Järelvalve

 

Haldusjärelevalvet teostab

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond, Lõuna piirkonna Tartumaa ekspert Katrin Ohakas.
e-post: ;
mobiiltelefon 5687 0346;
lauatelefon 735 4068