööde näituse korraldamisel
1987 Tartu LV kultuuriosakonna tänukiri eduka esinemise eest Tartumaa õpilastööde näitusel
1989 Tartu rajooni haridusosakonna juhataja aukiri hea töö eest ja seoses 50. sünnipäevaga
1990 Tartu rajooni haridusosakonna juhataja aukiri kauaaegse eduka ja kohusetruu töö eest
1990 tänukiri Lähte Keskkooli 30. aastapäeva ürituste eduka läbiviimise eest
1997–2001 Tartu Kunstigümnaasiumi tänukirjad õpilaste eduka juhendamise eest karikatuurivõistlustel „Mida naerad, koolijüts?“ 
1994 valimine aasta õpetajaks
2000 valimine 1999/2000. õppeaasta Tartu valla parimate õpetajate hulka
2000 Lähte Ühisgümnaasiumi tänukiri eduka osalemise eest Euroopa koolipäeva võistlusel Tartus
2001 Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli tänukiri tublile juhendajale joonistusvõistlusel

 

 

Mälestusi Maie Pajust

Meie teed ristusid, kui septembris 1965 algas mu kooliaeg Kaareperes. Sealt sai alguse meie sõprus. Aastavahetuseks 1965/1966 lavastasime näidendi “Kääbusnina”. Maie tegi näidendi dekoratsioonid. Ühel õhtul oli meil hoog nii sees, et töötasime agaralt lausa ööni, märkamata, et kõik koolimaja uksed olid juba suletud. Nii ei jäänud meil muud üle, kui kasutada karmis detsembriöös ainukest lahtikäivat ava, akent, ning selle kaudu koolimajast väljuda.


                                            Juhtumisi Kaarepere 8-kl. koolis õppinud Maie Sepp

*    *    *    *

 

Pedagoogitöö kõrvalt täiendas Maie pidevalt oma maalimis- ja joonistamisoskusi. Ta osales Tartu Kunstimuuseumi juures tegutsenud Kujutava Kunsti Kaugõppekursusel (KKKK), mille ta ka lõpetas. Maie otsis maalimiseks alati uusi maastikke ja objekte. Tema suur austus ja armastus kuulus merele. Palju aastaid sõitis ta ikka Pärnumaale Metsapoolele mere äärde, et kuulata mere hääli ja maalida ta meeleolusid. Maie teine suur armastus olid lilled. Ta tegi palju visandeid, et valmiks kasvõi ükski õiebukett või kaunis üksik õis paberil… Valge värvi maalimine oli Maiele üks huvipakkuvamaid ülesandeid, mille ta endale maalimistöö käigus püstitas.

                                                Tanel Kõiv

 

*    *    *    *

 

Naabrinaine Maie

…ehk minu laste jaoks tädi Maie. Olime naabrid 20 aastat. Kuulsime-nägime üksteist peaaegu iga päev. Koolis jagasin Maiega ühist töökabinetti, koduuksele oli Maiel kellukesega võtmehoidja - see andis märku ta saabumisest. Ikka juhtusime juttu ajama rõdu kaudu, sest seal ta tihtilugu maalis. Aga me suhtlesime ka nagu naabrinaised ikka – parandasime maailma, vahetasime mõtteid inimestest ja nende töödest, mõnikord kurtsime raskuste üle, mõnikord pidutsesime. Me ei lahkunud üksteisest kunagi lahendusi leidmata. Need olid kosutavad kohtumised. Maiel olid meeles meie pere tähtpäevad, tal jätkus kõigile heldelt kinke. Me usume, et linnuke, kes aeg-ajalt praegugi meie või Maie akna taha tuleb, on märk millestki …

Kolleeg Maie

Ta oli uudishimulik- ikka tuli ta küsima ühe või teise ajaloosündmuse kohta. Koos püüdsime leida kokkupuutepunkte kunstiajaloo ja ajaloo õpetamisel. Arvan, et integreerusime hästi. Õppisin palju, sest minu teadmised kunstist olid palju puudulikumad kui tema omad ajaloost.

Õpetaja Maie

Kuna meie klassid olid kõrvuti, siis kuulsin-nägin mõndagi. Maie oli korra suhtes äärmiselt nõudlik – tema klassiruum oli piinlikult puhas; seal ei käidud välisjalatsites, ükski õpilane ei lahkunud töökohast seda korrastamata. Maie tundides õpiti. Gümnaasiumiõpilased oskasid hinnata tema head huumorit ja väga suuri teadmisi ja seda mitte ainult kunstiajaloo ja kunsti alal. Ta oli õpilaste suhtes väga salliv ja arvestav, kuid samas oli ta oma nõudmistele kindel ning õpilased teadsid seda.

                                                   Viivi Rohtla