Juhtimisstruktuur

Kooli juhtkond

 

Loks, Üllar Direktor   7 334 184    
Pattak, Arvo   
Õppejuht (põhikool)   7 334 185  
   
Kumar, Anneli Õppejuht (gümnaasium)   7 334 186  
Helm, Tiit Infojuht   52 95 627  

 

 

 

 

Kooli hoolekogu