KOOLIMÄNG

Sel sügisel tähistab Lähte Ühisgümnaasium oma 55. sünnipäeva. Selle sündmuse puhul korraldame klassidevahelise koolimängu, et ühiste tegemiste kaudu koolielu huvitavamaks muuta. Koolimängu on kaasatud klassid neljandast kaheteistkümnendani, arvestus käib 4.- 6., 7.- 9. ja 10.- 12. klasside vahel. Iga vanuseastme võitja saab peaauhinna, teistele lohutusauhinnad.

Iga ülesande eest antakse klassile punkte, punktitabel pannakse üles 1. korruse fuajeesse.
1. koht 10 punkti
2. koht 8 punkti
3. koht 6 punkti
Ülejäänud osalejad 4 punkti
Mitteosaleja 0 punkti

1.ülesanne
LAVASTATUD KLASSIPILT „MEIE ERAKORDSELT LAHE KLASS”
– klass teeb plakati/seinalehe oma klassi kohta, kus on lavastatud klassipilt st pildil teeb klass näiteks püramiidi või muud kujundit, kasutades erinevaid kostüüme, värve jm, pildistatakse erilistes kohtades näit vankris, puu otsas. Pilt peaks olema vähemalt A4 suurusega, plakat vähemalt A2 suurusega. Vaba pind täita tabavate kirjutistega klassi/klassikaaslaste kohta. Lähenege loovalt, kasutades erinevaid tehnikaid, stiile. Foto tuleb teha oma tehniliste vahenditega (ei saa teha siis, kui koolis tehakse klassipilte).
Need seinalehed jäävad üles ka juubelipidustustel, et vilistlased saaksid näha, millised eriti lahedad klassid Lähte koolis praegu toimetavad.
Seinalehed esitada 2. oktoobriks, kuhu üles riputada – koht täpsustatakse.

2. ülesanne
VIKTORIIN – teemaks kooli ajalugu ja Tartu valla ja kooli inimesed/ kohad/ üritused. Võistkonnas 5 liiget. Toimub 7.- 9.oktoobril.

3.ülesanne
SÜNNIPÄEVATORDI tegemine. Teha võib nii magusat kui soolast torti. Torte  pildistatakse ning hindab ¾ürii (degusteerib). Torditegu toimub 15. oktoobril klassijuhataja tunnis.

4.ülesanne
TÕRVIKUTEGA JOOKS läbi Lähte aleviku. Jooks toimub 15. oktoobril.

5.ülesanne
ISETEGEVUSKAVA – valida saab kolme teema vahel:
1) Kooli kokkutulek aastal 2059
2) Kärbes klassiseinal
3) Kui ma oleksin kooli valvekoer.

Kasutada võib kõike ¾anre/stiile – tantsu (ballett, showtants, rahvatants jm), laulu (räpp, koorilaul, aaria, duett, ansambel jm), etlemist, pantomiimi, parodeerimist, näidendit, luulet jpm - neid võib omavahel miksida ja kasutada kõiki trikke kava huvitavamaks tegemisel. Kava pikkus miinimum 3 ja maksimum 6 minutit. Isetegevuskavade esitlemine toimub 28. - 30. oktoober.

PALJU LOOVUST JA LÕBUSAT KOOSTEGEMIST!