Järelvalve


Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond, Lõuna piirkonna Tartumaa ekspert Katrin Ohakas
e-post: ;
mobiiltelefon 5687 0346;
lauatelefon 735 4068.