EstLat projekt MLEDU

2010. a septembris algas kaheaastane rahvusvaheline EstLat meediaprojekt MLEDU (“Media Literacy - 21st Century Approach to Education”), kus Lähte koolist osales projektis 40 meediaõpilast. Läti Vabariigi poolt oli partnerkooliks Madona Riigigümnaasium, kust oli osalejaid 30. Projekti põhieesmärk oli läbi noorte praktilise tegevuse omandada oskusi videoprojektide tegemiseks ning Lähte ÜG abiga koostada Madona gümnaasiumile meediaõppekava. 

 

Kahe aasta jooksul toimusid kokkusaamised nii Eestis kui ka Lätis, kuhu noorte ette kutsuti esinema tuntud meediaspetsialiste nii Eestist kui Lätist. Projekti käigus tehti videoid nii ühiselt miksitud gruppides, kui ka eraldi nö kodutööna. Selle jaoks jaoks soetati mõlemale koolile ka uusi seadmeid: Madona gümnaasium hankis digitaalse videokaamera ja kaks iMac arvutit, Lähte kool soetas kolm suurt 27” iMac arvutit (joonis 40). Digitaalne videokaamera JVC oli koolil selleks ajaks juba olemas. Videotöötluseks kasutati nendes arvutites programmi Final Cut Pro ning põhikooliõpilaste lihtsamate videoprojektide jaoks programme iMovie. Audioprojektide miksimiseks kasutati vähesel määral programmi GarageBand.

 


Joonis 40. MLEDU projekti käigus soetatud Apple arvuti iMac 27”