Järelvalve


Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond, Lõuna piirkonna Tartumaa ekspert.